ORDIN nr. 658 din 15 mai 2013pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 28 mai 2013  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziţii publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice, centralizată,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru produsele şi serviciile prevăzute în lista menţionată la art. 1, unităţile sanitare publice pot achiziţiona cantităţile necesare pentru perioada care nu depăşeşte primul semestru al anului 2013.  +  Articolul 3Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 15 mai 2013.Nr. 658.  +  Anexa LISTAmedicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelormedicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor,combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentrucare se organizează proceduri de achiziţie centralizatela nivel naţional  +  Secţiunea I Dispozitive medicale
      Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină nucleară, rezonanţă magnetică şi ultrasunete  
    11Aparate de radiologie fixă+
    22Aparate de radiologie mobilă+
    33Computer tomograf+
    44Angiograf+
    55Osteodensitometru+
    66Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică+
    77Simulator computer tomograf+
    88Simulator pentru radioterapie+
    99Echipamente pentru medicină nucleară şi radioterapie+
    1010Masă de radiologie+
        Echipamente pentru anestezie şi terapie intensivă+
    111Aparat de anestezie+
    122Aparat de ventilaţie+
    133Defibrilator+
    144Monitor pacient, module şi centrale de monitorizare+
    155Pat ATI+
    166Injectomate+
    177Pompe de administrat lichide+
        Echipamente cardiovasculare+
      1Stenturi şi accesorii+
    18   Ac puncţie Seldinger+
    19   Seturi introducătoare pentru abord femural+
    20   Seturi introducătoare pentru abord radial+
    21   Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J+
    22   Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J+
    23   Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J+
    24   Ghid hidrofilic 0,035"+
    25   Catetere de diagnostic angiografic coronarian+
    26   Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial+
    27   Cateter Swan-Ganz+
    28   Seturi diagnostic coronarografie abord femural+
    29   Seturi diagnostic coronarografie abord radial+
    30   Tub de legătură cu transductorul de presiune+
    31   Tub de legătură la seringa de angiografie+
    32   Tub de legătură scurt+
    33   Robinet cu 5 căi (maniford)+
    34   Robinet cu 3 căi+
    35   Pachet câmp steril specific pentru angiografie+
    36   Seringi de presiune pentru injectare manuală+
    37   Set accesorii PCI+
    38   Sondă ghid pentru PCI cu abord femural+
    39   Sondă ghid cu suport înalt+
    40   Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial+
    41   Sondă ghid fără teacă (sheatless)+
    42   Ghid dirijabil pentru PCI 0,014"+
    43   Ghid dirijabil 0,014", hidrofil+
    44   Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit+
    45   Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucţii ocluzii cronice+
    46   Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru dezobstrucţii retrograde+
    47   Sonde de aspiraţie pentru trombi intracoronarieni+
    48   Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucţii coronariene)+
    49   Balon de angioplastie coronariană monorail+
    50   Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucţii cronice+
    51   Balon coronarian necompliant+
    52   Balon coronarian coaxial+
    53   Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari+
    54   Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon)+
    55   Balon impregnat cu substanţă activă+
    56   Sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală+
    57   Sistem de compresie după abord radial+
    58   Filtru de protecţie împotriva embolizării distale pentru dilatările de bypass+
    59   Pachet sistem de compresie mecanică femurală+
    60   Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară+
    61   Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut+
    62   Stent coronarian pentru leziuni de bifurcaţie+
    63   Stent-graft coronarian+
    64   Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil+
    65   Stent farmacologic activ cu polimer fix+
    66   Stent specific pentru dilatări artere renale şi artere coronariene cu diametru mare+
      2Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace valvulare
        Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică+
    67   1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură standard+
    68   1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură de dimensiune redusă+
    69   1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, total supraanulară+
    70   2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală+
    71   2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală, dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru inel mitral+
        Valve biologice din pericard bovin  
    72   3.1 Valve biologice din pericard bovin+
        Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică+
    73   4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză liniară+
    74   4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva+
        Valve aortice transcateter+
    75   5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural+
    76   5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical+
        Inele de anuloplastie valvă mitrală şi tricuspidă+
    77   6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală+
    78   6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală+
    79   6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă+
    80   6.4 Inel anuloplastie insuficienţă mitrală tip III b+
    81   6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă+
        Stentgrafturi aortice pentru disecţii şi anevrisme+
    82   7.1 Stentgraft toracic hibrid+
    83   7.2 Stent toracic autoexpandabil+
    84   7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil+
    85   7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil+
        Proteze vasculare ţesute+
    86   8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică·12·34/30+
    87   8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată+
    88   8.3 Proteză liniară colagenată Ø 8 mm+
    89   8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint+
    90   8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu argint 8 mm/70 cm+
        Proteze vasculare din PTFE+
    91   9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta+
    92   9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală+
    93   9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală pentru fistulă+
    94   9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală+
      3Stimulatoare implantabile şi accesorii  
    95   Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    96   Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    97   Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    98   Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    99   Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    100   Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    101   Stimulatoare cardiace de uz pediatric+
    102   Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    103   Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    104   Sonde de stimulare cardiacă epicardică+
    105   Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazal şi tipul B - compatibil RMN)+
    106   Kit introducător de sinus coronar şi Kit introducător peel-away+
        Echipamente pentru endoscopie  
    107   Sistem complet pentru endoscopie+
    108   Trusă pentru videoendoscopie digestivă+
        Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete+
    109   Ecograf+
    110   Ecograf doppler+
    111   Echipamente pentru diagnostic+
    112   Electrocardiograf+
    113   Electroencefalograf+
        Echipamente pentru neonatologie+
    114   Incubator nou-născuţi+
    115   Masă radiantă pentru resuscitare+
        Echipamente pentru urologie+
    116   Litotriptor extracorporeal+
        Echipamente pentru transport intraspitalicesc şi de utilizare în UPU/CPU+
