HOTĂRÂRE nr. 539 din 30 iulie 2013pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Numărul de posturi aprobat pentru Agenţie şi unităţile subordonate este de 2.880."  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Directorul general alAgenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Grigore Vasile Marcelp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 539.--------