HOTĂRÎRE nr. 29 din 14 ianuarie 1991privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul metalurgiei feroase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 bis din 22 ianuarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează, prin reorganizarea unor unităţi economice de stat, societăţile comerciale pe acţiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Capitalul social iniţial al societăţii comerciale "SIDEROM" - S.A. este constituit din părţi ale capitalurilor sociale ale societăţilor comerciale pe acţiuni participante potrivit prezentei hotărîri (anexa nr. 1), conform anexei nr. 2.1.Prin participare la constituirea capitalului social al Societăţii comerciale "SIDEROM" - S.A. statutele şi capitalul social ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 1104/16 octombrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 25), nr. 1176/2 noiembrie 1990 (anexa 1, poz. 41; 44; 42; 46), nr. 1200/12 noiembrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 7) şi nr. 1039/25 septembrie 1990 (anexa nr. 1, poz. 1) se reactualizează la valorile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Societăţile comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit prezentei hotărîri, se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăţi prevăzut în anexele nr. 2 (2.1. - 2.55) şi 2. a.  +  Articolul 4Pentru realizarea cointeresarii societăţilor comerciale în domeniul specific de activitate, acestea îşi compun capitalul social iniţial prin participatii reciproce, conform anexelor nr. 3.1. - 3.42.  +  Articolul 5Societăţile comerciale pe acţiuni înfiinţate prin prezenta hotărîre, la care capitalul social este constituit prin participatii reciproce, îşi vor organiza activitatea - adunarea generală a acţionarilor şi consiliul de administraţie - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.  +  Articolul 6Societăţile comerciale pe acţiuni realizează obiectul de activitate pe baza de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil şi Codul comercial roman, cu excepţiile prevăzute de lege.Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiţii prin balanţe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.  +  Articolul 7Societăţile comerciale nou înfiinţate îşi vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluarii patrimoniului, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 8Pe data înfiinţării societăţilor comerciale pe acţiuni, unităţile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 2 - 36, 38 - 44 şi 51 - 55) îşi încetează activitatea.Personalul care trece la societăţile comerciale se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut şi sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 9Anexele nr. 1, 2.1.*) - 2.55*), 2.a.*), 3.1.*) - 3.42*) fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 10Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.------- Notă *) Anexele se comunica unităţilor interesate.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAsocietăţilor comerciale pe acţiuni care se înfiinţează potrivit Legii nr. 15/1990──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Forma Sediul Obiectul de Capitalul DenumireaCrt. societăţii juridică ──────────── activitate social (si unităţii     comerciale localitatea structura*) care îşi                           judeţul (conform încetează                                                        bilanţului activitatea                                                        la                                                        30.06.1990                                                        -mil. lei-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Societatea Societate Bucureşti, Activităţi de 49.996,63 -    comercială comercială str. cercetare,    "Siderom" pe acţiuni Mendeleev proiectare in    - S.A. (S.A.) nr. 21-25, domeniul    Bucureşti sector 1 specific de                                          activitate.                                          Activităţi de                                          import pentru                                          materii prime,                                          utilaje,                                          tehnologie în                                          domeniul sau de                                          activitate.                                          Activităţi de                                          prognozare şi                                          strategie în                                          domeniul                                          specific de                                          activitate.                                          Efectuarea                                          operaţiunilor                                          de comerţ                                          exterior,                                          engineering,                                          colaborarea                                          directa cu                                          băncile de                                          comerţ                                          exterior,                                          executarea                                          operaţiunilor                                          de cont                                          valutar.                                          Efectuarea de                                          studii tehnice,                                          manageriale,                                          comerciale,                                          economice,                                          financiare şi                                          de sistem                                          legate de                                          comercializarea                                          şi fabricarea                                          produselor                                          specifice.                                          Servicii                                          apres-vente a                                          tuturor                                          produselor din                                          activităţile                                          specifice.                                          