ORDIN nr. 250 din 12 iunie 2013privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013    Având în vedere:- Nota Direcţiei testare şi programe social-educative nr. 6.252 din 3 iunie 2013;- Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 3.439 din 11 iunie 2013;- prevederile art. 13 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tariful pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping, în cuantum de 500 lei. (2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) se actualizează o dată la 2 ani, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 250.--------