    117   Pat pentru transfer şi resuscitare+
    118   Targă pentru transport pacienţi+
    119   Cărucior pentru transport pacienţi+
        Dispozitive medicale de diagnostic+
    120   Teste pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA+
    121   Teste pentru monitorizarea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA+
        Echipamente de protecţie+
    122   Echipamente de protecţie pentru echipajele de intervenţie prespitalicească+
  Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013
   +  Secţiunea a II-a Servicii, combustibili şi lubrifianţi
  1 Servicii de asigurare auto tip CASCO +
  2 Servicii de întreţinere aparatură medicală pentru ambulanţe, UPU, terapie intensivă +
  3 Servicii de întreţinere aparatură imagistică +
  4 Servicii de reparaţii, întreţinere şi furnizare anvelope pentru ambulanţe +
  5 Combustibil auto +
  6 Lubrifianţi pentru parcul auto +
  Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013
   +  Secţiunea a III-a Materiale sanitare
  A Truse pentru traheostomie +
  1 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps +
  2 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps +
  3 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps +
  4 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps +
  5 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps +
  6 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps +
  7 Truse pentru minitraheostomie Seldinger +
  8 Canule de traheostomie nr. 6 +
  9 Canule de traheostomie nr. 7 +
  10 Canule de traheostomie nr. 8 +
  11 Canule de traheostomie nr. 9 +
  12 Canule de traheostomie nr. 10 +
  B Dispozitive de intubaţie +
  1 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,0 +
  2 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,5 +
  3 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,0 +
  4 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,5 +
  5 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,0 +
  6 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,5 +
  7 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 5,0 +
  8 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 3,5 +
  9 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,0 +
  10 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,5 +
  11 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,0 +
  12 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,5 +
  13 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,0 +
  14 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,5 +
  15 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,0 +
  16 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,5 +
  17 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,0 +
  18 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,5 +
  19 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 9,0 +
  20 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 10 mm +
  21 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7 +
  22 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7,5 +
  23 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8 +
  24 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8,5 +
  25 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 9 +
  26 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 10 +
  27 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7 +
  28 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7,5 +
  29 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8 +
  30 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8,5 +
  31 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 9 +
  32 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 10 +
  33 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 28 FR +
  34 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 32 FR +
  35 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 35 FR +
  36 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 37 FR +
  37 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 39 FR +
  38 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 41 FR +
  39 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 35 FR +
  40 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 37 FR +
  41 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 39 FR +
  42 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 41 FR +
  43 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru copii +
  44 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru adulţi +
  45 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru adulţi +
  46 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru copil/nou-născut +
  47 Racord flexibil la sonda de intubaţie orotraheală (adult, copil) +
  48 Filtre antibacteriene şi virale pentru adult +
  49 Filtre antibacteriene şi virale pentru copil +
  50 Filtre antibacteriene şi virale pentru nou-născut +
  51 Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru adult +
  52 Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru copil +
  53 Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru nou-născut +
  54 Mandrene pentru sonde de intubaţie cu dimensiuni între 2,5 şi 4,5 +
  55 Mandrene pentru sonde de intubaţie mai mari de 5,0 +
  C Dispozitive alternative intubaţiei +
  1 Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR +
  2 Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR +
  3 Mască laringiană nr. 1 +
  4 Mască laringiană nr. 1,5 +
  5 Mască laringiană nr. 2 +
  6 Mască laringiană nr. 2,5 +
  7 Mască laringiană nr. 3 +
  8 Mască laringiană nr. 4 +
  9 Mască laringiană nr. 5 +
  10 Mască laringiană nr. 6 +
  11 Bujie cu canal oxigenare/introductor +
  12 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH +
  13 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch +
  14 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH +
  D Măşti oxigen +
  1 Măşti oxigen simple pentru adult +
  2 Măşti oxigen simple pentru copil +
  3 Măşti oxigen cu rezervor pentru adult +
  4 Măşti oxigen cu rezervor pentru copil +
  5 Măşti oxigen cu nebulizator pentru adult +
  6 Măşti oxigen cu nebulizator pentru copil +
  7 Mască de oxigen tip Venturi +
  8 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 1 +
  9 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 2 +
  10 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 3 +
  11 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 4 +
  12 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 5 +
  13 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 6 +
  E Pipe Guedel +
  1 Pipe Guedel nr. 000 +
  2 Pipe Guedel nr. 00 +
  3 Pipe Guedel nr. 0 +
  4 Pipe Guedel nr. 1 +
  5 Pipe Guedel nr. 2 +
  6 Pipe Guedel nr. 3 +
  7 Pipe Guedel nr. 4 +
  8 Pipe Guedel nr. 5 +
  9 Pipe Guedel nr. 6 +
  F Sonde de aspiraţie traheală +
  1 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 4 +
  2 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 5 +
  3 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 6 +
  4 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 7 +
  5 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 8 +
  6 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 9 +
  7 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 10 +
  8 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 12 +
  9 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 14 +
  10 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 16 +
  11 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 18 +
  12 Sonde de aspiraţie rigidă tip Yankaeur +
  G Canule nazale pentru administrarea oxigenului +
  1 Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult +
  2 Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil +
  H Set balon ventilaţie (resuscitator) +
  1 Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască pentru adult +
  2 Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască pentru copil +
  3 Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru nou-născut +
  I Dispozitive de drenaj toracic +
  1 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR +
  2 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR +
  3 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR +
  4 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR +
  5 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR +
