HOTĂRÂRE nr. 20 din 24 iulie 2013privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 9 august 2013    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa din data de 24 iulie 2013,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a adoptat următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi nr. 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Dan Radu RuşanuBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 20.REGULAMENT 2 24/07/2013