LEGE nr. 107 din 26 mai 1998pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internationala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 1 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internationala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIOLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANPROTOCOL 10/05/1984