ORDIN nr. 659 din 15 mai 2013privind modificarea şi completarea anexelor nr. I-V la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 4.925 din 14 mai 2013, întocmit de Direcţia generală resurse umane şi certificare din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulteriore, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. I "Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice" se modifică şi se completează după cum urmează: a) după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
   
  ┌──────┬─────────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐ │ NR. │ ATESTAT DE │ │ │ CONDIŢII DE PARTICIPARE │ │ CRT. │ PREGĂTIRE │ RESPONSABIL │CENTRU DE│ SPECIALITĂŢI │ │ │ COMPLEMENTARĂ │ NAŢIONAL │PREGĂTIRE├────────┬───────┬────────┬────────┤ │ │ ÎN: │ │ │MEDICALE│CHIRUR-│PARACLI-│MEDICINĂ│ │ │ │ │ │ │GICALE │NICE │ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │FAMILIE │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤ │"30^1.│ Fitoterapie şi │Prof. dr. Monica│ Iaşi │ X │ X │ X │ X" │ │ │fitofarmacologie │ HĂNCIANU │ │ │ │ │ │ │ │ practică │ │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴────────┘ b) punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
   
  ┌──────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────┐ │ NR. │ ATESTAT DE │ │ │ CONDIŢII DE PARTICIPARE │ │ CRT. │ PREGĂTIRE │ RESPONSABIL │ CENTRU DE │ SPECIALITĂŢI │ │ │COMPLEMENTARĂ │ NAŢIONAL │ PREGĂTIRE ├────────┬───────┬────────┬────────┤ │ │ ÎN: │ │ │MEDICALE│CHIRUR-│PARACLI-│MEDICINĂ│ │ │ │ │ │ │GICALE │NICE │ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │FAMILIE │ ├──────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤ │ "34. │ Homeopatie │Dr. Liliana Doina│Bucureşti, │ X │ X │ X │ X" │ │ │ │ PAVLOVSCHI │Constanţa, │ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca,│ │ │ │ │ │ │ │ │Iaşi, Sibiu,│ │ │ │ │ │ │ │ │Timişoara │ │ │ │ │ └──────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┘ c) după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
   
  ┌──────┬────────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐ │ NR. │ ATESTAT DE │ │ │ CONDIŢII DE PARTICIPARE │ │ CRT. │ PREGĂTIRE │ RESPONSABIL │CENTRU DE│ SPECIALITĂŢI │ │ │ COMPLEMENTARĂ │ NAŢIONAL │PREGĂTIRE├────────┬───────┬────────┬────────┤ │ │ ÎN: │ │ │MEDICALE│CHIRUR-│PARACLI-│MEDICINĂ│ │ │ │ │ │ │GICALE │NICE │ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │FAMILIE │ ├──────┼────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤ │"34^1.│ Homeopatie │Conf. dr. Cristina│ Iaşi │ X │ X │ X │ X" │ │ │clinică şi etică│ GAVRILOVICI │ │ │ │ │ │ │ │ medicală │ Lect. univ. dr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ Dumitru GAFIŢANU │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴────────┘2. La anexa nr. II "Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi medico-dentare şi pentru medicii dentişti cu drept de liberă practică", după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
  NR. CRT. ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAŢIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
  "4^1. Homeopatie clinică şi etică medicală Conf. dr. Cristina GAVRILOVICI Lect. univ. dr. Dumitru GAFIŢANU Iaşi"
  3. La anexa nr. III "Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi farmaceutice", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  NR. CRT. ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAŢIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
  "2. Farmacie homeopată Prof. dr. Aurelia CRISTEA Bucureşti, Cluj-Napoca"
  4. Anexa nr. IV "Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică" se completează după cum urmează: a) după punctul 2^2 se introduce un nou punct, punctul 2^3, cu următorul cuprins:
  NR. CRT. ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAŢIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
  "2^3. Fitoterapie şi fitofarmacologie practică Prof. dr. Monica HĂNCIANU Iaşi"
  b) după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
  NR. CRT. ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAŢIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
  "3^1. Homeopatie clinică şi etică medicală Conf. dr. Cristina GAVRILOVICI Lect. univ. dr. Dumitru GAFIŢANU Iaşi"
  5. La anexa nr. V "Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru farmacişti cu drept de liberă practică", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  NR. CRT. ATESTAT DE PREGĂTIRE COMPLEMENTARĂ ÎN: RESPONSABIL NAŢIONAL CENTRU DE PREGĂTIRE
  "2. Farmacie homeopată Prof. dr. Aurelia CRISTEA Bucureşti, Cluj-Napoca"
   +  Articolul IIDirecţia generală resurse umane şi certificare şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 15 mai 2013.Nr. 659.----