LEGE nr. 212 din 27 iunie 2013privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 9 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare*), în valoare de 70 milioane euro, semnat la București la 8 mai 2013, denumit în continuare acord.*) Traducere.  +  Articolul 2(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală este desemnată agenție de implementare a proiectului și în această calitate i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea acestuia.(2) Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Agenția Națională de Administrare Fiscală un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în aplicarea prevederilor acordului.  +  Articolul 3Sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.  +  Articolul 5(1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, să convină cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare amendamente la conținutul acordului de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
  București, 27 iunie 2013.Nr. 212.ACORDde împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) între România și BancaInternațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare