RECTIFICARE nr. 341 din 4 iunie 2013referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 20 august 2013    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 iunie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. II pct. 3 [cu referire la art. 8 alin. (1^3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010], în loc de: "... 1 septembrie - 5 octombrie 2013." se va citi: "... 1 septembrie - 15 octombrie 2013."---------