Crearea de                                          sucursale,                                          filiale,                                          agenţii,                                          reprezentante.2. Societatea Societate Galaţi, Producerea şi 26.812,69 Combinatul    comercială comercială str. comercializarea ───────── siderurgic    "Combinatul pe acţiuni Smîrdan produselor (33824,8+ Galaţi    siderurgic (S.A.) nr. 1, plate laminate 12443,9)    Sidex" - judeţul la cald şi la    S.A. Galaţi Galaţi rece din oţel                                          (table şi                                          benzi), ţagle,                                          ţevi de                                          diametre mari                                          sudate                                          longitudinal,                                          toate                                          semifabricatele                                          necesare                                          fabricării                                          produselor de                                          baza, precum                                          şi produsele                                          secundare                                          rezultate din                                          fluxul                                          tehnologic.3. Societatea Societate Călăraşi, Producerea şi 18.038,73 Combinatul    comercială comercială prelungirea comercializarea ────────── siderurgic    "Siderca" pe acţiuni Bucureşti de: var, (4549,9 + Călăraşi    - S.A. (S.A.) nr. 162, aglomerat, 1205,3)    Călăraşi judeţul cocs, fonta,                             Călăraşi oţel, laminate                                          din oţel,                                          subansamble si                                          piese de schimb,                                          energia termica                                          şi executarea                                          de reparaţii                                          metalurgice.4. Societatea Societate Tîrgovişte, Producerea şi 8.010,6 Combinatul    comercială comercială sos. Găeşti comercializarea ────────── de oţeluri    "Cost" - pe acţiuni nr. 9 - 11, de: oţeluri (8702,4 + speciale    - S.A. (S.A.) judeţul speciale 1926,1) Tîrgovişte    Tîrgovişte Dîmboviţa (aliate şi înalt                                          aliate) pentru                                          scule, bare,                                          blocuri,                                          semifabricate                                          forjate,                                          profile                                          laminate şi                                          bare trase,                                          banda şi                                          tabla pentru                                          industria                                          electrotehnica,                                          precum şi                                          activităţi de                                          cercetare -                                          proiectare şi                                          prestări                                          servicii.5. Societatea Societate Hunedoara, Producerea şi 5.959,33 Combinatul    comercială comercială str. comercializarea ────────── siderurgic    "Siderurgica" pe acţiuni Dr. Petru de: calcar (6338,1 + Hunedoara    - S.A. (S.A.) Groza aglomerat, var, 3149,4)    Hunedoara nr. 8 oţel, laminate                             judeţul din oţel,                             Hunedoara semifabricate                                          din fonta şi                                          oţel, cocs                                          metalurgic,                                          produse                                          chimice,                                          subansamble                                          şi piese de                                          schimb,                                          recuperare şi                                          valorificare                                          de materiale                                          refolosibile                                          şi executarea                                          de reparaţii                                          metalurgice.6. Societatea Societate Cîmpia Producerea şi 3.192,80 Combinatul    comercială comercială Turzii, comercializarea ────────── metalurgic    "Industria pe acţiuni str. de: oţel, (3843 + Cîmpia    sîrmei" - (S.A.) Laminoris- laminate, oţel 962,4) Turzii    - S.A. tilor calibrat în bare    Cîmpia nr. 145, şi colaci, sirme    Turzii judeţul din oţel tras                             Cluj la rece,                                          electrozi de                                          sudura, cabluri                                          din oţel, piese                                          de schimb,                                          executarea de                                          reparaţii,                                          precum şi                                          recuperarea şi                                          valorificarea                                          materialelor                                          refolosibile.7. Societatea Societate Călan, Producerea şi 2.825,55 Combinatul    comercială comercială str. comercializarea ───────── siderurgic    "Sidermet" pe acţiuni Furnalistului de aglomerat, (4971,4 + "Victoria"    - S.A. (S.A.) nr. 17, cocs metalurgic, 571,2 Călan    Călan judeţul fonta cenusie,                            Hunedoara piese turnate                                          din fonta,                                          energie                                          electrica şi                                          termica, precum                                          şi executarea                                          de reparaţii.8. Societatea Societate Oţelu Roşu, Producerea şi 1.823,12 Intreprin-    comercială comercială str. comercializarea ───────── derea    "Socomet" pe acţiuni M. Eminescu de: oţel şi (1729,4 + "Oţelul    - S.A. (S.A.) nr. 10 laminate la 874,6) Roşu"    Oţelul Roşu judeţul cald şi rece                             Caras - (profile,                             Severin platine,                                          blumuri,                                          ţagle, tabla                                          subtire, bare                                          trase, benzi,                                          piese de schimb)                                          şi executarea                                          de reparaţii.9. Societatea Societate Iaşi, Producerea şi 1.739,66 Intreprin-    comercială comercială sos. comercializarea ───────── derea    "Tepro" - pe acţiuni Tutora de: ţevi sudate (1634,5 + metalurgică    S.A. (S.A.) nr. 132, longitudinal, 559,3) Iaşi    Iaşi judeţul profile formate                             Iaşi la rece, benzi                                          laminate la cald                                          şi la rece,                                          piese de schimb                                          şi reparaţii                                          metalurgice.10. Societatea Societate Tulcea, Producerea şi 