RECTIFICARE nr. 185 din 16 aprilie 2013referitoare la cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 mai 2013    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. 25 lit. e), în loc de: "e) litera C punctele 1 şi 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010..." se va citi: "e) litera C punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010...".-----