ORDIN nr. 34 din 31 mai 2013privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 15 iulie 2013    Având în vedere prevederile art. 118, 139 şi 152 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acordarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul ANRE vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 31 mai 2013.Nr. 34.  +  AnexăREGULAMENT 31/05/2013