DECRET-LEGE nr. 99 din 14 martie 1990privind modul de îndeplinire a serviciului militar în termen şi cu termen redus
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 martie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Toţi cetăţenii României, băieţi, inclusiv absolvenţii de liceu, pot fi chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în anul cînd aceştia împlinesc vîrsta de 20 de ani.Limita maxima de vîrsta pînă la care cetăţenii români pot fi chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen este de 30 de ani.  +  Articolul 2Durata serviciului militar este de 12 luni pentru militarii în termen din toate armele, în afară de militarii în termen încorporaţi la marina militară şi la navele graniceresti, pentru care durata serviciului militar este de 1 an şi 6 luni.  +  Articolul 3Absolvenţii de liceu admişi în instituţiile civile de învăţămînt superior îndeplinesc serviciul militar cu termen redus, durata 6 luni, după terminarea studiilor. Aceştia pot fi chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar pînă la împlinirea virstei de 40 de ani.Absolvenţii institutelor sau seminariilor teologice nu vor fi chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau cu termen redus.  +  Articolul 4Prevederile prezentului decret-lege se aplică începînd cu incorporarile din anul 1988 ale tinerilor chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar.  +  Articolul 5Reglementările prevăzute la alin. 1, 2, 3 şi 4 ale art. 31, alin. 3, 4 şi 5 ale art. 45, art. 51 - 54, 60 şi 95 - 97 din Legea nr. 14 din 22 noiembrie 1972, precum şi orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege, se abroga.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIUDE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU-------