HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 iulie 2013pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare
EMITENT
  • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 10 iulie 2013    În temeiul prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa din 1 iulie 2013. (2) La aceeaşi dată se abrogă Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputaţi şi senatori în circumscripţiile electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 16 noiembrie 2012.Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 1 iulie 2013.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 1 iulie 2013.Nr. 5.  +  AnexăNORMA 01/07/2013