HOTĂRÂRE nr. 481 din 10 iulie 2013privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucureşti, din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucureşti din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va exercita toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar în numele statului la societatea "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucureşti, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea pachetului de acţiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ministerul Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Nicolae BănicioiuMinistrul economiei,Varujan VosganianViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 10 iulie 2013.Nr. 481.----