HOTĂRÂRE nr. 106 din 9 februarie 2011(*actualizată*)pentru aprobarea Ghidului carierei militare(actualizată până la data de 18 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 354 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale se aprobă Ghidului carierei militare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 582/2001 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 10 iulie 2001.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul muncii, familiei şi protecţieisociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 9 februarie 2011.Nr. 106.  +  AnexăGHID 09/02/2011