RECTIFICARE nr. 93 din 18 decembrie 2012referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 13 iunie 2013    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, se face următoarea rectificare:- la art. 9 partea introductivă, în loc de: "Membrii A.S.F. ..." se va citi: "Membrii Consiliului A.S.F. ..."------