1.628,83 Combinatul    comercială comercială str. comercializarea ───────── metalurgic    "Ferom" - pe acţiuni Taberei feroaliajelor, (1730 + Tulcea    S.A. (S.A.) nr. 2, pieselor de 260)    Tulcea judeţul schimb,                             Tulcea recuperarea si                                          valorificarea                                          deşeurilor                                          metalice şi                                          executarea de                                          reparaţii.11. Societatea Societate Reşita, Producerea şi 1.579,69 Combinatul    comercială comercială str. comercializarea ───────── siderurgic    "CSR" - pe acţiuni Podul de: calcar, (3802,5 + Reşita    S.A. (S.A.) Înalt var, aglomerat, 1586,3)    Reşita nr. 1, cocs, produse                             judeţul refractate,                             Caras - fonta, oţel,                             Severin laminate din                                          oţel, piese de                                          schimb,                                          recuperare şi                                          valorificare                                          de materiale                                          refolosibile                                          şi executarea                                          de reparaţii                                          metalurgice.12. Societatea Societate Titu, str. Producerea şi 1.534,39 Intreprin-    comercială comercială Unirii comercializarea ───────── derea de    "Elsid" - pe acţiuni nr. 1, de: electrozi (1425,9 + electrozi    S.A. Titu (S.A.) judeţul siderurgici 155,1) siderurgici                             Dîmboviţa grafitati şi Titu                                          cocs petrol                                          calcinat.13. Societatea Societate Slatina, Producerea şi 1.428,18 Intreprin-    comercială comercială str. comercializarea ───────── derea de  "Electrocarbon" pe acţiuni Silozului de produse (2101,3 + produse    - S.A. (S.A.) nr. 9, carbunoase 471,8) carbunoase    Slatina judeţul (electrozi şi Slatina                             Olt nipluri din                                          grafit, blocuri                                          şi plăci                                          carbonice, mase                                          şi paste                                          carbonice, cocs                                          de petrol                                          calcinat,                                          microproduse                                          din grafit)                                          executarea de                                          reparaţii.14. Societatea Societate Drobeta - Producerea şi 713,115 Intreprin-    comercială comercială Turnu comercializarea ───────── derea    "Lamdro" - pe acţiuni Severin, de laminate din (1100,2 + metalurgică    S.A. Drobeta (S.A.) str. oţel. 905,8) Turnu                             Portului Severin                             nr. 2,                             judeţul                             Mehedinţi15. Societatea Societate Bucureşti Producerea şi 1.343,81 Institutul    comercială comercială str. comercializarea ───────── de    "Grantmetal" pe acţiuni Mehadiei produselor (541,3 + cercetări    - S.A. (S.A.) nr. 39, metalurgice 118,9) metalurgice    Bucureşti, sector 6 deformate Bucureşti,                                          plastic la Secţia                                          cald şi la micropro-                                          rece. ducţie16. Societatea Societate Tîrgovişte, Producerea şi 1.192,03 Intreprin-    comercială comercială sos. Găeşti comercializarea ───────── derea    "Oţelinox" pe acţiuni nr. 16, de table şi (1758,9 + "Oţelinox"    - S.A. (S.A.) judeţul benzi 427,9) Tîrgovişte    Tîrgovişte Dîmboviţa inoxidabile,                                          laminate la                                          rece şi                                          laminate                                          finite pline                                          în colaci                                          şi bare.17. Societatea Societate Buzău, Producerea şi 818,09 Intreprin-    comercială comercială aleea comercializarea ───────── derea de    "Cord" - pe acţiuni Industriilor cordului (1332,9 + sirma si    S.A. Buzău (S.A.) nr. 1, metalic, 111) produse de                             judeţul cablurilor de sirma                             Buzău tracţiune şi Buzău                                          benzilor                                          transportoare.18. Societatea Societate Galaţi, Executarea 731,64 Intreprin-    comercială comercială sos. Smîrdan sincronizata de ───────── derea de    "Atlas" pe acţiuni nr. 2, utilaje (1034,1 + utilaj greu    - S.A. (S.A.) judeţul specifice a 108,0) pentru    Galaţi Galaţi lucrărilor de construcţii                                          construcţii - Galaţi                                          montaj,                                          transporturi                                          auto de                                          mărfuri,                                          persoane,                                          agabaritice,                                          extragerea de                                          produse                                          balastiere,                                          recuperare şi                                          prelucrare de                                          benzi metalice                                          din halde de                                          zgura.19. Societatea Societate Focşani, Producerea şi 709,47 Intreprin-    comercială comercială b-dul comercializarea ───────── derea    "Laminorul" pe acţiuni Independentei de: profile (905,5 + metalurgică    - S.A. (S.A.) nr. 8, mijlocii şi 486,6) Focşani    Focşani judeţul sirme laminate                            Vrancea la cald.20. Societatea Societate Hîrşova, Producerea şi 675,87 Intreprin-    comercială comercială str. comercializarea ───────── derea de    "Sociex - pe acţiuni 23 August de: sirma (186 + 0) sirma si    Carsium" (S.A.) nr. 48, trefilata şi cabluri    - S.A. judeţul cabluri de oţel. Hîrşova    Hîrşova Constanta21. Societatea Societate Galaţi, Efectuarea de 649,02 Intreprin-    comercială comercială sos. lucrări de ───────── derea -   "ICMRS" - S.A. pe acţiuni Smîrdan construcţii (415,8 + antrepriza    Galaţi (S.A.) nr. 1, montaj în 531,4) de                             judeţul domeniul construcţii                             Galaţi siderurgiei montaj si                                          efectuarea de reparaţii                                          construcţii siderurgice                                          industriale, Galaţi                                          