LEGE nr. 240 din 15 iulie 2013pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 22 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene", prin: a) atribuirea de către Guvernul României Guvernului Republicii Portugheze a contractului de achiziţie a 12 avioane F16 A/B MLU M 5.2 din excedent, a serviciului de instruire a personalului navigant şi tehnic în Portugalia şi România, a serviciului de asistenţă tehnică în România, precum şi a elementelor de suport logistic, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012; b) atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii de contracte succesive de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS, pentru achiziţionarea armamentului şi muniţiei necesare, completarea pachetului de suport logistic iniţial şi a serviciului de instruire, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012; c) asigurarea fondurilor pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate naţională, inclusiv a proiectelor aferente infrastructurii necesare operării avioanelor. (2) Distrugerea, deteriorarea sau pierderea produselor prevăzute la alin. (1) lit. a) din vina părţii române este suportată de partea română în condiţiile stabilite prin contract, din momentul intrării în vigoare a acestuia.  +  Articolul 2Se mandatează Ministerul Apărării Naţionale prin Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. să semneze, în numele Guvernului României, contractele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b).  +  Articolul 3Derularea contractelor de tip LOA prin Programul FMS se realizează cu respectarea cerinţelor legislaţiei Statelor Unite ale Americii şi a directivelor Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, care reglementează administrarea şi implementarea asistenţei militare de securitate.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze lichidarea, ordonanţarea şi plata obligaţiilor pe baza actelor justificative puse la dispoziţie de Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Portugheze, potrivit contractelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b). (2) Prin derogare de la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene prevăzute de prezenta lege se repartizează integral.  +  Articolul 5Sumele estimate, necesare realizării activităţilor prevăzute la art. 1, se vor asigura prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform anexei*)._________ Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 15 iulie 2013.Nr. 240.----