  6 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR +
  7 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR +
  8 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR +
  9 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR +
  10 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR +
  11 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR +
  12 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR +
  13 Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral +
  J Dispozitive de monitorizare EKG +
  1 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult +
  2 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil +
  3 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult +
  4 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil +
  5 Gel EKG +
  6 Gel defibrilare +
  7 Set de drenaj suprapubian +
  K Sonde Blackemore +
  1 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH +
  2 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH +
  3 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH +
  4 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH +
  5 Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH +
  6 Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH +
  L Materiale folosite în traume +
  1 Guler cervical reglabil adult +
  2 Guler cervical reglabil pediatric +
  3 Comprese nesterile 10/10 +
  4 Comprese sterile 5/5 +
  5 Comprese sterile 10/10 +
  6 Comprese sterile 10/20 +
  7 Comprese sterile 20/40 +
  8 Feşi 10/10 +
  9 Feşi 10/15 +
  10 Feşi 10/20 +
  11 Pansament tubular elastic pentru cap +
  12 Faşă elastică 10 cm/5 m +
  13 Faşă elastică 20 cm/5 m +
  14 Vată 100 g +
  15 Vată 200 g +
  16 Comprese pentru arsuri 10/10 cm +
  17 Comprese pentru arsuri 20/40 cm +
  18 Comprese pentru arsuri 20/60 cm +
  19 Comprese pentru arsuri, zona feţei +
  20 Folie izolantă +
  21 Pătură pentru arşi +
  22 Lame de bisturiu cu mâner nr. 10 +
  23 Lame de bisturiu cu mâner nr. 20 +
  24 Lame de bisturiu cu mâner nr. 22 +
  25 Lame de bisturiu cu mâner nr. 24 +
  26 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0 +
  27 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1 +
  28 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2 +
  29 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3 +
  30 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4 +
  31 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5 +
  32 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6 +
  33 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0 +
  34 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0 +
  35 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0 +
  36 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0 +
  37 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0 +
  38 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0 +
  39 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm +
  40 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm +
  41 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm +
  42 Feşi gipsate 10/3 +
  43 Feşi gipsate 15/3 +
  44 Feşi gipsate 20/3 +
  45 Vată sub gips 10/3 +
  46 Vată sub gips 20/3 +
  47 Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm +
  M Sistemul circulator +
  1 Ace de unică folosinţă, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz) +
  2 Ace de unică folosinţă, G19 x 11/2, 1,10 x 40 mm (galben) +
  3 Ace de unică folosinţă, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde) +
  4 Ace de unică folosinţă, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu) +
  5 Ace de unică folosinţă, G22 x 11/2 (negru) +
  6 Ace de unică folosinţă, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru) +
  7 Ace de unică folosinţă, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu) +
  8 Ace de unică folosinţă, G27 x 4/5, injecţii subcutanate +
  9 Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă în vacutainer +
  10 Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2 +
  11 Holder +
  12 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 14 (portocaliu) +
  13 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 16 (gri) +
  14 Cateter de puncţie venoasă periferică nr 18 (verde) +
  15 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 20 (roz) +
  16 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 22 (albastru) +
  17 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 24 (galben) +
  18 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 26 (mov) +
  19 Mini Spike Plus +
  20 Cateter ombilical, mărimea 3 FR +
  21 Cateter ombilical, mărimea 5 FR +
  22 Cateter ombilical, mărimea 8 FR +
  23 Cateter ombilical, mărimea 10 FR +
  24 Cateter ombilical, mărimea 12 FR +
  25 Cateter ombilical, mărimea 14 FR +
  26 Trusă de perfuzie +
  27 Trusă de transfuzie +
  28 Trusă de perfuzie cu micropicurător +
  29 Prelungitor injectomat +
  30 Robineţi 3 căi +
  31 Seringă pentru insulină +
  32 Seringă heparinizată 2 ml +
  33 Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac +
  34 Seringă de 5 ml cu ac +
  35 Seringă de 10 ml cu ac +
  36 Seringă de 20 ml cu ac +
  37 Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac +
  38 Seringi tip Guyon (100 ml) +
  39 Set cateter venos central pentru adult +
  40 Set cateter venos central pentru copil +
  41 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm +
  42 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm +
  43 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm +
  44 Teacă de protecţie senzor termometru bucal +
  45 Capişon termometru auricular +
  N Sondaje +
  1 Pahar recoltor pentru urină +
  2 Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren +
  3 Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren +
  4 Sonde vezicale, dimensiunea CH 12 +
  5 Sonde vezicale, dimensiunea CH 14 +
  6 Sonde vezicale, dimensiunea CH 16 +
  7 Sonde vezicale, dimensiunea CH 18 +
  8 Sonde vezicale, dimensiunea CH 20 +
  9 Sonde vezicale, dimensiunea CH 22 +
  10 Sonde vezicale, dimensiunea CH 24 +
  11 Sonde Nelaton CH 8 +
  12 Sonde Nelaton CH 10 +
  13 Sonde Nelaton CH 12 +
  14 Sonde Nelaton CH 14 +
  15 Sonde Nelaton CH 16 +
  16 Sonde Nelaton CH 18 +
  17 Sonde Tiemann CH 10 +
  18 Sonde Tiemann CH 12 +
  19 Sonde Tiemann CH 14 +
  20 Sonde Tiemann CH 16 +
  21 Sonde Tiemann CH 18 +
  22 Pungi colectoare de urină pentru nou-născuţi +
  23 Pungi colectoare de urină +
  24 Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH +
  25 Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH +
  26 Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH +
  27 Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH +
  28 Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH +
  29 Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH +
  30 Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH +
  31 Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH +
  32 Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH +
  33 Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR +
  34 Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR +
  35 Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR +
  36 Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR +
  37 Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR +
  38 Sonde Faucher 12 CH +
  39 Sonde Faucher 16 CH +
  40 Sonde Faucher 24 CH +
  41 Sonde Faucher 30 CH +
  42 Sonde alimentaţie, dimensiunea 4 CH +
  43 Sonde alimentaţie, dimensiunea 6 CH +
  44 Sonde alimentaţie, dimensiunea 10 CH +
  45 Sonde alimentaţie, dimensiunea 12 CH +
  46 Pungă colectoare de vărsătură +
  47 Prezervative urinare M +
  48 Prezervative urinare L +
  49 Prezervative urinare XL +
  50 Gel lubrifiant steril +
  51 Trusă pentru sondaj vezical +
  O Altele +
  1 Cearşaf de unică folosinţă +
  2 Chilot absorbant de unică folosinţă pentru adult +
  3 Chilot absorbant de unică folosinţă pentru copil nr. 4 +
  4 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL +
  5 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea M +
  6 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea L +
  7 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XL +
  8 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XXL +
  9 Halat de unică folosinţă, dimensiunea L +
  10 Halat de unică folosinţă, dimensiunea M +
  11 Halat de unică folosinţă, dimensiunea S +
  12 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea S +
  13 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea M +
  14 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea L +
  15 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XL +
  16 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XXL +
  17 Mască chirurgicală, nesterilă +
  18 Mască chirurgicală, sterilă +
  19 Bonete de unică folosinţă +
  20 Mănuşi de examinare S +
  21 Mănuşi de examinare M +
  22 Mănuşi de examinare L +
  23 Mănuşi de examinare XL +
  24 Mănuşi sterile (perechi) nr. 6 +
  25 Mănuşi sterile (perechi) nr. 6,5 +
  26 Mănuşi sterile (perechi) nr. 7 +
  27 Mănuşi sterile (perechi) nr. 7,5 +
  28 Mănuşi sterile (perechi) nr. 8 +
  29 Mănuşi sterile (perechi) nr. 8,5 +
  30 Tăviţă renală de unică folosinţă +
  31 Urinar de unică folosinţă - femei +
  32 Urinar de unică folosinţă - bărbaţi +
  33 Bazinet de unică folosinţă capacitate 1 l +
  34 Bazinet de unică folosinţă capacitate 3 l +
  35 Capac bazinet de unică folosinţă 1 l +
  36 Capac bazinet de unică folosinţă 3 l +
  37 Suport bazinet de unică folosinţă +
  38 Spatulă linguală de unică folosinţă +
  39 Saci menajeri mici +
  40 Saci menajeri mari +
  41 Saci pentru deşeuri periculoase +
  42 Saci pentru decedaţi +
  43 Saci pentru europubele +
  44 Cutii pentru incinerare 5 l +
  45 Cutii pentru incinerare 10 l +
  46 Cutii pentru incinerare 20 l +
  47 Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare tip auto +
  48 Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare +
  49 Burete pentru igienizarea pacientului +
  50 Test rapid de sarcină +
  51 Test rapid glicemie +
  Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.
   +  Secţiunea a IV-a Medicamente
  *Font 9*
  îi - 1 Acenocumarolum compr. 2 mg +
  1 Acetylcysteinum sol.inj./inhal.nebuliz./ instilaţie endotraheobron. 300 mg/3 ml +
  2 Acetylcysteinum sol. inj. 300 mg/3 ml +
  3 Acetylcysteinum sol. perf. 200 mg/ml +
  îi - 2 Acidum acetylsalicylicum compr. 100 mg +
  îi - 3 Acidum acetylsalicylicum compr. 500 mg +
  îi - 4 Acidum acetylsalicylicum compr. gastrorez. 100 mg +
  îi - 6 Acidum ascorbicum sol inj. 750 mg/5 ml +
  4 Acidum gadobenicum sol. inj. 0,5 M +
  îi - 7 Acidum gadopenteticum sol. inj. 469,01 mg/ml +
  îi - 9 Acidum gadopenteticum sol. inj. 500 micromol/ml +
  5 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) conc. pt. sol. perf. 30 mg/ml +
  6 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) sol. inj. 25 mg/ml +
  7 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) sol. perf. 600 mg/50 ml +
  îi - 10 Acidum valproicum + săruri caps. elib. prel. 150 mg +
  îi - 11 Acidum valproicum + săruri caps. elib. prel. 300 mg +
  îi - 12 Acidum valproicum + săruri caps. moi gastrorez. 150 mg +
  îi - 13 Acidum valproicum + săruri caps. moi gastrorez. 300 mg +
  îi - 14 Acidum valproicum + săruri caps. moi gastrorez. 500 mg +
  îi - 16 Acidum valproicum + săruri compr. elib. prel. 300 mg +
  îi - 17 Acidum valproicum + săruri compr. elib. prel. 500 mg +
  îi - 18 Acidum valproicum + săruri compr. film. elib. modif. 300 mg +
  îi - 19 Acidum valproicum + săruri compr. film. elib. modif. 500 mg +
  îi - 20 Acidum valproicum + săruri compr. film. gastrorez. 150 mg +
  îi - 21 Acidum valproicum + săruri compr. film. gastrorez. 300 mg +
  îi - 22 Acidum valproicum + săruri compr. film. gastrorez. 600 mg +
  îi - 15 Acidum valproicum + săruri compr. gastrorez. 200 mg +
  îi - 23 Acidum valproicum + săruri minicompr. elib. prel. 1000 mg +
  îi - 24 Acidum valproicum + săruri minicompr. elib. prel. 500 mg +
  8 Alanil-glutamină conc. pt. sol. perf. 200 mg/ml +
  îi - 26 Albuminum humanum sol. perf. 200 g/l +
  îi - 28 Albuminum humanum sol. perf. 250 g/l +
  îi - 29 Albuminum humanum sol. perf. 40 mg/ml +
  îi - 30 Albuminum humanum sol. perf. 50 g/l +
  îi - 32 Alprazolamum compr. 0,25 mg +
  îi - 33 Alprazolamum compr. elib. prel. 0,5 mg +
  îi - 34 Alprostadilum conc. pt. sol. perf. 20 æg +
  îi - 35 Alprostadilum conc. pt. sol. perf. 500 æg +
  îi - 36 Alprostadilum liof. pt. sol. perf. 20 æg +
  9 Alteplasum pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 mg +
  10 Amikacinum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  11 Amikacinum sol. inj. 500 mg/2 ml +
  12 Aminoacizi 5% şi glucoză 12% sol. perf. 5%/12% +
  13 Aminoacizi de uz hepatic 8% sol. perf. 8% +
  îi - 37 Aminophyllinum caps. 100 mg +
  îi - 38 Aminophyllinum compr. 100 mg +
  14 Aminophyllinum sol. inj. 24 mg/ml +
  15 Amiodaronum conc. pt. sol. perf. 50 mg/ml +
  îi - 39 Amlodipinum caps. 5 mg +
  îi - 40 Amlodipinum compr. 5 mg +
  16 Amoxicillinum + acidum clavulanicum pulb. pt. sol. inj./perf. 1,2 g +
  17 Amoxicillinum + acidum clavulanicum pulb. pt. sol. perf. 2000 mg+200 mg +
  19 Ampicillinum + sulbactam pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg/500 mg +
  18 Ampicillinum + sulbactam pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v. 1g + 500 mg +
  20 Anidulafunginum pulb. + solv. pt. conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  21 Anidulafunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  22 Antitrombină III pulb. + solv. pt. sol. perf. 50 UI/ml +
  23 Argininum sol. orală 1g/5 ml +
  îi - 41 Atorvastatinum compr. film. 40 mg +
  îi - 42 Atorvastatinum compr. film. 80 mg +
  îi - 43 Atorvastatinum compr. mast. 40 mg +
  26 Atosibanum conc. pt. sol. inj. 7,5 mg/ml +
  27 Atosibanum sol inj. 7,5 mg/ml +
  28 Atracurium sol. inj. 25 mg/2,5 ml +
  29 Atracurium sol. inj. 50 mg/5 ml +
  30 Atropinum sol. inj. 1 mg/ml +
  31 Aztreonam pulb.+ solv.pt. sol. de inhalat prin nebulizator +
  32 Beclometasonum sol. inhalat presurizata 250 æg/doză +
  îi - 44 Bisoprololum compr. 10 mg +
  îi - 45 Bisoprololum compr. film. 10 mg +
  33 Bivalirudinum pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ perf. 250 mg +
  îi - 46 Bromazepamum compr. 3 mg +
  35 Bromocriptinum draj. 2,5 mg +
  îi - 47 Bupivacainum sol. inj. 0,25% +
  îi - 48 Bupivacainum sol. inj. 0,5% +
  îi - 49 Bupivacainum sol. inj. 2,5 mg/ml +
  îi - 50 Bupivacainum sol. inj. 5 mg/ml +
  îi - 51 Butylscopolammonii bromidum compr. 10 mg +
  îi - 52 Butylscopolammonii bromidum draj. 10 mg +
  îi - 53 Butylscopolammonii bromidum sol. inj. 10 mg/ml +
  îi - 54 Butylscopolammonii bromidum sol. inj. 20 mg/ml +
  37 Cafeinum citrat sol. perf./sol. orală 20 mg/ml +
  îi - 56 Calcii gluconas sol. inj. +
  îi - 55 Calcii gluconas sol. inj. 94 mg/ml +
  îi - 57 Captoprilum compr. 25 mg +
  îi - 58 Captoprilum compr. 50 mg +
  îi - 59 Carbamazepinum compr. 200 mg +
  îi - 60 Carbamazepinum compr. film. elib. prel. 200 mg +
  38 Carbazochromi salicylas sol. inj. 0,3 mg/ml +
  îi - 61 Carvedilolum compr. 12,5 mg +
  îi - 62 Carvedilolum compr. 6,25 mg +
  îi - 63 Carvedilolum compr. film. 12,5 mg +
  îi - 64 Carvedilolum compr. film. 6,25 mg +
  39 Caspofunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 50 mg +
  40 Caspofunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 70 mg +
  41 Cefepimum pulb. pt. sol. inj. sau perf. 1 g +
  îi - 68 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./ i.v. 1 g +
  îi - 67 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./ i.v. 2 g +
  îi - 65 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 66 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj. 2 g +
  42 Cefpiromum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  43 Ceftarolinum fosmil pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 600 mg +
  44 Ceftazidimum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  II - 74 Ceftriaxonum pulb. + solv. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 70 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg +
  II - 71 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 72 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  II - 69 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 73 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. perf. 2 g +
  II - 80 Cefuroximum pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./ i.m. 750 mg +
  II - 77 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj./perf. 1,5 g +
