HOTĂRÂRE nr. 314 din 12 iunie 1998privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 iunie 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 82 pct. 4 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICLimitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 82 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995, se actualizează după cum urmează: a) 1.000.000 lei - 6.000.000 lei pentru persoane fizice şi 5.000.000 lei - 30.000.000 lei pentru persoane juridice, în cazul faptelor menţionate la art. 82 pct. 1; b) 2.000.000 lei - 12.000.000 lei pentru persoane fizice şi 10.000.000 lei - 60.000.000 lei pentru persoane juridice, în cazul faptelor menţionate la art. 82 pct. 2. c) 3.000.000 lei - 15.000.000 lei pentru persoane fizice şi 15.000.000 lei - 75.000.000 lei pentru persoane juridice, în cazul faptelor menţionate la art. 82 pct. 3.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de stat----------