ORDIN nr. 574 din 20 iunie 2013privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013    Având în vedere prevederile articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 831/2012 privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 2 din Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2011, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Prin excepţie de la prevederile art. 2, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 2, 4 şi 5 din anexă se aplică şi proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 20 iunie 2013.Nr. 574.-------