social-culturale                                          şi reparaţii,                                          efectuarea de                                          reparaţii                                          proprii şi la                                          terţi, reglaje                                          pe instalaţii,                                          mecanizare şi                                          transporturi                                          în construcţii,                                          activitate de                                          SERVICE,                                          proiectare de                                          lucrări.22. Societatea Societate Beclean, Producerea şi 575,9 Intreprin-    comercială comercială str. Valea comercializarea ───────── derea    "Promet" - pe acţiuni Viilor de: laminate (738,5 + metalurgică    S.A. (S.A.) nr. 3, sirma şi cuie 242,3) Beclean    Beclean judeţul din oţel moale,                             Bistriţa - sirma trefilata,                             Năsăud acoperită metalic                                          (zincata) si                                          executare de                                          reparaţii                                          metalurgice.23. Societatea Societate Buzău, Producerea şi 479,31 Intreprin-    comercială comercială aleea comercializarea ───────── derea de    "Ductil" - pe acţiuni Industriilor de: sirma şi (608,6 + sirma si    S.A. (S.A.) nr. 1, produse din 384,9) produse    Buzău judeţul sirma, sirma din sirma                             Buzău laminata, oţel Buzău                                          beton, sirma                                          trasa la rece,                                          sirma pentru                                          rulmenţi şi                                          organe de                                          asamblare,                                          sirma zincata,                                          plase sudate,                                          cuie, electrozi                                          de sudura,                                          piese de schimb                                          şi utilaj                                          tehnologic                                          pentru                                          metalurgie.24. Societatea Societate Brăila, Producerea şi 469,30 Intreprin-    comercială comercială str. comercializarea ───────── derea    "Laminorul" pe acţiuni Transilvania de: laminate la (1045,2 + Laminorul    - S.A. (S.A.) nr. 1 - 5, cald, trase, 458,4) Brăila    Brăila judeţul trefilate,                             Brăila lanturi, cuie,                                          furci şi                                          reparaţii                                          metalurgice.25. Societatea Societate Tulcea, Producerea şi 433,16 Combinatul    comercială comercială str. comercializarea ───────── metalurgic    "Tremag" - pe acţiuni Taberei de: cărămizi (467,7 + Tulcea    S.A. (S.A.) nr. 2, refractare 63,9)    Tulcea judeţul bazice, mase                             Tulcea refractare si                                          mortare, piese                                          de schimb,                                          recuperare si                                          valorificare                                          deşeuri                                          refractare si                                          executarea de                                          reparaţii.26. Societatea Societate Nădrag, Producerea şi 339,88 Intreprin-    comercială comercială str. comercializarea ───────── derea    "Ciocanul"- pe acţiuni Metalurgis- de: tabla (458,5 + "Ciocanul"    S.A. (S.A.) tilor laminata la 143,8) Nădrag    Nădrag nr. 16, cald, tabla                             judeţul zincata,                             Timiş tabla                                          plumbuita,                                          piese turnate                                          din fonta si                                          oţel, bunuri                                          de larg consum                                          (maşini de                                          gătit, sobe                                          de încălzit,                                          burlane,                                          coturi, galeti                                          negre şi zincate                                          şi caiele).27. Societatea Societate Hunedoara, Efectuarea de 241,73 Intreprin-    comercială comercială str. lucrări şi ───────── derea de    "ICSH" - S.A. pe acţiuni Dr. Petru reparaţii în (173,5 + antrepriza    Hunedoara (S.A.) Groza nr. 8, domeniul 211,6) de                             judeţul siderurgiei, construcţii                             Hunedoara realizarea de şi                                          construcţii şi reparaţii                                          confecţii siderurgice                                          metalice şi Hunedoara                                          din lemn,                                          prefabricate                                          din beton,                                          produse de                                          balastiera,                                          reparaţii                                          capitale şi                                          curente la                                          mijloace de                                          transport şi                                          utilaje de                                          construcţii,                                          prestaţii cu                                          utilaje de                                          construcţii şi                                          mijloace de                                          transport şi                                          proiectare în                                          domeniul                                          construcţii şi                                          montaj,                                          informatica,                                          proiectare şi                                          lucrări                                          laborator.28. Societatea Societate Galaţi, Importul de 241,41 Combinatul    comercială comercială str. minereu cărbuni ───────── siderurgic    "Minersort" pe acţiuni Bazinul Nou şi alte materii (145,2 + Galaţi    - S.A. (S.A.) nr. 87, prime pentru 736,6) Staţia de    Galaţi judeţul metalurgie, sortare                             Galaţi precum si                                          prelucrarea                                          (concasarea,                                          sortarea etc,) şi                                          comercializarea                                          acestora.29. Societatea Societate Constanta, Efectuarea de 237,57 Intreprin-    comercială comercială Portul prestaţii ───────── derea de    la "Minmetal" pe acţiuni Constanta, portuare (328,5 + exploatare    - S.A. (S.A.) judeţul privind 37,8) portuara    Constanta Constanta primirea, pentru                                          transbordarea, produse                                          manipularea, metalurgice                                          depozitarea, Constanta                                          expedierea şi                                          reexpedierea                                          mărfurilor,                                          operarea                                          navelor                                          maritime şi                                          fluviale,                                          vagoanelor şi                                          autovehiculelor                                          şi alte                                          prestaţii.30. Societatea Societate Reşita, Efectuarea de 142,15 Intreprin-    comercială comercială str. 6 lucrări de ───────── derea -    "Crosi" - pe acţiuni Martie construcţii - (213,5 + antrepriza    S.A. (S.A.) nr. 32, montaj în 176,9) construcţii    Reşita judeţul domeniul metalurgice                             Caras - siderurgic, şi                             Severin prestări de reparaţii                                          servicii şi Reşita                                          proiectare.31. Societatea Societate Tîrgovişte, Efectuarea de 138,97 Intreprin-    comercială comercială str. lucrări de ───────── derea    "Corint" - pe acţiuni Laminorului construcţii (179,1 + antrepriza    S.A. (S.A.) nr. 5, de montaj 188,7) construcţii    Tîrgovişte judeţul metalurgie şi - montaje                             Dîmboviţa reparaţii la metalurgice                                          instalaţii şi                                          tehnologice din reparaţii                                          siderurgie, Tîrgovişte                                          prestări de                                          servicii pentru                                          stat, public şi                                          particular.32. Societatea Societate Ploieşti, Producerea şi 125,71 Intreprin-    comercială comercială b-dul comercializarea ───────── derea    "Cablul pe acţiuni Republicii de: cabluri din (152,9 + "Cablul    Romanesc" - (S.A.) nr. 293, oţel pentru 48,2) Romanesc"    S.A. judeţul tracţiune, Ploieşti    Ploieşti Prahova cabluri pentru                                          industria                                          electrotehnica,                                          din cupru şi                                          aluminiu,                                          cabluri cu                                          ocheti, lanci                                          termice şi                                          piese de schimb.33. Societatea Societate Tîrgovişte, Prestări de 121,29 Intreprin-    comercială comercială sos. servicii cu ───────── derea    "Start" - pe acţiuni Găeşti-Colanu mijloace de (171,3 + antrepriza    S.A. (S.A.) nr. 1, transport auto 15,1) de    Tîrgovişte judeţul şi utilaje construcţii                            Dîmboviţa grele pentru - montaj                                          construcţii, metalurgic                                          reparaţii auto si                                          şi utilaje, reparaţii                                          lucrări Tîrgovişte                                          industrie mica.34. Societatea Societate Podu Iloaei, Colectarea, 86,32 Secţia de    comercială comercială str. prelansarea şi ───────── prelucrare    "Predemet" - pe acţiuni Scobilteni comercializarea (106,9 + a    S.A. (S.A.) nr. 2, deşeurilor 31,2) deşeurilor    Podu Iloaiei judeţul metalice. metalice                             Iaşi Podu                                                                    Iloaiei35. Societatea Societate Slatina, Efectuarea de 30,68 Grupul de    comercială comercială str. construcţii- ───────── şantiere de    "Comrem" - pe acţiuni Cireasov montaj şi (19,5 + construcţii    S.A. Slatina (S.A.) nr. 5, reparaţii 65,9) montaj si                             judeţul capitale la reparaţii                             Olt instalaţiile Slatina                                          metalurgice,                                          efectuarea de                                          lucrări de                                          întreţinere,                                          reparaţii şi                                          prestări în                                          construcţii.36. Societatea Societate Călăraşi, Efectuarea de 26,06 Intreprin-    comercială comercială str. lucrări şi ───────── derea    "Consid" - pe acţiuni Varianta reparaţii în (498,3 + antrepriza    S.A. (S.A.) Nord nr. 1, domeniul 373,8) de    Călăraşi judeţul siderurgiei, construcţii                             Călăraşi efectuarea de - montaj si                                          lucrări de reparaţii                                          montaj, Călăraşi                                          instalaţii                                          electrice,                                          automatizări,                                          reglaje şi                                          prestări                                          servicii în                                          construcţii.37. Societatea Societate Aiud, Producerea şi 1016,6 Intreprin-    comercială comercială str. Vulcan comercializarea ───────── derea    "Metalurgică" pe acţiuni nr. 2 - 10, de: utilaj (1304,8 + metalurgică    S.A. Aiud (S.A.) judeţul metalurgic şi 1619,7) Aiud                             Alba piese de schimb,                                          diferite                                          construcţii                                          metalice,                                          utilaje de                                          turnare pentru                                          oţelarii,                                          piese turnate                                          din fonta şi                                          neferoase,                                          piese de schimb                                          necesare.38. Societatea Societate Bucureşti, Comercializarea 304,83 Baza de    comercială comercială sos. Berceni materiilor ───────── aprovizio-    "Admeb" - pe acţiuni nr. 108 prime şi (26,63 + nare si    