LEGE nr. 41 din 1 iunie 1991pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 4 iunie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul 1 al articolului 24 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, se modifică și va avea următorul cuprins:"Sentinta va fi depusa în termen dE 15 zile de la data cînd a rămas definitivă, împreună cu contractul, la registrul comerțului sediului social, pentru a fi înscrise, și la administrația financiară. Sentinta va fi publicată în Monitorul Oficial. Contractul de societate și statutul se publică, la cererea părților, integral sau în extras. " Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 mai 1991.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 29 mai 1991.
  PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU