HOTĂRÂRE nr. 315 din 29 mai 2013privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" este coordonat de o comisie interministerială, organizată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri. (2) Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" este formată din preşedinte şi 4 membri, cu funcţie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. (3) Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort". (4) Componenţa nominală a Comisiei interministeriale de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" se stabileşte prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea reprezentanţilor legali ai ministerelor prevăzute la alin. (2)."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul economiei,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbBucureşti, 29 mai 2013.Nr. 315.-----