HOTĂRÂRE nr. 47 din 25 iunie 2013privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul o validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe doamna procuror Luminiţa Palade, pentru un mandat ce va expira la data de 6 ianuarie 2017, ca urmare a încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a domnului procuror George Bălan.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 25 iunie 2013.Nr. 47.----