  II - 78 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj./perf. 750 mg +
  II - 75 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj. 750 mg +
  II - 76 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 1,5 g +
  II - 79 Cefuroximum pulb. pt. sol. perf. i.v. 1,5 g +
  II - 81 Cefuroximum pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i.m., i.v.) 1,5 g +
  II - 82 Cefuroximum pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i.m., i.v.) 750 mg +
  II - 83 Cefuroximum pulb. pt. susp. inj. sau sol. inj. i.m./i.v. 750 mg +
  II - 84 Ciprofloxacinum conc. pt. sol. perf. 100 mg/10 ml +
  II - 87 Ciprofloxacinum sol. perf. 2 mg/ml +
  46 Cisatracurium sol. inj./perf. 2 mg/ml +
  47 Clarithromycinum liof. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 95 Clindamycinum sol. inj./perf. 150 mg/ml +
  II - 96 Clonidinum compr. 0,15 mg +
  II - 98 Clopidogrelum compr. film. 75 mg +
  II - 97 Clopidogrelum compr 75 mg +
  48 Clorhidrat de articaină + clorhidrat de epinefrină sol. inj. +
  49 Colistinum pulb. pt. sol. inj./perf. 1000000 UI +
  II - 99 Combinaţii (addameln) (concentrat perfuzabil de oligoelemente) conc. pt. sol. perf. +
  II - 103 Combinaţii (aminoacizi) sol. perf. 100 g/l +
  II - 104 Combinaţii (aminoacizi) sol. perf. 50 g/l +
  51 Combinaţii (budesonidum + formoterolum) pulb. de inhalat 160 micrograme/ 4,5 micrograme/ inhalaţie +
  52 Combinaţii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu, trisilicat de magneziu) compr. mast. +
  53 Combinaţii(cefoperazonum + sulbactamum) pulb. pt. sol. inj. +
  54 Combinaţii(cefoperazonum + sulbactamum) pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg/1000 mg +
  55 Combinaţii (cernevit) (soluţie cu vitamine pentru nutriţie parenterală) liof. pt. sol. inj./perf. +
  56 Combinaţii (clorhidrat de oxitetraciclină, hidrocortizon) spray cut. - susp. +
  57 Combinaţii (extract uscat de valeriană, fenobarbital) compr. +
  58 Combinaţii (factori de coagulare) pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI +
  50 Combinaţii (fibrinogen uman + trombină umană) sol. pt. hemostază locală +
  59 Combinaţii (hepathrombin 500 UI/g)(cu heparină) gel 500 UI/g +
  60 Combinaţii (hepathrombin 500 UI/g)(cu heparină) unguent 500 UI/g +
  II - 105 Combinaţii (hidroxid de aluminiu + hidroxid de magneziu) compr. mast. +
  II - 107 Combinaţii (kabiven) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 106 Combinaţii (kabiven peripheral) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă periferică) emulsie perf. +
  69 Combinaţii (lipide) emulsie perf. 20% +
  61 Combinaţii (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă) compr. +
  62 Combinaţii (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă) sol. inj. +
  II - 108 Combinaţii (vitamine grup B) sol. inj. +
  II - 109 Combinaţii (neodolpasse) (soluţie perfuzabilă de diclofenac şi orfenadrină) sol. perf. +
  II - 111 Combinaţii (nutriflex lipid peri) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă periferică) emulsie perf. +
  II - 110 Combinaţii (nutriflex lipid plus) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 112 Combinaţii (nutriflex omega plus) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 113 Combinaţii (nutriflex omega special) (aminoacizi emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 114 Combinaţii (oliclinomel N4-550E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 115 Combinaţii (oliclinomel N6-900E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 116 Combinaţii (oliclinomel N7-1000E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 117 Combinaţii (olimel N5E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 118 Combinaţii (olimel N7) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 119 Combinaţii (olimel N7E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 120 Combinaţii (olimel N9) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 121 Combinaţii (olimel N9E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 122 Combinaţii (omegaven) (emulsie lipidică, ulei de peşte, glicerol şi fosfatide) emulsie perf. +
  II - 123 Combinaţii (periolimel N4E) (aminoacizi, emulsie lipidică, glucoză şi electroliţi, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 124 Combinaţii (rehydron) (săruri de rehidratare) pulb. pt. sol. orală +
  64 Combinaţii (smofkabiven central) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză, electroliţi)] emulsie perf. +
  63 Combinaţii (smofkabiven central fără electroliţi) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi 10%, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză)] emulsie perf. +
  65 Combinaţii (smofkabiven peripheral) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză, electroliţi)] emulsie perf. +
  II - 134 Combinaţii (soluţie Ringer) sol. perf. +
  II - 132 Combinaţii (soluţie Ringer lactat) sol. perf. +
  66 Combinaţii [sulfat de atropină, ergoton (alcaloizi totali din corn de secară), clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic] compr. film. +
  II - 135 Combinaţii (tracutil) (concentrat perfuzabil de oligoelemente) conc. pt. sol. perf. +
  67 Combinaţii (vitalipid N adult) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta peste 11 ani) conc. pt. emulsie perf. +
  68 Combinaţii (vitalipid N infant) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta până la 11 ani) conc. pt. emulsie perf. +
  70 Complex de fier (III) izomaltozat sol. inj./perf. 100 mg/ml +
  71 Complex de hidroxid de fier (III) sucroză sol. inj./perf. 20 mg/ml +
  72 Cyanocobalaminum sol. inj. 1000 æg/ml +
  74 Dalteparinum sol. inj. +
  76 Daptomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 500 mg +
  77 Desfluranum lichid volatil pt. inhalat 100% +
  II - 141 Desloratadinum compr. 5 mg +
  II - 142 Desloratadinum compr. film. 5 mg +
  II - 143 Desloratadinum compr. orodispersabile 5 mg +
  II - 144 Desloratadinum liof. oral 5 mg +
  II - 145 Desloratadinum sirop 0,5 mg/ml +
  II - 146 Desloratadinum sol. orală 0,5 mg/ml +
  II - 147 Desmopressinum compr. 0,2 mg +
  78 Desmopressinum liof. oral 120 æg +
  79 Desmopressinum liof. oral 240 æg +
  80 Desmopressinum liof. oral 60 æg +
  II - 148 Dexamethasonum sol. inj. 4 mg/ml +
  81 Dexketoprofenum sol. inj./conc. pt. sol. perf. 50 mg/2 ml +
  82 Dexmedetomidinum conc. pt. sol. perf. 100 micrograme/ ml +
  83 Dexpanthenolum gel oft. 5% +
  84 Dexpanthenolum spumă cut. 46,30 mg/g +
  II - 151 Dextranum sol. perf. +
  II - 152 Diazepamum compr. 10 mg +
  85 Diazepamum sol. inj. 10 mg/2 ml +
  86 Diazepamum sol. rectală 10 mg/2,5 ml +
  87 Diazepamum sol. rectală 5 mg/2,5 ml +
  II - 155 Diclofenacum sol. inj./perf. 25 mg/ml +
  II - 153 Diclofenacum sol. inj. 25 mg/ml +
  88 Digoxinum compr. 0,25 mg +
  II - 156 Digoxinum sol. inj. 0,25 mg/ml +
  89 Diosmectita pulb. pt. susp. orală 3 g/plic +
  II - 158 Diverse (apă pentru preparate injectabile) solv. pt. uz parent. +
  90 Diverse (curosurf 120 mg) (surfactant pulmonar) susp. intratraheală 120 mg +
  91 Diverse (curosurf 240 mg) (surfactant pulmonar) susp. intratraheală 240 mg +
  92 Diverse (dentocalmin) (soluţie cu lidocaină, levomentol şi fenol) sol. dent. +
  93 Dobutaminum conc. pt. sol. perf. 12,5 mg/ml +
  94 Dobutaminum sol. perf. 250 mg +
  II - 161 Dopaminum conc. pt. sol. perf. 200 mg/10 ml +
  II - 162 Dopaminum conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml +
  95 Doripenemum pulb. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 163 Drotaverinum caps. 40 mg +
  II - 164 Drotaverinum compr. 40 mg +
  96 Drotaverinum sol. inj. 40 mg/2 ml +
  97 Enalaprilum sol. inj./perf. 1,25 mg/ml +
  98 Enoxaparinum sol. inj. +
  II - 165 Ephedrini hydrochloridum sol. inj. 50 mg/ml +
  101 Epinephrinum sol. inj. 1 mg/ml +
  II - 166 Epoetinum sol. inj. în seringă preumplută +
  102 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 120 kUI +
  103 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 240 kUI +
  104 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 100 kUI +
  105 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 kUI +
  106 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 kUI +
  107 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 60 kUI +
  108 Ergometrinum sol. inj. 0,2 mg/ml +
  109 Ertapenemum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 1 g +
