ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006(*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei(actualizată până la data de 1 iulie 2013 *)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Avand in vedere ca asigurarea salarizarii adecvate si nediscriminatorii a judecatorilor si procurorilor este prevazuta la cap. VI pct. 3.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 232/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 1 aprilie 2005, masura care avea ca termen de finalizare luna decembrie 2005,luand in considerare faptul ca atat judecatorii, cat si procurorii care nu au beneficiat de sporul de 40% pentru judecarea si urmarirea penala a infractiunilor de coruptie, criminalitate organizata si terorism au actionat in judecata Ministerul Justitiei, iar efortul bugetar pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-au admis cererile acestora este de circa 4 ori mai mare decat cel rezultat din aplicarea prezentei ordonante de urgenta,tinand seama de Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 185 din 22 iulie 2005, prin care s-a constatat existenta unei discriminari directe intre judecatorii si procurorii care beneficiaza de sporul de 40% si cei care nu beneficiaza de acest spor, recomandand Ministerului Justitiei initierea unor modificari in sensul eliminarii acestei inegalitati,luand in considerare ca actuala grila de salarizare a judecatorilor si procurorilor este intemeiata pe vechea reglementare abrogata prin intrarea in vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost aduse modificari substantiale ale prevederilor referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor cu incidenta asupra salarizarii,tinand cont de faptul ca prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aduse modificari in ceea ce priveste organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ cu activitate permanenta,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.  +  Capitolul IAbrogat.------------Cap. I a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 1Abrogat.------------Art. 1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul II Salarizarea  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Abrogat.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 4^1Abrogat.------------Art. 4^1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 10 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (6) Abrogat.------------Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (7) Abrogat.------------Alin. (7) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (8) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii, dacă nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13, precum şi de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23.--------------Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007.  +  Articolul 11 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (4) Ofiterii si agentii de politie judiciara, precum si specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la art. 13. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Capitolul III Drepturile acordate in cazul delegarii si detasarii  +  Articolul 12 (1) Pe perioada delegarii si a detasarii, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati sau detasati. Daca indemnizatia si celelalte drepturi salariale prevazute pentru functia in care sunt delegati sau detasati sunt mai mici, acestia isi pastreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara si celelalte drepturi banesti. (2) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.  +  Articolul 13 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi: a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare; b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate; c) decontarea, in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupa caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situatia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acorda in cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce apartine institutiei. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (3) Prevederile alin. (1) se completeaza, dupa caz, cu reglementarile aplicabile personalului din institutiile publice.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 14 (1) Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, detasati in functii de conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor, beneficiaza, pe durata detasarii, pe langa indemnizatia de incadrare bruta lunara a functiei de executie corespunzatoare nivelului instantei sau al parchetului si vechimii pe care o au la data detasarii, si de indemnizatia de conducere prevazuta de lege pentru functia de conducere pe care sunt detasati, precum si de drepturile prevazute in legile speciale. (2) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum si alte categorii de personal salarizate potrivit prezentei ordonante de urgenta, delegate sau detasate in sistemul penitenciar, beneficiaza pe durata delegarii sau detasarii si de drepturile prevazute de legile speciale pentru activitatea desfasurata efectiv in penitenciar.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 15 (1) Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, numiti temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu sau indemnizatie pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei pe care o preiau. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul IV Salarizarea si alte drepturi ale asistentilor judiciari  +  Articolul 16Abrogat.------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 17In cazul in care asistentii judiciari sunt delegati sau detasati la instante care au sediul in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul, acestia beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si de diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.  +  Capitolul V Alte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor si ale celuilalt personal  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 3 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 20Abrogat.------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 21Abrogat.------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 22Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, precum si magistratii-asistenti au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, acestia, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale.  +  Articolul 23 (1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, cărora nu li s-a acordat locuinţă de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată în altă localitate din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel.-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 214 din 28 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013, care introduce art. X din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 ianuarie 2013. (2) Plafonul în limita căruia se poate deconta chiria în condiţiile alin. (1) se stabileşte anual, pe localităţi, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiţiei, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.-------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008. (3) Au dreptul la locuinta de serviciu potrivit art. 22 sau, dupa caz, la compensarea chiriei in conditiile alin. (1) si (2) si cei delegati, detasati sau transferati in alta localitate decat cea de domiciliu, daca ei, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au in proprietate o locuinta in localitatea in care sunt delegati, detasati sau transferati. In acest caz, personalul delegat sau detasat nu mai beneficiaza de dreptul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. b). (4) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori carora nu li s-a acordat locuinta de serviciu in conditiile art. 22 sau compensarea chiriei in conditiile alin. (1), in localitatea in care isi desfasoara activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport intre localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si localitatea unde se afla sediul unitatii. In situatia in care deplasarea se face cu autoturismul, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care au lucrat efectiv. (5) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora si nici altor categorii de personal din sistemul justitiei. (6) Daca judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, inclusiv sotul/sotia acestora sau copiii aflati in intretinerea lor, au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea in care solicita drepturile prevazute la alin. (1)-(3) si la art. 22, nu mai beneficiaza de aceste drepturi. (7) In cazul pensionarii, titularul contractului de inchiriere si sotul ori sotia acestuia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.  +  Articolul 24Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, precum si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, cu privire la folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor si a altor amenajari recreative si sportive aflate in proprietatea sau in administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.  +  Articolul 24^1Abrogat.-----------Art. 24^1 a fost abrogat de lit. o) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.  +  Articolul 25 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, in activitate sau pensionari, beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (2) Conditiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial si nu se impoziteaza.  +  Articolul 26 (1) Absolventii, la incadrarea ca judecatori, procurori sau personal asimilat acestora, imediat dupa terminarea studiilor superioare juridice sau, dupa caz, a Institutului National al Magistraturii, in unitati din alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei in care sunt incadrati. (2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi egala cu doua indemnizatii de incadrare brute lunare. (3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, se poate aproba acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (2) si in cazul incadrarii in localitati in care atragerea juristilor se face cu dificultate. (4) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizatiilor prevazute la alin. (1)-(3) este obligat sa isi exercite functia in care a fost numit in unitate pentru o perioada de cel putin 2 ani. In cazul nerespectarii acestei obligatii, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 27 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, fiind incadrati in gradul I sau II de invaliditate, in urma savarsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii si vor beneficia o singura data de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi indemnizatie bruta. (2) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabili in gradul III de invaliditate, si care nu isi mai pot exercita in continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel putin jumatate din indemnizatia de incadrare bruta avuta in ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori aceeasi indemnizatie bruta, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul pe care il pot primi dintr-o alta activitate desfasurata.(2^1) Daca pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca a survenit din alte cauze decat cele prevazute la alin. (1) si (2), neimputabile salariatului, persoanele din categoriile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta vor beneficia pe perioada invaliditatii, la cerere, in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de o pensie egala cu 80% din indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii. La data indeplinirii conditiilor prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu.-----------Alin. (2^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (3) Urmasii celor decedati in conditiile prevazute la alin. (1): sotul supravietuitor/sotia supravietuitoare, copiii minori si copiii majori aflati la studii pana la implinirea varstei de 26 de ani beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale din sistemul public, de o suma unica egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara pe care a avut-o persoana respectiva la data decesului, platita de angajator. (4) Partea din pensia de invaliditate prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, care depaseste nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public al asigurarilor sociale, se suporta din bugetul de stat.  +  Articolul 28In caz de deces al judecatorului, procurorului, personalului asimilat acestora si magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul indemnizatiei de incadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 29 (1) Pentru acordarea de ajutoare, recompense si contributii la actiuni umanitare se constituie Fondul presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie si al ministrului justitiei, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate. (2) Pentru primirea delegatiilor straine si a invitatilor din tara si din strainatate se constituie Fondul de protocol al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Directiei Nationale Anticoruptie, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate. (3) Baremurile de cheltuieli pentru actiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului institutiei.  +  Articolul 30 (1) Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, trimisi in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului, au drepturile si obligatiile stabilite prin regulamentul aprobat, dupa caz, de ministrul justitiei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispozitiilor in vigoare referitoare la drepturile si obligatiile personalului trimis in strainatate. (2) Cheltuielile de deplasare in strainatate - diurna in valuta, cheltuieli de transport si cazare - se aproba de conducatorul institutiei si se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat.  +  Articolul 30^1 (1) Judecatorii, procurorii si personalul de specialitate juridica, membri ai unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) se face luandu-se in considerare indemnizatia de incadrare lunara bruta a functiei in care este incadrat cel in cauza. (3) Drepturile prevazute la alin. (1) se impoziteaza separat. (4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.-----------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 31Parcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto din dotarea instantelor judecatoresti, a parchetelor, a unitatilor subordonate Ministerului Justitiei si a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel.  +  Articolul 31^1 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 31^1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.-------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008.  +  Articolul 32Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza si de drepturile stabilite in mod expres pentru acestia prin alte acte normative speciale.  +  Capitolul VI Dispozitiile tranzitorii si finale  +  Articolul 33Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, aflati in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se considera ca indeplinesc conditiile legale pentru functia in care sunt incadrati.  +  Articolul 34Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobat.  +  Articolul 35Abrogat.-----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 36Abrogat.------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 37Coeficientii de multiplicare prevazuti in anexa se aplica in mod corespunzator altor categorii de personal care au fost salarizate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.  +  Articolul 38Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexa se majoreaza cu 4% incepand cu data de 1 aprilie 2006 si cu 5% incepand cu data de 1 septembrie 2006 fata de nivelul din luna august 2006*).  +  Articolul 39Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexele nr. 2, 4 si 5 la Legea nr. 50/1996*) privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu majorarile si indexarile ulterioare, se majoreaza cu 4% incepand cu data de 1 aprilie 2006, fata de nivelul din luna martie 2006, si cu 5% incepand cu data de 1 septembrie 2006, fata de nivelul din luna august 2006.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.  +  Articolul 40Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu luna aprilie 2006.  +  Articolul 41La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; b) prevederile referitoare la salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale magistratilor-asistenti, cuprinse in Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare; c) dispozitiile privind salarizarea presedintelui, vicepresedintelui, presedintilor de sectii si judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cuprinse in Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare; d) art. 56 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005; e) art. 28 alin. (1)-(5), (7) si (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) si (8) din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; f) orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TARICEANUContrasemneaza:---------------Ministrul justitiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul muncii,solidaritatii sociale si familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finantelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucuresti, 29 martie 2006.Nr. 27.  +  AnexăAbrogată.------------Anexa a fost abrogată de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-------