ORDIN nr. 3.674 din 30 aprilie 2013privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 11 iunie 2013    În baza:- prevederilor art. 57 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011;- Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş nr. 3.169 din 11 aprilie 2013, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Maramureş, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Maramureş.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi Reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 3.674.________