  II - 180 Esomeprazolum pulb. pt. sol. perf./inj. 40 mg +
  110 Etamsylatum sol. inj. 250 mg/2 ml +
  111 Etomidatum emulsie inj. 2 mg/ml +
  II - 184 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. sol. perf. 500 UI +
  II - 185 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 100 UI/ml +
  II - 186 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 UI/ml +
  II - 187 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI +
  II - 188 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 UI +
  II - 189 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI +
  II - 191 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI +
  II - 192 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 UI +
  II - 193 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI +
  II - 190 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. şi solv. pt. sol. inj./ perf. +
  II - 198 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj./ perf. +
  II - 196 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 450 UI/400 UI +
  II - 197 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 900 UI/800 UI +
  II - 194 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI FVIII/ 1000 UI Fvw +
  II - 195 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI FVIII/ 500 UI Fvw +
  II - 199 Famotidinum compr. film. 20 mg +
  II - 200 Famotidinum compr. film. 40 mg +
  114 Famotidinum pulb+solv. pt. sol. inj./perf. 20 mg +
  II - 202 Fentanylum sol. inj. 50 micrograme/ ml +
  115 Fibrinogen uman pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 203 Fluconazolum sol. perf. 2 mg/ml +
  117 Flumazenilum sol. inj./conc. pt. sol. perf. 0,1 mg/ml +
  116 Flumazenilum sol. inj. 0,1 mg/ml +
  118 Fluoresceinum sodium sol. inj. i.v. 10% +
  125 Fluticasonum furoatum spray nazal susp. 27,5 æg/puf +
  126 Fluticasonum propionat spray nazal susp. 0,05 g/100 g +
  127 Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 125 æg/doză +
  128 Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 250 æg/doză +
  129 Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 50 æg/doză +
  130 Fluticasonum propionat susp. inhal. prin nebulizator 0,5 mg/2 ml +
  131 Fluticasonum propionat susp. inhal. prin nebulizator 2 mg/2 ml +
  121 Fluticasonum pulb. inhal. 100 micrograme +
  122 Fluticasonum pulb. inhal. 250 micrograme +
  123 Fluticasonum pulb. inhal. 500 micrograme +
  132 Fondaparinux sodium sol. inj. în seringă preumplută +
  134 Fortrans combinaţii (pulbere cu macrogol, sulfat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu, clorură de sodiu, clorură de potasiu) pulb. pt. sol. orală +
  II - 204 Furazolidonum compr. 100 mg +
  135 Furosemidum sol. inj. 20 mg/2 ml +
  II - 205 Gabapentinum caps. 100 mg +
  136 Gelatină succinilată sol. perf. 40 mg/ml +
  II - 206 Gentamicinum sol. inj. 40 mg/ml +
  II - 208 Gentamicinum sol. parent. 40 mg/ml +
  II - 210 Glucosum sol. inj. 3,3 g/10 ml +
  II - 211 Glucosum sol. perf. 5% +
  II - 212 Glucosum sol. perf. 10% +
  138 Glycerofosfatum conc. pt. sol. perf. 216 mg/ml +
  139 Glycerolum supoz. 2100 mg +
  II - 213 Haloperidolum picături orale - sol. 2 mg/ml +
  140 Haloperidolum sol. inj. 50 mg/ml +
  141 Haloperidolum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 214 Heparinum sol. inj. 5000 UI/ml +
  142 Hidrolizat de proteină din creier de porcină sol. inj./conc. pt. sol. perf. 215,2 mg/ml +
  II - 215 Hydrocortisonum liof. pt. sol. inj. 100 mg +
  II - 216 Hydrocortisonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 100 mg +
  II - 217 Hydrocortisonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 500 mg +
  II - 218 Hydrocortisonum sol. inj. i.v. 25 mg/5 ml +
  II - 221 Hydroxyethyl - amidon sol. perf. 100 g/l +
  II - 223 Hydroxyethyl - amidon sol. perf. 60 g/l +
  143 Iloprostum sol. de inhalat prin nebuliz. 10 æg/ml +
  II - 225 Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. sol. inj. 500 mg/500 mg +
  II - 226 Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. sol. perf. 500 mg/500 mg +
  II - 227 Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. susp. perf. 500 mg/500 mg +
  146 Imunoglobulină anti-D sol. inj. 300 æg +
  145 Imunoglobulină anti-D sol. inj. 625 UI/ml +
  144 Imunoglobulină anti-D sol inj. în seringă preumplută 300 micrograme/ 2 ml +
  II - 228 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară pulb.+ solv. pt. sol. perf. 5% +
  II - 229 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 5% +
  II - 230 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 100 mg/ml +
  II - 231 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 10 g/200 ml +
  II - 232 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 1 g/20 ml +
  II - 233 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 2,5 g/50 ml +
  II - 234 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 50 mg/ml +
  II - 235 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 5 g/100 ml +
  II - 237 Imunoglobulină umană normală sol. perf. 50 g/l +
  II - 236 Imunoglobulină umană normală sol inj. 165 mg/ml +
  II - 238 Insuline umane sol. inj. 100 UI/ml +
  II - 239 Insuline umane sol. inj. în cartuş 100 UI/ml +
  II - 240 Insuline umane sol. inj. în flacon 100 UI/ml +
  II - 241 Insuline umane sol. inj. în stilou injector preumplut 100 UI/ml +
  147 Iohexolum sol. inj. 240 mg I/ml +
  148 Iohexolum sol. inj. 300 mg I/ml +
  149 Iohexolum sol. inj. 350 mg I/ml +
  150 Iomeprolum sol. inj. 714,4 mg/ml +
  151 Ioversolum sol. inj./perf. 741 mg/ml +
  II - 242 Isofluranum lichid pt. vapori de inhal. 100% +
  II - 244 Isofluranum lichid volatil pt. inhalat 100% +
  II - 245 Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 149 mg/ml +
  II - 246 Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 150 mg/ml +
  II - 247 Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 74,56 mg/ml +
  II - 248 Ketaminum sol. inj. 50 mg/10 ml +
  II - 249 Ketaminum sol. inj. 50 mg/ml +
  II - 250 Ketoprofenum caps. elib. prel. 100 mg +
  II - 251 Ketoprofenum compr. film. 100 mg +
  II - 252 Ketoprofenum liof. + solv. pt. sol. inj. 100 mg +
  II - 254 Ketoprofenum sol. inj./conc. sol. perf. 100 mg/2 ml +
  II - 253 Ketoprofenum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  II - 255 Ketorolacum tromethamin compr. film. 10 mg +
  II - 256 Ketorolacum tromethamin sol. inj. 30 mg/ml +
  II - 257 Lactulosum gel oral 650 mg/ml +
  II - 258 Lactulosum lichid oral 66,7% +
  II - 259 Lactulosum sirop 65% +
  II - 260 Lactulosum sirop 650 mg/ml +
  II - 261 Lactulosum sol. orală 10 g/15 ml +
  II - 262 Lactulosum sol. orală 660 mg/ml +
  II - 263 Lactulosum sol. orală 667 mg/ml +
  II - 264 Lactulosum sol. orală 670 mg/ml +
  152 Levetiracetamum conc. pt. sol. perf. 100 mg/ml +
  153 Levobupivacainum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 265 Levocetirizinum compr. film. 5 mg +
  II - 267 Levocetirizinum pic. orale, sol. 5 mg/ml +
  II - 268 Levocetirizinum sol. orală 0,5 mg/ml +
  II - 271 Levofloxacinum sol. perf. 5 mg/ml +
  154 Levosimendanum conc. pt. sol. perf. 2,5 mg/ml +
  155 Lidocainum emplastru medicamentos 5% +
  II - 276 Lidocainum sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 278 Lidocainum sol. inj. 80 mg/2ml +
  II - 272 Lidocainum sol inj. 20 mg/ml +
  II - 279 Lidocainum spray - sol. 10% +
  156 Linezolidum sol. perf. 2 mg/ml +
  II - 280 Loperamidum caps. 2 mg +
  II - 281 Loperamidum compr. 2 mg +
  II - 282 Loratadinum compr. 10 mg +
  II - 283 Loratadinum sirop 1 mg/ml +
  II - 285 Loratadinum susp. orală 5 mg/5 ml +
  II - 286 Magnesii sulfas sol inj. 204,7 mg/ml +
  II - 287 Magnesii sulfas sol inj. 409,5 mg/ml +
  II - 289 Mannitolum sol. perf. 200 mg/ml +
  159 Medazepamum compr. 10 mg +
  II - 295 Meropenemum pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 292 Meropenemum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 1 g +
  II - 293 Meropenemum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 500 mg +
  II - 296 Metamizolum natrium compr. 500 mg +
  162 Metamizolum natrium sol. inj. 1g/2 ml +
  II - 297 Metamizolum natrium supoz. 300 mg +
  163 Methylprednisolonum liof. + solv. pt. sol. inj. 500 mg/7,8 ml +
  164 Methylprednisolonum liof. pt. sol. inj. 125 mg +
  165 Methylprednisolonum liof. pt. sol. inj. 500 mg +
