ORDIN nr. 3.825 din 3 iunie 2013privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa"
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 26 iunie 2013    În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii pompierilor", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului cu tematică de protecţie civilă "Cu viaţa mea apăr viaţa", prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor şcolare, ale palatelor şi cluburilor copiilor şi a Palatului Naţional al Copiilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 3 iunie 2013.Nr. 3.825.  +  Anexa 1REGULAMENT 03/06/2013  +  Anexa 2REGULAMENT 03/06/2013