HOTĂRÎRE nr. 19 din 10 ianuarie 1991privind înfiinţarea unor administraţii cu statut de regie autonomă şi societăţi comerciale pe acţiuni din domeniul transporturilor navale
EMITENT
 • Guvern
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 17 ianuarie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea administraţiilor cu statut de regie autonomă şi societăţilor comerciale pe acţiuni, ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social iniţial prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Administraţiile cu statut de regie autonomă înfiinţate potrivit art. 1 se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare specific fiecăreia, prevăzut în anexele nr. 2 a) - 2 d).  +  Articolul 3Societăţile comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit art. 1, se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu statutul prevăzut în anexele nr. 3.1.*)-3.27*).  +  Articolul 4O dată cu înfiinţarea administraţiilor cu statut de regie autonomă şi a societăţilor comerciale pe acţiuni prevăzute la art. 1, unităţile economice de stat menţionate la coloana nr. 5 din anexa nr. 1 se desfiinţează.  +  Articolul 5Activul şi pasivul unităţilor economice de stat care se desfiinţează se preiau de către administraţiile cu statut de regie autonomă şi societăţile comerciale pe acţiuni înfiinţate potrivit art. 1 din prezenta hotărîre, pe bază de procese-verbale de predare-primire.Patrimoniul iniţial al fiecărei regii autonome şi societăţi comerciale pe acţiuni va fi modificat după finalizarea acţiunii de reevaluare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990, pînă la data de 1 februarie 1991.  +  Articolul 6Personalul unităţilor economice de stat, trecut la administraţiile şi societăţile comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit prezentei hotărîri, se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut şi sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.  +  Articolul 7Anexele nr. 1, 2 a) - 2 d) şi 3.1. - 3.27. fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 8Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.----------- Notă *) Anexele nr. 3.1.-3.27. se comunică unităţilor interesate. Statutul cadru al societăţilor comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit art. 1 din hotărîre, este cuprins în anexa nr. 3.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1                     LISTA administraţiilor cu statut de regie autonomă şi a societăţilor comerciale care se înfiinţează în sectorul transporturilor navale
               
    Nr. crt.Denumirea administraţiei cu statut de regie autonomă sau a societăţii comerciale, înfiinţeazăObiectul de activitate al regiei autonome sau al societăţii comercialeSediul principalValoarea capitalului social - mii lei - din care:Unitatea economică de stat care îşi încetează activitatea
    a) mijloace fixe
    b) mijloace circulante
    012345
    1."Administraţia Portului Constanţa", regie autonomă, denumită prescurtat A.P.C.- Administrarea întregii infrastructuri a porturilor Constanţa, Mangalia şi Midia (diguri, cheiuri, bazine, şenale, teritorii cîştigate asupra mării) şi a unei părţi din suprastructură (platforme, magazii, instalaţii şi utilaje, clădiri social-administrative, staţii de transformare, grupuri sociale etc.) care sînt în dotare proprie.Municipiul Constanţa incinta portului judeţul Constanţa29.070.855I.E.P. Mărfuri Generale Constanţa
    a) mijloace fixe
    9.800.232
    b) mijloace circulante 51.466
    - Întreţinerea funcţionalităţii tuturor construcţiilor hidrotehnice.
    - Repararea construcţiilor civile.
    - Menţinerea adîncimilor.
    - Asigurarea semnalizării şi balizării portului.
    - Asigurarea unor facilităţi portuare privind furnizarea de apă, agent termic şi energie electrică.
    - Întreţinerea căilor rutiere de acces.
    - Activitatea de salubrizare a teritoriului portuar.
    - Activitatea de salubrizare- depoluare a bazinelor portuare şi preluarea reziduurilor petroliere şi gunoiului de la nave.
    - Intervenţii în incendii terestre.
    - Coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale.
    - Centralizarea informaţiilor referitoare la traficul portuar de la toţi agenţii economiei din portul Constanţa.
    - Dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor portului Constanţa în funcţie de cerinţele de trafic.
    - Avizarea dezvoltărilor pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în port.
    2."Dezrobirea" - S.A. Constanţa.- Încărcare, descărcare şi depozitare mărfuri generale şi a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societăţii în/din nave şi mijloace terestre de transport.Municipiul Constanţa incinta portului judeţul Constanţa188.795I.E.P. Mărfuri Generale Constanţa
    a) mijloace fixe
    123.155
    b) mijloace circulante
    - Expediţii internaţionale, agenturare şi consulting în activitatea portuară.
    - Inspecţii hambare, aprovizionare, amarare, conservare şi manipulare mărfuri.
