HOTĂRÂRE nr. 318 din 16 iunie 1998privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 23 iunie 1998    În aplicarea prevederilor art. 17 şi 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă instrucţiunile de metrologie legală prevăzute în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.- Anexa nr. 1 - I.M.L. 1-97 Transmiterea unităţilor de măsura;- Anexa nr. 2 - I.M.L. 2-97 Aprobarea de model;- Anexa nr. 3 - I.M.L. 3-97 Autorizaţii şi avize metrologice;- Anexa nr. 4 - I.M.L. 4-97 Mărci metrologice de stat;- Anexa nr. 5 - I.M.L. 5-97 Sistemul naţional de etaloane ale unităţilor de măsura;- Anexa nr. 6 - I.M.L. 6-97 Controlul metrologic al statului prin inspecţii şi testări inopinate;- Anexa nr. 7 - I.M.L. 7-97 Supravegherea metrologica a activităţii deţinătorilor de autorizaţii metrologice.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 811/1995 privind aprobarea "I.M.L. 1-95 - Instrucţiuni de metrologie legală - Transmiterea unităţilor de măsura" şi "I.M.L. 2-95 - Instrucţiuni de metrologie legală - Aprobarea de model", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 30 octombrie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează: -------------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Horia EneDirectorul general al Biroului Romande Metrologie Legală,Dan Grigore Stoichitoiu  +  Anexa 1INSTRUCTIUNI 16/06/1998  +  Anexa 2INSTRUCTIUNI 16/06/1998  +  Anexa 3INSTRUCTIUNI 16/06/1998  +  Anexa 4INSTRUCTIUNI 16/06/1998  +  Anexa 5INSTRUCTIUNI 16/06/1998  +  Anexa 6INSTRUCTIUNI 16/06/1998  +  Anexa 7INSTRUCTIUNI 16/06/1998