HOTĂRÂRE nr. 347 din 12 iunie 2013privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), ratificat prin Legea nr. 166/2013, precum şi al art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria), la acelaşi nivel pentru ambele sensuri de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Tarifele prevăzute în anexă se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.  +  Articolul 3Tarifele prevăzute în anexă se achită de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei sau euro.  +  Articolul 4 (1) Tarifele prevăzute în anexă, exprimate în lei, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) exprimate în lei, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul transporturilor,Relu FenechiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 347.  +  Anexa TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podului peste Dunăre laCALAFAT-VIDIN
  Nr. crt. Categorie vehicul rutier Tarif-euro/ vehicul (cu TVA inclus) Tarif-lei/ vehicul (cu TVA inclus)
  1. Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto (autoturisme) 6 27
  Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone, inclusiv remorca
  2. Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto 12 54
  Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone
  3. Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone 18 81
  4. Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto 25 113
  Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe
  5. Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe 37 167
  Tarifele exprimate în lei, rotunjite la leu, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.__________