HOTĂRÂRE nr. 563 din 30 iulie 2013pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din data de 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 193, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."2. La articolul 10, alineatul (1^1) se abrogă.  +  Articolul IIÎncadrarea pe funcţii a personalului Administraţiei Fondului pentru Mediu, în limita numărului maxim de posturi aprobat în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana Plumbp. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 563.----