DECRET-LEGE nr. 76 din 8 februarie 1990privind stabilirea unor pensii minime pentru răniţii şi urmaşii celor decedati în timpul revoluţiei
EMITENT
  • C.F.S.N
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria revoluţiei, au dreptul la următoarele pensii minime dacă pensia calculată potrivit legii, pentru accident în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti, nu este mai mare:- 3.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;- 2.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;- 1.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;- 1.500 lei lunar pentru fiecare urmaş.  +  Articolul 2Stabilirea pensiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza actelor prezentate de cei în cauza, verificate cu sprijinul oficiilor de stare civilă, direcţiilor sanitare şi organelor de poliţie.  +  Articolul 3Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.  +  Articolul 4Se autoriza Ministerul Finanţelor ca pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale sa modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUISALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------