ORDIN nr. 815 din 14 aprilie 1998pentru modificarea unui formular tipizat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 12 iunie 1998    Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare, şi a pct. 6 din Normele metodologice de tipărire, stabilire a preţurilor şi tarifelor, de adaptare şi utilizare a formularelor specifice (anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995), cu modificările ulterioare,în conformitate cu necesitatea actualizării modelelor şi caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate în activitatea de stabilire, evidenta, urmărire, încasare şi raportare a impozitelor şi taxelor, potrivit modificărilor intervenite în legislaţia fiscală,având în vedere apariţia unor schimbări intervenite în clasificatia bugetară pe anul 1998,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea urmatorului formular tipizat, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995:- Cont de debite-încasări, cod M.F. 14.13.08.99.  +  Articolul 2Caracteristicile, modul de tipărire, de difuzare, de utilizare şi de păstrare pentru formularul menţionat mai sus sunt prevăzute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, iar modelul ce conţine modificările constituie anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia economică, social-administrativ, Direcţia de evaluare a veniturilor publice, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi direcţiile interesate din Ministerul Finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexă MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDEŢULUI ................... Unitatea fiscală ............                                                      ┌────────────────────┐           CONT DE DEBITE-ÎNCASĂRI │Către ............ │                                                      └────────────────────┘               - BUGETE LOCALE -     în perioada ianuarie - .......... anul .......┌────────┬───────────────────┬────┬─────────────┬─────────────────────┬───────┐│ │ │ │ │Încasări de la în- │ ││ │ │ │ Debit │ceputul anului din: │ ││ │ │ ├──────┬──────┼──────┬─────┬────────│ ││ │ │ │Curent│Rama- │Curent│Rama-│Fără de-│ ││ │ Denumirea │ │ │ sita │ │ sita│bit (în-│ Total ││ Cod │ venitului │ Cod│ │ │ │ │clusiv │ încă- ││ │ │rând│ │ │ │ │majorări│ sari │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=3+4+5│├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 01.02│Impozitul pe profit│ │ │ │ │ │ │ ││ │ *)│ 01 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.01│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile liber-pro- │ │ │ │ │ │ │ ││ │fesionistilor, me- │ │ │ │ │ │ │ ││ │seriasilor şi ale │ │ │ │ │ │ │ ││ │altor persoane │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice │ 02 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.02│Impozitul pe cla- │ │ │ │ │ │ │ ││ │diri şi terenuri de│ │ │ │ │ │ │ ││ │la persoanele │ │ │ │ │ │ │ ││ │fizice │ 03 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.03│Taxe asupra mijloa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │celor de transport │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţinute de persoa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ne fizice │ 04 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.04│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile din inchiri- │ │ │ │ │ │ │ ││ │eri, subinchirieri,│ │ │ │ │ │ │ ││ │locatii de gestiune│ │ │ │ │ │ │ ││ │şi arendări │ 05 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.05│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │rile obţinute din │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturi de autor │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi cele cuvenite │ │ │ │ │ │ │ ││ │inventatorilor şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │inovatorilor │ 06 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│03.02.30│Alte impozite şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │taxe de la popu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │latie │ 07 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 04.02│Taxa pentru folosi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │rea terenurilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietate de stat│ 08 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 05.02│Impozitul pe cla- │ │ │ │ │ │ │ ││ │diri şi terenuri de│ │ │ │ │ │ │ ││ │la persoane juri- │ │ │ │ │ │ │ ││ │dice │ 09 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 06.02│Taxa asupra mijloa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │celor de transport │ │ │ │ │ │ │ ││ │deţinute de persoa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ne juridice │ 10 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│ 07.02│Impozitul pe veni- │ │ │ │ │ │ │ ││ │tul agricol │ 11 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│08.02.30│Alte încasări din │ │ │ │ │ │ │ ││ │impozite directe │ 12 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│17.02.30│Alte încasări din │ │ │ │ │ │ │ ││ │impozite indirecte │ 13 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│21.02.30│Alte venituri de la│ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ce │ 14 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│22.02.02│Venituri din recu- │ │ │ │ │ │ │ ││ │perarea cheltuieli-│ │ │ │ │ │ │ ││ │lor de judecată, │ │ │ │ │ │ │ ││ │imputatii şi despa-│ │ │ │ │ │ │ ││ │gubiri │ 15 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│22.02.03│Venituri din amenzi│ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alte sancţiuni │ │ │ │ │ │ │ ││ │aplicate potrivit │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 16 │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┤│22.02.07│Venituri din con- │ │ │ │ │ │ │ ││ │cesiuni**) │ 17 │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────────────┴────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────────┴───────┘  Ministerul finanţelor,         cod 14.13.08.99. CONTDLdoc┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────┐│ │ │ │ Total ││ Codul │ │ Cod│ încă- ││ │ Denumirea venitului │rând│ sari │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│ A │ B │ C │ 6 │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│03.02.06│Impozitul pe veniturile din dobânzi │ 18 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│03.02.07│Impozitul pe veniturile obţinute din premii şi │ │ ││ │câştiguri în bani sau în natura │ 19 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│03.02.08│Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate │ 20 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│ 15.02│Impozitul pe spectacole │ 21 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│17.02.13│Alte taxe de timbru │ 22 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│ 20.02│Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome*) │ 23 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│21.02.06│Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice │ 24 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│21.02.12│Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice │ │ ││ │şi activităţilor autofinanţate │ 25 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│21.02.14│Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale │ │ ││ │serviciilor cantinelor de ajutor social │ 26 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.05│Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor │ │ ││ │precedenti │ 27 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.12│Încasări din valorificarea bunurilor confiscate │ │ ││ │potrivit legii │ 28 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.17│Venituri realizate din administrarea sau valorificarea │ │ ││ │bunurilor fostelor cooperative agricole de producţie │ 29 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│22.02.30│Încasări din alte surse │ 30 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│30.02.01│Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu- │ │ ││ │tiilor publice**) │ 31 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│30.02.03│Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ ││ │fondurile statului │ 32 │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────┤│30.02.04│Venituri din privatizare │ 33 │ │└────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────┘    *) De la regiile autonome de subordonare locală.    **) Administrate de organele locale şi de instituţiile publice subordonate acestora.    1. Denumire: CONT DE DEBITE - ÎNCASĂRI    2. Cod: 14.13.08.99.    3. Format: A4/t2.    4. Caracteristici de tipărire: se tipareste pe ambele fete, în file volante.    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează la: raportarea trimestriala a debitelor şi încasărilor din       impozite şi taxe şi din alte venituri ale bugetului local.    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: fiecare unitate fiscală, prin       centralizarea datelor din conturile de debite şi încasări ale unităţilor       ierarhice subordonate.    8. Circula: la toate nivelurile, începând de la comuna până la Ministerul       Finanţelor.    9. Se arhiveaza: la unitatea fiscală care îl întocmeşte şi la Ministerul       Finanţelor.-------