  166 Methylprednisolonum liof. şi solv. pt. sol. inj 125 mg/2 ml +
  167 Methylprednisolonum liof. şi solv. pt. sol. inj 250 mg/4 ml +
  168 Methylprednisolonum liof. şi solv. pt. sol. inj 40 mg/1 ml +
  169 Methylprednisolonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 125 mg +
  170 Methylprednisolonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 500 mg +
  II - 305 Metoclopramidum compr. 10 mg +
  171 Metoclopramidum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 306 Metoprololum compr. 50 mg +
  II - 307 Metoprololum compr. elib. prel. 50 mg +
  172 Metoprololum sol. inj. 5 mg/5 ml +
  II - 310 Metronidazolum sol. perf. 5 mg/ml +
  173 Micafunginum pulb. pt. sol. perf. 100 mg +
  174 Micafunginum pulb. pt. sol. perf. 50 mg +
  175 Midazolamum sol. inj. 1 mg/ml +
  176 Mivacurium sol. inj./perf. 10 mg/5ml +
  178 Morphynum sol. inj. 20 mg/ml +
  179 Moxifloxacinum sol. perf. 400 mg/250 ml +
  180 Nadroparinum sol. inj. +
  II - 311 Naloxonum sol. inj. 0,4 mg/ml +
  182 Naltrexonum compr. film. 50 mg +
  II - 312 Naproxenum compr. 200 mg +
  II - 313 Naproxenum compr. film. 200 mg +
  II - 314 Naproxenum compr. film. 275 mg +
  II - 315 Natrii Chloridum conc. pt. sol. perf. 5,85% +
  II - 318 Natrii Chloridum solv. pt. uz parent. 9 mg/ml +
  II - 319 Natrii hydrogeni carbonas sol. perf. 8,4% +
  183 Nefopamum sol. inj. 20 mg/2 ml +
  184 Neostigmini metilsulfas sol. inj. 0,5 mg/ml +
  II - 320 Nimesulidum gran. pt. susp. orală 100 mg/plic +
  185 Nimodipinum compr. 30 mg +
  186 Nimodipinum compr. film. 30 mg +
  187 Nimodipinum sol. perf. 10 mg/50 ml +
  II - 321 Nitroglycerinum compr. elib. prel. 2,6 mg +
  II - 322 Nitroglycerinum compr. subling. 0,5 mg +
  II - 323 Nitroglycerinum sist. terap. transderm. 25 mg +
  188 Noradrenalinum conc. pt. sol. perf. 0,2% +
  189 Obidoximi chloridum sol. inj. 250 mg/ml +
  190 Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 20 mg +
  191 Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 10 mg +
  192 Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 30mg +
  196 Octreotidum sol. inj. 0,1 mg/ml +
  193 Octreotidum sol inj. 100 micrograme/ ml +
  194 Octreotidum sol inj. 500 micrograme/ ml +
  195 Octreotidum sol inj. 50 micrograme/ ml +
  II - 324 Omeprazolum compr. gastrorez. 20 mg +
  II - 326 Omeprazolum pulb. pt. sol. perf. 40 mg +
  II - 328 Ondansetronum sol. inj./perf. 2 mg/ml +
  II - 327 Ondansetronum sol. inj. 2 mg/ml +
  197 Oxybuprocaini hydrochloridum pic. oft. - sol. +
  198 Oxytocinum sol. inj. 5 UI/ml +
  199 Pancuronii bromidum sol. inj. 2 mg/ml +
  II - 330 Pantoprazolum pulb. pt. sol. inj./perf. 40 mg +
  II - 329 Pantoprazolum pulb. pt. sol. inj. 40 mg +
  II - 331 Paracetamolum compr. 500 mg +
  II - 332 Paracetamolum compr. ef. 500 mg +
  II - 333 Paracetamolum compr. film. 500 mg +
  II - 334 Paracetamolum compr. orodispersabile 500 mg +
  II - 335 Paracetamolum sol. perf. 10 mg/ml +
  201 Parecoxibum pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg +
  202 Parecoxibum pulb. + solv. pt. sol. inj. 40 mg +
  203 Parecoxibum pulb. pt. sol. inj. 20 mg +
  204 Parecoxibum pulb. pt. sol. inj. 40 mg +
  205 Pentazocinum sol. inj. 30 mg/ml +
  206 Pentoxifyllinum conc. pt. sol. perf. 100 mg/5 ml +
  207 Pethidinum sol. inj. 50 mg/ml +
  208 Phenobarbitalum sol. inj. 10% +
  II - 337 Phenytoinum sol. inj. 50 mg/ml +
  209 Phytomenadionum sol. inj. 10 mg/ml +
  210 Pilocarpinum pic. oft., sol 10 mg/ml +
  211 Pilocarpinum pic. oft., sol 20 mg/ml +
  II - 338 Piperacillinum + Tazobactamum pulb. pt. sol. inj./perf. 4 g/0,5 g +
  212 Piracetamum sol. inj. 1 g/5 ml +
  213 Polygelinum sol. perf. 3,5% +
  II - 341 Povidonum Iodinatum sol. cut. 100 mg/ml +
  II - 342 Povidonum Iodinatum sol. cut. 75 mg/ml +
  214 Povidonum Iodinatum unguent 100 mg/g +
  II - 343 Prednisonum compr. 5 mg +
  215 Pregabalinum caps. 50 mg +
  216 Propafenonum sol. inj. 70 mg/20 ml +
  II - 345 Propofolum emulsie inj./perf. 10 mg/ml +
  II - 346 Propofolum emulsie inj./perf. 20 mg/ml +
  217 Pyridostigmini bromidum draj. 60 mg +
  218 Pyridoxinum sol. inj. 250 mg/5 ml +
  219 Pyridoxinum sol. inj. 50 mg/2 ml +
  II - 349 Ranitidinum compr. 150 mg +
  II - 350 Ranitidinum compr. ef. 150 mg +
  II - 351 Ranitidinum compr. film. 150 mg +
  II - 353 Ranitidinum sol. inj./perf. 25 mg/ml +
  II - 352 Ranitidinum sol. inj. 25 mg/ml +
  II - 354 Remifentanilum pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ perf. 1 mg +
  220 Reteplasum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 10 U +
  221 Reviparinum sol. inj. +
  223 Rifaximinum compr. film. 200 mg +
  225 Rocuronium bromide sol. inj./perf. 10 mg/ml +
  224 Rocuronium bromide sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 355 Ropivacainum sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 356 Ropivacainum sol. inj. 2 mg/ml +
  II - 357 Salbutamolum pulb. de inhal. 100 æg/doză +
  226 Salbutamolum sol. inj. 0,5 mg/ml +
  II - 359 Salbutamolum susp. inhal. presurizată 100 micrograme/ doză +
  II - 361 Sevofluranum lichid pt. vapori de inhal. 100% +
  II - 363 Simethiconum pic. orale, emulsie 100 mg/ml +
  II - 364 Simethiconum pic. orale, emulsie 40 mg/ml +
  II - 365 Simethiconum susp. orală +
  II - 366 Simvastatinum compr. film. 20 mg +
  227 Combinaţii (soluţie de aminoacizi cu taurină) sol. perf. 10% +
  228 Combinaţii (soluţie de aminoacizi cu taurină) sol. perf. 5% +
  229 Streptokinasum liof. pt. sol. inj./perf. 1500000 UI +
  230 Sufentanilum citratum sol. inj. 5 æg/ml +
  231 Sufentanilum citratum sol. inj. 50 æg/ml +
  232 Sugammadexum sol. inj. 100 mg/ml +
  II - 368 Sulfadiazinum cremă 10 mg/g +
  233 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum sol. perf. 400 mg/80 mg +
  234 Suxamethonii chloridum sol. inj. 0,1 g/5 ml +
  236 Teicoplaninum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 400 mg +
  II - 369 Telmisartanum compr. 40 mg +
  II - 370 Telmisartanum compr. film. 40 mg +
  237 Tenecteplazum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 5 mg/ml (1000 u/ml) +
  238 Terlipressinum liof.+ solv. pt. sol. inj. 1 mg +
  239 Thiaminum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  240 Thiopentalum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  241 Thiopentalum pulb. pt. sol. inj. 500 mg +
  242 Tigecyclinum pulb. pt. sol. perf. 50 mg +
  243 Tinzaparinum sol. inj. +
  246 Tolperisonum compr. film. 50 mg +
  247 Tolperisonum draj. 50 mg +
  248 Tolvaptan compr. 15 mg +
  249 Tolvaptan compr. 30 mg +
  II - 371 Tramadolum caps. 50 mg +
  II - 372 Tramadolum compr. 50 mg +
  II - 373 Tramadolum compr. film. 50 mg +
  II - 374 Tramadolum compr. orodispersabile 50 mg +
  II - 375 Tramadolum sol. inj. 100 mg +
  II - 377 Tramadolum sol. inj. 50 mg/ml +
  II - 378 Trimebutinum compr. 100 mg +
  II - 379 Trimebutinum compr. film. 100 mg +
  II - 380 Trimebutinum compr. film. elib. prel. 300 mg +
  II - 381 Trimebutinum gran. pt. susp. orală 24 mg/5 ml +
  250 Urapidilum conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  253 Urapidilum sol. inj. 25 mg/5 ml +
  254 Urapidilum sol. inj. 50 mg/10 ml +
  255 Vaccin tetanic adsorbit susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă +
  II - 382 Vancomycinum liof. pt. sol. perf./inj. 500 mg +
  II - 390 Vancomycinum pulb. liof. pt. sol. perf./inj 1 g +
  II - 383 Vancomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 1000 mg +
  II - 384 Vancomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 385 Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 1000 mg +
  II - 386 Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 1 g +
  II - 387 Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 500 mg +
  257 Vecuronium pulb. pt. sol. inj./perf. 10 mg +
  256 Vecuronium pulb. pt. sol. inj./perf. 4 mg +
  A_MS_1:1 Isoniazidum compr. 100 mg ***+
  A_MS_1:2 Isoniazidum compr. 300 mg ***+
  A_MS_1:4 Rifampicinum caps. 150 mg **+
  A_MS_1:5 Rifampicinum caps. 300 mg **+
  A_MS_1:6 Combinaţii (Rifampicinum + Isoniazidum) caps. 300 mg + 150 mg ***+
  A_MS_1:7 Ethambutolum compr. film./caps. 250 mg ***+
  A_MS_1:8 Ethambutolum compr. film./caps. 400 mg ***+
  A_MS_1:9 Pyrazinamidum compr. 500 mg ***+
  A_MS_ 1:10 Streptomycinum pulb. pt. sol. inj. 1 g **+
  A_MS_ 1:11 Kanamycinum pulb. pt. sol. inj. 1 g **
  A_MS_ 1:12 Cicloserinum caps. 250 mg **
  A_MS_ 1:14 Ofloxacinum compr. film. 400 mg +
  A_MS_ 1:15 Clarithromycinum compr. film. 500 mg **
  A_MS_ 1:15 Clarithromycinum compr. cu elib. prel. 500 mg **
  A_MS_ 1:16 Moxifloxacinum compr. film. 400 mg **
  A_MS_ 1:18 Pyridoxinum compr. 250 mg **
  A_MS_2:1 Amikacinum sol. inj. 1 g **
  A_MS_2:2 Protionamidum compr. film. 250 mg **
  A_MS_2:3 Levofloxacinum compr. film. 250 mg +
  A_MS_2:4 Levofloxacinum compr. film. 500 mg +
  A_MS_2:5 Capreomycinum sol. inj. 1 g ***+
  A_MS_2:7 Linezolidum compr. film. 600 mg +
  A_MS_2:7 Linezolidum compr. film. 600 mg
  A_HIV Tipranavirum caps. moi 250 mg ****+
  A_HIV Maravirocum compr. film. 150 mg ****+
  A_HIV Maravirocum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum + Zidovudinum compr. film. 150 mg/300 mg ****+
  A_HIV Indinavirum caps. 200 mg ****+
  A_HIV Indinavirum caps. 400 mg ****+
  A_HIV Emtricitabinum caps. 200 mg +
  A_HIV Lamivudinum compr. film. 150 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum sol. orală 10 mg/ml ****+
  A_HIV Enfuvirtidum pulb.+solv. pt. sol. inj. 90 mg/ml ****+
  A_HIV Etravirinum compr. 100 mg ****+
  A_HIV Saquinavirum compr. film. 500 mg ****+
  A_HIV Raltegravirum compr. film. 400 mg ****+
  A_HIV Lopinavirum + Ritonavirum compr. film. 200 mg/50 mg ****+
  A_HIV Lopinavirum + Ritonavirum sol. orală 80 mg/ml + 20 mg/ml ****+
  A_HIV Abacavirum + Lamivudinum compr. film. 600 mg/300 mg ****+
  A_HIV Ritonavirum compr. film. 100 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 400 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 600 mg ****+
  A_HIV Zidovudinum caps. 100 mg ****+
  A_HIV Zidovudinum sol. orală 1% ****+
  A_HIV Atazanavirum caps. 150 mg ****+
  A_HIV Atazanavirum caps. 300 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum compr. film. 50 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum compr. film. 600 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum caps. 100 mg 100 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum sol. orală 30 mg/ml ****+
  A_HIV Fosamprenavirum compr. film. 700 mg ****+
  A_HIV Fosamprenavirum susp. orală 50 mg/ml ****+
  A_HIV Abacavirum + Lamivudinum + Zidovudinum compr. film. 300 mg/ 150 mg/300 mg ****+
  A_HIV Didanosinum caps. gastrorez. 250 mg ****+
  A_HIV Didanosinum caps. gastrorez. 400 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. 200 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum susp. orală 50 mg/5 ml ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. elib. prel. 100 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. elib. prel. 400 mg ****+
  A_HIV Tenofovirum disoproxil fumarate compr. film. 245 mg ****+
  A_HIV Stavudinum caps. 30 mg ****+
  A_HIV Stavudinum caps. 40 mg ****+
  A_HIV Abacavirum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Abacavirum sol. orală 20 mg/ml ****+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 UI *+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI *+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI *+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 2000 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb.+solv. pt. sol. inj. 250 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 1500 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 2000 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 3000 UI *+
  HG_C2_ P61_3 Complex de antiinhibitori ai coagulării pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 U *+
  HG_C2_ P61_3 Complex de antiinhibitori ai coagulării pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 U *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 UI/ml *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. perf. 250 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. perf. 500 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. perf. 1000 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb.+ solv. pt. sol.inj./perf. 600 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb.+ solv. pt. sol.inj./perf. 1200 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare liof. + solv. pt. sol. 100 UI/ml *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 60 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 100 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 120 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 240 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 KUI *+
  HG_C2_ P61_7 Deferoxaminum pulb. pt. sol. inj./perf. 500 mg *+
  HG_C2_ P61_8 Deferasiroxum compr. disp. 125 mg *+
  HG_C2_ P61_8 Deferasiroxum compr. disp. 250 mg *+
  HG_C2_ P61_8 Deferasiroxum compr. disp. 500 mg *+
  1 Acid adenozintrifosforic (Atp) +
  2 Acid aminocaproic +
  3 Acidum valproicum + săruri +
  4 Adenosinum sol. inj. 5 mg/ml +
  5 Alfentanil 500 mcg/ml, fiole de 2 ml +
  6 Amikacinum sol. inj. 1 g/4 ml +
  7 Amiodaronum sol. inj. 50 mg/ml +
  8 Aprotininum +
  9 Argatroban +
  10 Asparaginazum pulb. pt. sol. inj. 3750 UI +
  11 Aspirina injectabilă 500 mg/ml +
  12 Aztreonam injectabil +
  13 Bleomycinum sulfas pulb. pt. sol. inj. 15000 UI +
  14 Butorphanolum 2 mg/ml +
  15 Calcii chloridum +
  16 Carbetocinum sol. inj. 100 mcg/ml +
  17 Cărbune activat +
  18 Carmustină +
  19 Cefazolinum +
  20 Chlorpromazinum 25 mg 5 ml +
  21 Clismă 5% glicerină +
  22 Clonidinum +
  23 Cloramphenicol 1 g +
  24 Combinaţii (Sulfadiazinum Argenticum + Cerii Nitras) cremă 1%+ 22 mg/g +
  25 Concentrat de complex protrombinic activat(Apcc) +
  26 Dacarbazinum pulb. pt. sol. inj./perf. 200 mg +
  27 Dacarbazinum pulb. pt. sol. inj. 500 mg +
  28 Dactinomicinum sol. inj. 0,5 mg +
  29 Dantrolen (*) +
  30 Daunorubicinum pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg/10 ml +
  31 Dexamethasonum compr. 0,5 mg +
  32 Diazoxid +
  33 Dietă enterală specială oligopeptidică, 500 ml +
  34 Diltiazem +
  35 Diphenhydramină injectabil +
  36 Doxapran +
  37 Droperidol injectabil +
  38 Enoximonă +
  39 Esmolol +
  40 Fentolamină +
  41 Fluorouracilum 50 mg/ml +
  42 Gel lubrefiant anestezic +
  43 Glucacon +
  44 Heparinum sol. inj. 25.000 UI/5 ml +
  45 Heparinum sol. inj. 5000 UI/ml +
  46 Hidralazină 20 mg/ml +
  47 Isoprenalină +
  48 Ketaminum sulfat +
  49 Labetalol +
  50 Lomustinum caps. moi 40 mg +
  51 Methadonă 10 mg/ml 20 ml +
  52 Methotrexatum compr. 10 mg +
  53 Methotrexatum compr. 2,5 mg +
  54 Methotrexatum sol inj. 25 mg/ml +
  55 Milrinonum sol. inj. 10 mg/10 ml +
  56 Nafazolinum + Clopheniraminum +
  57 Nalorphynum +
  58 Netilmicinum +
  59 Nicardipină +
  60 Nifuroxazidum +
  61 Nitroglycerinum sol. perf. 1 mg/ml +
  62 Nitroprusiat de Na +
  63 Phenilephrină +
  64 Phenoxymethylpenicillinum (Penicilină V) +
  65 Pipecuronii bromidum +
  66 Preparat de nutriţie enterală standard (pro- teine, glucide, lipide, oligoelemente, minerale şi vitamine) 1 kcal/ml, 500 ml/flacon +
  67 Procarbazinum caps. 50 mg +
  68 Protamini sulfas sol. inj. 1400 UI/ml +
  69 Salbutamol +
  70 Ser antiviperin +
  71 Soluţie hipercalorică pentru nutriţie enterală cu 1,5 kcal, cu osmolari- tate de maximum 300 mosmol /l, 500 ml +
  72 Soluţie alimentaţie enterală pentru copil de peste 1 an, 200 ml +
  73 Soluţie alimentaţie enterală pentru copil de sub 1 an, 100 ml +
  74 Soluţie alimentaţie enterală pentru copilul cu sindrom de malabsorbţie şi alte suferinţe intestinale 500 ml +
  75 Soluţie citrat de sodiu pentru dializă +
  76 Soluţie Clumski +
  77 Sulfadiazinum cremă 1% +
  78 Teniposidum 50 mg/5 ml fiole +
  79 Tobramicin injectabil +
  80 Vasopressin injectabil +
  81 Verapamil 80 mg +
  82 Vinblastinum pulb. + solv. pt. sol. inj. 5 mg +
  A_MS_1:3 Isoniazidum sol. inj. 500 mg +
  A_MS_2:5 Capreomycinum sol. inj. 1 g +
  A_MS_2:6 Acidum paraaminosalicilic plic 4 g +
  A_MS_3:1 Isoniazidum sirop 100 mg/5 ml, 200 ml +
  A_MS_3:2 Rifampicinum sol. inj. 30 mg/ml +
  A_MS_3:6 Ethambutolum sol. inj. 100 mg/ml +
  --------- Notă *) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P6.1: Hemofilie şi talasemie. Notă **) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză. Notă ***) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză. Notă ****) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1A: Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA.Legendă:+ Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.-------