ORDIN nr. 5.956 din 8 octombrie 2012 (*actualizat*)privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău(actualizat până la data de 24 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 24 iulie 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către ORDINUL nr. 4.004 din 28 iunie 2013; RECTIFICAREA nr. 4.004 din 28 iunie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În baza art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011, precum şi a adreselor Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău nr. 8.989 din 28 august 2012 şi 9.631 din 26 septembrie 2012, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "Ferdinand I" din municipiul Bacău.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Bacău.  +  Articolul 2^1Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional «Ferdinand I» din municipiul Bacău, se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.-----------Art. 2^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 4.004 din 28 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 8 octombrie 2012.Nr. 5.956.----