ORDIN nr. 1 din 15 mai 2013pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 24 mai 2013    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013,în baza prevederilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013,având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât, în şedinţa din data de 15 mai 2013, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 1/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2012.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro)Preşedintele Autorităţii deSupraveghere Financiară,Dan Radu RuşanuBucureşti, 15 mai 2013.Nr. 1.INSTRUCTIUNI 1 15/05/2013