    3."Socep" - S.A. Constanţa.- Încărcare, descărcare şi depozitare mărfuri generale şi a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societăţii în/din nave şi mijloace terestre de transport.Municipiul Constanţa incinta portului judeţul Constanţa216.413I.E.P. Mărfuri Generale Constanţa
    a) mijloace fixe
    216.115
    b) mijloace circulante
    - Expediţii internaţionale, agenturare şi consulting în activitatea portuară.
    - Inspecţii hambare, aprovizionare, amarare, conservare şi manipulare mărfuri.
    4."Comvex" - S.A. Constanţa.- Încărcare, descărcare şi depozitare mărfuri în vrac şi a altor mărfuri compatibile cu utilizarea cheiurilor societăţii în/din nave şi mijloace terestre de transport.Municipiul Constanţa incinta portului judeţul Constanţa2.101.696I.E.P. Mărfuri Generale Constanţa Întrep. pentru mărfuri în vrac şi produse metalurgice Constanţa
    a) mijloace fixe
    1.121.679
    b) mijloace circulante
    - Expediţii internaţionale, agenturare şi consulting în activitatea portuară.
    - Inspecţii hambare, aprovizionare, amarare şi manipulare mărfuri.
    5."Phoenix" - S.A. Constanţa.- Expediţii interne şi internaţionale de mărfuri conform destinaţiilor de livrare prevăzute în contractele încheiate între furnizori şi beneficiari.Municipiul Constanţa incinta portului judeţul Constanţa1.363I.E.P. Mărfuri Generale Constanţa
    a) mijloace fixe
    1.363
    b) mijloace circulante
    - Îndeplinirea formalităţilor de uz intern şi internaţional în legătură cu expedierea, reexpedierea şi finalizarea transporturilor de mărfuri, via mare, tera şi fluviu.
    6."Administraţia porturilor Dunării maritime Galaţi", regie autonomă, denumită prescurtat A.P.D.M.- Administraţia întregii infrastructuri a porturilor Dunării maritime între Brăila şi Sulina (diguri, cheiuri, bazine, şenale, teritorii) şi a unei părţi din suprastructură (platforme, magazii, instalaţii şi utilaje, clădiri social-administrative, staţii de transformare, grupuri sociale etc.) care sînt în dotare proprie.Municipiul Galaţi str. Portului nr. 34 judeţul Galaţi1.006.244N.F.R. Galaţi N.F.R. Brăila A.F.D.J. Galaţi - partea de infrastructură portuară
    a) mijloace fixe
    716.244
    b) mijloace circulante 1.075
    - Întreţinerea funcţionalităţii tuturor construcţiilor hidrotehnice.
    - Repararea construcţiilor civile.
    - Menţinerea adîncimilor.
    - Asigurarea semnalizării şi balizării porturilor.
    - Asigurarea, prin contract, a unor facilităţi portuare privind furnizarea de apă, agent termic şi energie electrică.
    - Întreţinerea căilor rutiere de acces.
    - Activitatea de salubrizare a teritoriului portuar.
    - Activitatea de salubrizare- depoluare a bazinelor portuare şi preluarea reziduurilor petroliere şi gunoaielor de la nave.
    - Intervenţii în incendii terestre.
    - Coordonarea traficului portuar în perioade de congestie portuară sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale.
    - Centralizarea informaţiilor referitoare la traficul portuar de la toţi agenţii economici din porturile Dunării maritime.
    - Dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor porturilor Dunării maritime.
    - Avizarea dezvoltărilor pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în porturile Dunării maritime.
    7."Docuri" - S.A. Galaţi.- Derularea traficului portuar de mărfuri intern şi internaţional.Municipiul Galaţi incinta portului judeţul Galaţi69.724N.F.R. Galaţi
    a) mijloace fixe
    - Agenturare, brokeraj, expediţii interne şi internaţionale, formalităţi vamale.
    106.809
    b) mijloace circulante 9.464
    - Manipulare, depozitare, conservare, sortare, reambalare, recondiţionare şi cîntărire mărfuri.
    - Executare şi întreţinere scule, dispozitive şi AMC-uri specifice activităţii portuare.
    - Amarare, legare, dezlegare mărfuri.
    - Prestaţii de salubrizări, întreţinere căi de acces, furnizare de apă la nave.
    - Manevre şi remorcaje portuare.
    8."Bazinul nou" - S.A. Galaţi.- Derularea traficului portuar de mărfuri intern şi internaţional.Municipiul Galaţi incinta portului judeţul Galaţi188.387N.F.R Galaţi
    a) mijloace fixe
    - Agenturare, brokeraj, expediţii interne şi internaţionale, formalităţi vamale.