S.A. (S.A.) materialelor 1221,735) desfacere    Bucureşti metalurgice, nr. 1                                          feroase şi Bucureşti                                          neferoase,                                          siderurgice                                          produse în ţara                                          şi import.39. Societatea Societate Galaţi, Preluarea, 346,44 Baza de    comercială comercială str. Păcii depozitarea şi ───────── aprovizio-    "Admet" - pe acţiuni nr. 130, conservarea în (35,58 + nare si    S.A (S.A.) judeţul vederea 753,95) desfacere    Galaţi Galaţi desfacerii nr. 2                                          ulterioare de Galaţi                                          materii prime,                                          produse                                          metalurgice şi                                          alte materiale.40. Societatea Societate Iaşi, Comercializarea 229,32 Baza de    comercială comercială str. Tutora materiilor ───────── aprovizio-    "Adimet"- pe acţiuni nr. 28, prime şi (17,5 + nare si    S.A. (S.A.) judeţul materialelor 521,73) desfacere    Iaşi Iaşi feroase şi nr. 3 Iaşi                                          neferoase şi                                          siderurgice                                          produse în                                          ţara şi import.41. Societatea Societate Oradea, Preluarea şi 338,59 Baza de    comercială comercială calea depozitarea, ───────── aprovizio-    "Bador" - pe acţiuni Clujului conservarea şi (26,73 + nare si    S.A. (S.A.) nr. 199 livrarea către 682,78) desfacere    Oradea economie a nr. 4                                          metalelor Oradea                                          feroase şi                                          neferoase                                          provenite din                                          import,                                          derularea                                          importului                                          specific                                          metalurgiei.42. Societatea Societate Caransebeş, Aprovizionarea 135,24 Baza de    comercială comercială comuna şi desfacerea ───────── aprovizio-    "Commetcar" pe acţiuni Păltiniş produselor (15,45 + nare si    - S.A. (S.A.) nr. 187 metalurgice. 293,39) desfacere    Caransebeş nr. 5                                                                    Caransebeş43. Societatea Societate Comuna Preluarea şi 121,52 Baza de    comercială comercială Peştişu Mare desfacerea ───────── aprovizio-    "Metalul" - pe acţiuni judeţul laminatelor (25,88 + nare si    S.A. (S.A.) Hunedoara produse de 267,01) desfacere    Peştişu C.S.H. pe din    Mare sortotipo- Peştişu                                          dimensiuni ce Mare                                          nu pot fi                                          livrate în                                          cantităţi                                          vagonabile,                                          alte activităţi                                          specifice.44. Societatea Societate Bucureşti, Producerea şi 13,48 Centrul de    comercială comercială str. comercializarea ───────── calcul    "Metalsoft" pe acţiuni Mendeleev de: produse şi (22,3 + electronic    - S.A. (S.A.) nr. 21 - 25, servicii 8,0) al Dept.    Bucureşti sector 1 informatice Ind.                                          adresate în Metalurgice                                          special                                          producătorilor,                                          comercianţilor                                          şi                                          consumatorilor                                          de metal,                                          promovarea şi                                          punerea în                                          aplicare a                                          iniţiativelor                                          de interes                                          naţional în                                          domeniul                                          informaticii.45. Societatea Societate Galaţi, Producerea şi 385,45 Intreprin-    comercială comercială str. comercializarea ───────── derea    "Intfor" - pe acţiuni Portului de laminate la (383,3 + Laminorul    S.A. Galaţi (S.A.) nr. 157, cald (tabla 331,8) de tabla                             judeţul subtire, Galaţi                             Galaţi mijlocie şi                                          groasa),                                          laminate la                                          rece tabla                                          striata,                                          profile la rece                                          deschise şi                                          închise,                                          panouri                                          portante din                                          tabla neagra                                          şi zincata,                                          tabla acoperită                                          metalic                                          (zincata şi                                          cositorita).46. Societatea Societate Galaţi, Producerea şi 241,8 Intreprin-    comercială comercială b-dul comercializarea ───────── derea de    "Trefo" - pe acţiuni G. Coşbuc de produse din (324 + cuie,    S.A. (S.A.) nr. 251, sirma trefilata, 83,3) sirma si    Galaţi judeţul cuie, lanturi, lanturi                             Galaţi cabluri Galaţi                                          electrice                                          pentru cuptoare                                          electrice.47. Societatea Societate Vlăhiţa, Producerea şi 230,1 Intreprin-    comercială comercială str. Gabor comercializarea ───────── derea de    "Metalurgică" pe acţiuni Aron nr. 20, de fonta (305,9 + fier    - S.A. (S.A.) judeţul specială şi 117,9) Vlăhiţa    Vlăhiţa Harghita piese turnate                                          din fonta                                          pentru                                          industria                                          metalurgică şi                                          electrotehnica.48. Societatea Societate Tecuci, Producerea de 192,92 Intreprin-    comercială comercială str. confecţii ───────── derea de    "Commet" pe acţiuni 23 August metalice (186,7 + construcţii    - S.A. (S.A.) nr. 144, pentru 119,8) metalice    Tecuci judeţul construcţii, Tecuci                             Galaţi ansambluri                                          sudate pentru                                          industrie,                                          utilaje                                          tehnologice                                          