DECIZIE nr. 340 din 1 august 2013privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 august 2013  Având în vedere propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, formulată prin Adresa nr. 988 din 24 iulie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/4.769 din 24 iulie 2013,în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social nr. 248/2013,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICSe numesc ca membri în Consiliul Economic şi Social reprezentanţii societăţii civile, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 1 august 2013.Nr. 340.  +  Anexa LISTAcuprinzând reprezentanţii societăţii civileîn Consiliul Economic şi Social
  Nr. crt Nume şi prenume Organizaţie
  1. Sevastiţa Grigorescu Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM
  2. Costel Stanciu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor - APC
  3. Adrian Diţă Fundaţia pentru SMURD
  4. Cătălin Zamfir Academia Română
  5. Dragoş Nicolae Drăghinescu Asociaţia Naţională a Tinerilor Producători Agricoli din România
  6. Preda Nedelcu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice - CNPV
  7. Ioan Cindrea Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România - UNCJR
  8. Ion Anghel Uniunea Profesiilor Liberale din România - UPLR
  9. Marius Marinescu Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului
  10. Ruba Sergiu Radu Asociaţia Nevăzătorilor din România
  11. Gabriela Szabo Federaţia Culturală Delta - FCD
  12. Ionuţ Sibian Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - FDSC
  13. Mihaela Iulia Guna Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar FNAP - IP
  14. Dana Cavaleru HR Management Club
  15. Loredana Urzică Uniunea Studenţilor din România - USR
  -----