REGULAMENT nr. 2 din 24 iulie 2013pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 9 august 2013     +  Articolul IRegulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La articolul 31, alineatul (1) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a hotărârii de adoptare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Dan Radu Ruşanu----