şi piese de                                          schimb pentru                                          industria                                          metalurgică,                                          miniera,                                          energetica                                          şi chimica.49. Societatea Societate Bucureşti, Import şi 115,58 Intreprin-    comercială comercială str. export de derea    "Mineralim - pe acţiuni Colonadelor materii prime Mineralex-    Port - (S.A.) nr. 3, şi materiale portimport    export" - sector 3 pentru industria    S.A. metalurgică,    Bucureşti constructoare de                                          maşini, chimica,                                          lemnului si                                          materialelor                                          de construcţii,                                          agricultura                                          şi alimentara,                                          energiei                                          electrice ca                                          de ex.:                                          minereuri                                          feroase si                                          neferoase,                                          carbunoase                                          inclusiv                                          grafit,                                          abrazive,                                          refractare                                          şi altele.                                          Prelucrari,                                          schimburi,                                          intermedieri,                                          cooperări,                                          consulting,                                          barter pentru                                          produsele din                                          nomenclatorul                                          societăţii;                                          Operaţiuni de                                          aport valutar.50. Societatea Societate Bucureşti, Operaţiuni de 29,35 Intreprin-    comercială comercială str. import-export ───────── derea    "Metalexport- pe acţiuni Mendeleev de materii (0,001 + Metalexport    import" - (S.A.) nr. 21 - 25, prime, produse 0,7) - import    S.A. sector 1 metalurgice,    Bucureşti utilaje şi                                          piese de schimb,                                          operaţiuni de                                          reexport,                                          intermediere,                                          depozitare,                                          închiriere,                                          transport;                                          operaţiuni de                                          import-export                                          de tehnologie,                                          consulting.51. Societatea Societate Bucureşti, Cercetări în 100,98 Institutul    comercială comercială str. toate domeniile: ──────── de    "ICEM" - S.A. pe acţiuni Mehadiei siderurgie, (167,9 + Cercetări    Bucureşti (S.A.) nr. 39, produse 45,8) Metalurgice                             sector 6 refractare, Bucureşti                                          cocs şi produse                                          carbunoase,                                          caracterizarea                                          oţelurilor si                                          comportarea lor                                          în exploatare,                                          pulberi                                          metalice,                                          conducerea pe                                          calculator a                                          proceselor                                          siderurgice,                                          ecologie, aliaje                                          speciale s.a.                                          Microproducţie                                          în staţii pilot;                                          produse                                          metalurgice,                                          produse                                          refractare                                          speciale,                                          produse din                                          carburi                                          metalice s.a.52. Societatea Societate Bucureşti, Furnizarea de 38,25 Inst.    comercială comercială b-dul know-how, ───────── pentru    "Ipromet" - pe acţiuni Constructo- engineering, (48,6 + proiectări    S.A. (S.A.) rilor consulting şi 26,4) de secţii    Bucureşti nr. 20, asistenta şi uzine                             sector 6 tehnica pentru metalurgice                                          implementarea (IPROMET)                                          tehnologiilor, Bucureşti                                          utilajelor,                                          acţionarilor                                          electrice şi                                          automatizarii                                          proceselor din                                          metalurgia                                          feroasa,                                          turnatorii,                                          forje, ateliere                                          mecanice,                                          industria                                          refractara,                                          industria                                          produselor din                                          cărbune amorf                                          şi grafitat,                                          a abrazivilor                                          în instalaţii                                          de transport,                                          centrale                                          electrotehnice,                                          fabrici de                                          oxigen,                                          instalaţii de                                          depoluare,                                          incalziri,                                          ventilatii,                                          alimentare cu                                          apa, epurarea                                          apelor,                                          electroener-                                          getica                                          industriala,                                          telefonie.                                          Lucrări pentru                                          import-export,                                          studii de                                          fezabilitate,                                          oferte,                                          asistenta                                          tehnica si                                          traduceri.                                          Proiectări de                                          construcţii                                          industriale si                                          civile din                                          metal si                                          beton,                                          expertize in                                          domeniul                                          constructorilor.                                          Studii                                          geotehnice si                                          topometrice.53. Societatea Societate Galaţi, Efectuarea de 60,0 Inst. de    comercială comercială str. studii şi ───────── Cercet. si    "ICPPAM" - pe acţiuni Combinatului cercetări în (43,0 + Proiect. de    S.A. Galaţi (S.A.) nr. 2, sectorul 22,0 fabricaţie                             judeţul siderurgiei, pt. produse                             Galaţi realizarea de plate si                                          produse şi acoperiri                                          procese metalice                                          tehnologice (ICPPAM)                                          siderurgice, Galaţi                                          dezvoltare (modulata                                          tehnologică în 2                                          şi proiectare societăţi)                                          pentru produse                                          plate,                                          acoperiri                                          metalice,                                          utilaje,                                          instalaţii,                                          cuptoare                                          siderurgice,                                          inclusiv                                          servicii şi                                          asistenta                                          tehnica.54. Societatea Societate Galaţi, Fabricarea şi 13,77 Inst. de    comercială comercială str. comercializarea ───────── Cercet. si    "Galfinband" pe acţiuni Combinatului de benzi (25,0 + Proiect. de    - S.A. (S.A.) nr. 2, înguste şi 4,0 fabricaţie    Galaţi judeţul sudari laminate pt. produse                             Galaţi la rece. plate si                                                                    acoperiri                                                                    metalice                                                                    (ICPPAM)                                                                    Galaţi55. Societatea Societate Bucureşti, Furnizarea de 21,47 Inst. pt.    comercială comercială str. engineering, ───────── proiect. de    "Iprolam" - pe acţiuni Negustori know-how şi (21,3 + secţii si    S.A. (S.A.) nr. 23 - 25, asistenta 36,9) uzine de    Bucureşti sector 2 tehnica pentru laminare.                                          laminoare,                                          tragatorii,                                          trefilarii şi                                          secţii de                                          extrudare la                                          cald şi la                                          rece pentru                                          metale feroase                                          şi neferoase,                                          acoperiri                                          metalice,                                          nemetalice,                                          pentru                                          investiţii si                                          modernizări                                          sau reparaţii                                          din metalurgia                                          prelucratoare,                                          inginerie                                          tehnologică                                          pentru utilaje                                          metalurgice,                                          utilaje de                                          prelucrarea                                          metalului,                                          cuptoare de                                          încălzit si                                          tratamente                                          termice,                                          instalaţii                                          electrice si                                          automatizări                                          construcţii                                          civile,                                          industriale si                                          consolidări,                                          plan general,                                          instalaţii                                          chimice,                                          ateliere de                                          întreţinere,                                          ventilatii,                                          recuperări si                                          instalaţii de                                          protecţia                                          mediului;                                          studii de                                          prognoza,                                          fezabilitate,                                          conjunctura,                                          activităţi de                                          import şi export                                          de secţii si                                          uzine de                                          prelucrari                                          metalurgice;                                          producţie de                                          serie mica de                                          traductoare                                          metalurgice,                                          aparate de                                          afişare si                                          reglare in                                          conducerea                                          proceselor                                          metalurgice.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Mijloace fixe şi mijloace circulante.──────