ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 mai 2013pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 28 mai 2013    Având în vedere că în luna septembrie a anului curent urmează a înceta mandatele de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de preşedinte al Secţiei civile şi de proprietate intelectuală a instanţei supreme, prin împlinirea termenului de 3 ani, prevăzut de lege,ţinând seama că în prezent, conform prevederilor legale, procedura de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de la nivelul instanţei supreme se desfăşoară, în toate cazurile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la vacantarea funcţiei, independent de cauza de încetare a mandatului,întrucât procedura de numire în aceste funcţii se desfăşoară pe parcursul unui calendar ce implică atât Consiliul Superior al Magistraturii, cât şi Preşedintele României,date fiind importanţa funcţiilor de conducere de la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi necesitatea asigurării stabilităţii instituţionale a instanţei supreme, este necesar ca, în caz de vacantare a funcţiei de conducere prin expirarea mandatului, să se reglementeze posibilitatea depunerii candidaturilor pentru funcţiile de conducere anterior acestui moment, raportat la caracterul cert al împlinirii termenului pentru care sunt realizate numirile.În această perioadă Consiliul Superior al Magistraturii are posibilitatea analizării, întocmirii şi înaintării propunerii de numire în funcţie Preşedintelui României, fiind evitate situaţiile de interimat, cu consecinţa asigurării unei continuităţii şi stabilităţi la nivelul instanţei supreme.Întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (5) al articolului 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5^1 ), cu următorul cuprins:"(5^1) În cazul în care funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori de preşedinte de secţie devin vacante ca urmare a expirării mandatului, candidatura se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului, dar nu mai devreme de 60 de zile până la momentul în care funcţia urmează a se vacanta."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucBucureşti, 21 mai 2013.Nr. 48.---------