LEGE nr. 111 din 5 iunie 1998pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea desertificarii în ţările afectate grav de seceta şi/sau de desertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 17 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea desertificarii în ţările afectate grav de seceta şi/sau de desertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994.  +  Articolul 2La propunerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Guvernul va stabili, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cadrul instituţional operativ pentru asigurarea coordonării, la nivel naţional, a măsurilor necesare punerii în aplicare a prevederilor convenţiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 şi ale art. 14 alin. 2 din aceasta, precum şi ale art. 5 lit. a) şi ale art. 8 din anexa nr. IV la convenţia de aplicare a acesteia pentru regiunea nord-mediteraneana.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIOLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANCONVENTIE 17/06/1994