HOTĂRÂRE nr. 341 din 29 iunie 1998privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 30 iunie 1998  În temeiul prevederilor art. 7 din Legea privind alegerile locale nr. 70/1991, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe stabileşte data de 26 iulie 1998 pentru alegerea primarilor în circumscripţiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Vlad Rosca  +  Anexa 1 LISTA circumscriptiilor electorale în care se vor desfăşura alegeri pentru primari la data de 26 iulie 1998
         
    Nr. crt.Denumirea circumscripţiei electoraleJudeţul
    1.MihăileniBotoşani
    2.PredeştiDolj
    3.SmulţiGalaţi
    4.BălăneştiGorj
    5.RomâneştiIaşi
    6.IliaHunedoara
    7.Gherţa MicăSatu Mare
  ----------