HOTĂRÂRE nr. 560 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este de 243."2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul economiei,Varujan VosganianDirectorul general al Oficiului deStat pentru Invenţii şi Mărci,Alexandru Cristian Ştrencp. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil, secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 560.  +  Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 573/1998)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi MărciNr. maxim de posturi: 243                            ┌──────────────────┐                            │ Director │                 ┌──────────┤ General ├───────────┐                 │ └─────────┬────────┘ │                 │ │ │      ┌──────────┴───────┐ │ ┌───────┴──────────────┐      │ Direcţia │ │ │ Direcţia Juridică, │      │ Economică │ │ │Contestaţii, Cooperare│      │ │ │ │ Internaţională şi │      └──────────────────┘ │ │ Afaceri Europene │                                      │ └──────────────────────┘                                      │                            ┌─────────┴────────┐                            │ Director General │                 ┌──────────┤ Adjunct ├───────────┐                 │ └─────────┬────────┘ │                 │ │ │      ┌──────────┴────────┐ │ ┌───────┴───────────┐      │ Direcţia │ │ │ Direcţia │      │Brevete de Invenţie│ │ │ Suport Tehnic şi │      │ şi Suport al │ │ │ Informaţional │      │ Inovării │ │ │ │      └───────────────────┘ │ └───────────────────┘                                      │                 ┌────────────────┐ │ ┌────────────┐                 │ Serviciu Mărci │ │ │ Serviciul │                 │ şi Indicaţii ├───┴───┤ Desene şi │                 │ Geografice │ │ Modele │                 └────────────────┘ └────────────┘Structura organizatorică completă conţinând servicii şi birouri se stabileşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998, cu modificările ulterioare.-------