LEGE nr. 125 din 22 iunie 1998pentru completarea articolului 33 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 24 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 33 din Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţie instituţiei Avocatul Poporului localul necesar funcţionarii acesteia."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN----------