ORDIN nr. 607 din 8 mai 2013pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 20 mai 2013    Văzând Referatul de aprobare al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. E.N. 10.021/2013,având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 3Direcția de sănătate publică și control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile din cadrul sistemului național de transfuzie sanguină vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Gheorghe-Eugen Nicolăescu
    București, 8 mai 2013.Nr. 607.  +  AnexăNORME SPECIFICEprivind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare