HOTĂRÂRE nr. 2.256 din 8 decembrie 1969privind acordarea de credite populaţiei pentru locuinţe proprietate personală de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi stabilirea nivelului dobînzilor la unele categorii de operaţiuni de credit
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 8 decembrie 1969  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România, în temeiul Legii nr. 22/1967*) privind unele măsuri de perfecţionare a conducerii şi planificării economiei naţionale, hotărăşte: Notă

  ──────────

  *) Legea nr. 22/1967 este reprodusă în Colecţia de legi, decrete, hotărîri şi alte acte normative, nr. VI/1967.

  ──────────
   +  Articolul 1Se autoriza Casa de Economii şi Consemnaţiuni să acorde populaţiei din disponibilităţile sale, cu începere de la 1 ianuarie 1970, credite pentru constituirea avansurilor minime prevăzute în Legea nr. 9 din 9 mai 1968**) pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală, de odihnă sau turism, precum şi pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral în vederea contractării cu prioritate a locuinţelor.Creditele pentru constituirea avansului se vor acorda pe termen de maximum 5 ani, iar cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuinţelor, pe termen de maximum 10 ani. Notă

  ──────────

  **) Legea nr. 9/1968 este reprodusa în Colecţia de legi, decrete, hotărîri şi alte acte normative, nr. III/1968.

  ──────────
   +  Articolul 2Casa de Economii şi Consemnaţiuni va prelua de la Banca de Investiţii, în cursul trimestrului I/1970, operaţiunile privind acordarea de credite cetăţenilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală.  +  Articolul 3Casa de Economii şi Consemnaţiuni va plăti, cu începere de la 1 ianuarie 1970, la categoriile de depuneri arătate mai jos, următoarele dobînzi anuale:- la depunerile pe libretele de economii cu dobînda:      - la vedere 3,5%      - pe termen de cel puţin un an 5%În cazul nerespectării termenului minim de un an, dobînda va fi de 3% pe an;    - la depunerile în conturile      curente personale ale populaţiei 2%  +  Articolul 4Pentru creditele ce se vor acorda de la data prezentei hotărîri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr. 9/1968, se vor percepe următoarele dobînzi:──────────────────────────────────────────────── Mărimea Salariul creditului tarifar Dobînda                     sau venitul                     mediu brut                     lunar────────────────────────────────────────────────                ║ pînă la 1.500 lei 2% pe an pînă la ║ 1.501 - 2.000 lei 3% pe an 50.000 lei ║ peste 2.000 lei 4% pe an peste indiferent 50.000 lei de salariu 5% pe an────────────────────────────────────────────────Pentru creditele acordate în condiţiile art. 1 din prezenta hotărîre, se percepe o dobîndă de 8% pe an.Pentru creditele ce se vor acorda pentru amenajarea de spaţii locative destinate turiştilor în condiţiile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 862/1967*), dobînda va fi de 5% pe an. Notă

  ──────────

  *) Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 862/1967 este reprodusă în Colecţia de legi, decrete, hotărîri şi alte acte normative, nr. II/1967.

  ──────────
   +  Articolul 5Pentru vînzarea de mărfuri şi prestări de servicii cu plata în rate, de la 1 ianuarie 1970 dobînda care se percepe cumpărătorului pentru sumele stabilite drept rate lunare va fi de 5% pe an.  +  Articolul 6La creditele de producţie ce se acordă de Banca Agricolă membrilor cooperativelor de producţie şi producătorilor cu gospodărie individuală, în baza Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 683/1969**), se va percepe de la 1 ianuarie 1970 o dobînda de 2% pe an. Notă

  ──────────

  **) Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 683/1969 este reprodusă în Colecţia de Hotărîri ale Consiliului de Miniştri şi alte acte normative, nr. II/1969.

  ──────────
   +  Articolul 7În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va percepe o dobîndă de 12% pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate în condiţiile articolului 1 şi de 8% pentru creditele acordate în toate celelalte cazuri.  +  Articolul 8Beneficiul realizat de Casa de Economii şi Consemnaţiuni se repartizează, după aprobarea bilanţului anual, astfel:30% la bugetele judeţelor şi al municipiului Bucureşti;30% la fondul de rezervă al Casei de Economii şi Consemnaţiuni;20% pentru construcţii, amenajări şi dotări, ca investiţii necentralizate ale unităţilor C.E.C.;20% pentru acţiuni de popularizare, cheltuieli social-culturale şi pentru premierea personalului C.E.C.  +  Articolul 9Odată cu preluarea activităţii de creditare prevăzută în prezenta hotărîre, Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Socialiste România va prelua de la Banca de Investiţii şi personalul de specialitate aferent, care îşi va menţine salariile tarifare avute la Banca de Investiţii.-------