HOTĂRÂRE nr. 524 din 24 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 238, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIStructura organizatorică şi numărul de personal de la nivelul direcţiilor de sănătate publică se modifică în condiţiile legii.  +  Articolul III (1) Încadrarea personalului Ministerului Sănătăţii în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 524.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)LISTAcuprinzând unităţile cu personalitate juridicăaflate în subordinea, sub autoritatea sau încoordonarea Ministerului SănătăţiiA. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIII. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);----------- Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează:- unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;- centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii;- serviciile de ambulanţă, finanţate de la bugetul de stat.2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;4. Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucureşti;5. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);10. Academia de Ştiinţe Medicale;11. Agenţia Naţională de Programe de Sănătate.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-11 este de 6.088, din care:- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;- medici rezidenţi pe post - 49.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:Arad1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" DeznaBihor2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei4. Spitalul Clinic Căi Ferate OradeaBraşov5. Sanatoriul de Nevroze Predeal6. Spitalul General Căi Ferate BraşovBucureşti7. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"8. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare10. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin Brătilă"11. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"13. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie14. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"15. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"16. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu"17. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"18. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. Paulescu"19. Institutul Clinic Fundeni20. Spitalul Clinic de Urgenţă21. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"22. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"23. Spitalul Universitar de Urgenţă24. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"26. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie"27. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"28. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice29. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"Buzău30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă SăpocaCluj31. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"32. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă"33. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca35. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca36. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-NapocaConstanţa37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol40. Spitalul Clinic Căi Ferate ConstanţaCovasna41. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" CovasnaDolj42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova43. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare44. Spitalul Clinic Căi Ferate CraiovaGalaţi45. Spitalul General Căi Ferate GalaţiHunedoara46. Spitalul de Psihiatrie Zam47. Spitalul General Căi Ferate SimeriaIaşi48. Institutul Regional de Oncologie Iaşi49. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"50. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"51. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri52. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"53. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi54. Spitalul General Căi Ferate PaşcaniMaramureş55. Spitalul de Recuperare BorşaMehedinţi56. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinMureş57. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş58. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu MureşPrahova59. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni60. Spitalul General Căi Ferate PloieştiSibiu61. Spitalul General Căi Ferate SibiuTimiş62. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara63. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara64. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş65. Spitalul de Psihiatrie Gătaia66. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel67. Institutul Regional de Oncologie Timişoara68. Spitalul Clinic Căi Ferate TimişoaraVrancea69. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani70. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni71. Spitalul "N.N. Săveanu" VidraNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-71 este de 49.296.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 370.B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;2. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 91.D. INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLAT ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)PARCUL DE AUTOTURISMEal Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice
  Nr. crt. Activitatea specifică Număr de autoturisme Consum maxim de carburant pe lună (litri)
  1. Programul naţional de sănătate 1 150
  2. Inspecţia sanitară de stat 1 150
  3. Activitatea de coordonare a politicilor şi strategiilor din domeniul sănătăţii populaţiei la nivel naţional 1 150
  -------