    245.111
    b) mijloace circulante 27.230
    - Manipulare, depozitare, conservare, sortare, reambalare, recondiţionare şi cîntărire mărfuri.
    - Executare şi întreţinere scule, dispozitive şi AMC-uri specifice activităţii portuare.
    - Amarare, legare, dezlegare mărfuri.
    - Prestaţii de salubrizare, întreţinere căi de acces, furnizare de apă la nave, manevre şi remorcaje portuare.
    9."Romportmet" - S.A. Galaţi.- Manipulare mărfuri indigene şi din import ale CS Galaţi şi ale altor beneficiari.Municipiul Galaţi incinta portului mineralier judeţul Galaţi608.915N.F.R. Galaţi
    a) mijloace fixe
    - Exportul de produse finite ale CS Galaţi şi ale altor beneficiari.641.669
    b) mijloace circulante 46.826
    - Operaţiuni de comerţ exterior şi expediţii internaţionale.
    - Agenturare nave.
    - Prestaţii servicii la nave.
    - Manevre portuare şi pilotaj de radă.
    - Administrarea, gospodărirea şi alimentarea cu energie şi apă a portului.
    - Administrarea, gospodărirea, întreţinerea şi reparaţia amenajării portuare.
    10."Moldonav" - S.A. Galaţi.- Transportul fluvial de mărfuri şi călători intern şi internaţional.Municipiul Galaţi str. Portului nr. 34 judeţul Galaţi8.504.002N.F.R. Galaţi
    a) mijloace fixe
    - Extracţia şi comercializarea produselor de balastieră.
    3.472.047
    - Turism, alimentaţie publică, activităţi distractive.b) mijloace circulante 102.444
    - Prestaţii de servicii portuare.
    - Expediţii de mărfuri şi operaţiuni de comerţ exterior.
    - Agenturare, aprovizionare nave, operaţiuni de bancă şi bursă.
    - Brokeraj, consulting, prestaţii de servicii informatice.
    - Remorcaj, pilotaj, reparaţii nave şi utilaje.
    - Producţia şi comercializarea de piese de schimb, asamblări, dezmembrări, achiziţionări şi vînzări de nave şi subansamble.
    11."Brăila Nav" - S.A. Brăila.- Transportul fluvial de mărfuri şi călători în intern şi internaţional.Municipiul Brăila Gara Fluvială judeţul Brăila233.475N.F.R. Brăila
    a) mijloace fixe
    - Extracţia şi comercializarea produselor de balastieră.
    258.460
    - Turism, alimentaţie publică.b) mijloace circulante 1.434
    - Expediţii de mărfuri şi operaţiuni de comerţ exterior
    - Angajări nave pentru transport în ţară şi străinătate (brokeraj).
    - Consulting, achiziţionări şi vînzări de nave.
    - Remorcaj, pilotaj, reparaţii nave şi utilaje.
    12."Hercules" - S.A. Brăila.- Prestaţii portuare.Municipiul Brăila incinta Docuri nr. 1 judeţul Brăila337.314N.F.R. Brăila
    - Expediţii internaţionale de mărfuri.a) mijloace fixe
    - Reparaţii nave, utilaje portuare şi construcţii metalice.258.130
    b) mijloace circulante 36.302
    - Agenturare, aprovizionare nave.
    - Remorcaj, pilotaj.
    13."Dobroport" - S.A. Cernavodă.- Manipulare produse indigene şi din import pentru diverşi beneficiari.Cernavodă portul Nou judeţul Constanţa217.909N.F.R. Galaţi
    a) mijloace fixe
    - Amarare, agenturare, tranzit de mărfuri.
    211.775
    - Expediţii interne şi internaţionale.b) mijloace circulante 2.988
    - Prestări de servicii la nave.
    - Comerţ exterior - import piese de schimb şi echipamente portuare.
    - Reparaţii nave şi utilaje portuare.
    - Remorcaj, pilotaj
    14."Delta Nav" - S.A. Tulcea.- Manipulare produse indigene şi din import pentru diverşi beneficiari.Municipiul Tulcea str. Portului nr. 8 judeţul Tulcea252.401N.F.R. Galaţi
    a) mijloace fixe
    - Amarare, agenturare, tranzit de mărfuri.
    226.585
    - Expediţii interne şi internaţionale.b) mijloace circulante 18.026
    - Prestări de servicii la nave.
    - Comerţ exterior - import piese de schimb şi echipamente portuare.
    - Reparaţii nave şi utilaje portuare.
    - Remorcaj, pilotaj.
    15."Administraţia porturilor Dunării fluviale Giurgiu", regie autonomă denumită prescurtat A.P.D.F.- Administrarea, întreţinerea funcţionalităţii, dezvoltarea şi modernizarea întregii infrastructuri a tuturor porturilor fluviale de la Brăila (exclusiv) pînă la Baziaş (inclusiv) şi a suprastructurii din porturile industriale Călăraşi şi Pîrjoaia.Municipiul Giurgiu şos. Portului nr. 1 judeţul Giurgiu4.704.899N.F.R. Giurgiu N.F.R. Drobeta-Turnu Severin şi A.F.D.J. partea de infrastructură
    a) mijloace fixe
    489.929
    b) mijloace circulante 12.670
    - Asigurarea la cerere a facilităţilor portuare privind furnizarea de apă, agent termic, energie electrică, servicii de telecomunicaţii, întreţinerea şi repararea acestora.
    - Întreţinerea şi repararea căilor rutiere de acces, a căilor ferate interioare ce aparţin porturilor şi a căilor de rulare a macaralelor de cheu pentru porturile industriale Călăraşi şi Pîrjoaia.
    - Studierea şi avizarea documentaţiilor tehnice privitoare la perspectivele de dezvoltare ale societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul administrat A.P.D.F. Giurgiu.
    - Asigurarea dezvoltării unitare a tuturor porturilor fluviale în concordanţă cu traficul de perspectivă.
    - Coordonarea în mod centralizat a sistemului informaţional pe întreaga arie de activitate a administraţiei.
    - Întreţinerea şi gospodărirea bazinelor portuare, asigurarea prevenirii poluării Dunării în danele portuare şi acvatorii.
    - Urmărirea modului de exploatare a infrastructurii şi suprastructurii de către societăţile comerciale cărora A.P.D.F. Giurgiu le-a închiriat sau concesionat capacităţi.
    16."Giurgiu Nav" - S.A. Giurgiu.- Prestarea de servicii în domeniile transporturilor pe apă (mărfuri de călători şi transporturi speciale), transporturi turistice internaţionale, expediţii internaţionale de mărfuri şi activitatea portuară prin închirierea de utilaje şi alte elemente de suprastructură.Municipiul Giurgiu şos. Portului nr. 1 judeţul Giurgiu2.120.504N.F.R. Giurgiu
    a) mijloace fixe
    2.003.659
    b) mijloace circulante 75.274
    - Extracţia din fluviul Dunărea a produselor balastiere.
    - Comercializarea produselor balastiere.
    - Angajare nave pentru transporturi fluviale interne şi internaţionale, consulting, achiziţionări şi furnizări nave şi utilaje.
    - Servicii de agenturare în internaţional prin agenţiile proprii companiei din porturile străine: Budapesta, Viena, Komarno, Linz, Regensburg.
    17."Giurgiu Port" - S.A. Giurgiu.- Încărcări şi descărcări de nave, vagoane/auto în trafic direct şi combinat.Municipiul Giurgiu şos. Portului nr. 1 judeţul Giurgiu279.949N.F.R. Giurgiu
    a) mijloace fixe
    - Depozitări de mărfuri pe platforme şi în magazii.269.857
    b) mijloace circulante 33.426
    - Expediţii interne şi internaţionale.
    - Reparaţii nave şi utilaje portuare.
    18."Navigaţia fluvială română Drobeta-Turnu Severin" - S.A. Drobeta-Turnu Severin.- Transport fluvial de mărfuri şi călători.Municipiul Drobeta- Turnu Severin str. Portului nr. 1 judeţul Mehedinţi1.263.436N.F.R. Drobeta-Turnu Severin
    a) mijloace fixe
    - Treceri cu bacul peste Dunăre.
    - Extracţia produselor de balastieră.1.170.821
    - Activitatea turistică în intern şi internaţional.b) mijloace circulante
    - Repararea, întreţinerea şi asistenţa tehnică la nave.37.946
    19."Drobeta" - S.A.- Manipulare mărfuri în porturile de pe sectorul Dunării cuprins între Calafat şi Moldova Veche.Municipiul Drobeta- Turnu Severin str. Portului nr. 1 judeţul Mehedinţi147.917N.F.R. Drobeta-Turnu Severin
    a) mijloace fixe
    - Expedierea mărfurilor în intern şi internaţional.140.050
    b) mijloace circulante 3.627
    - Repararea, întreţinerea şi asistenţa tehnică la utilajele portuare.
    20."Administraţia canalelor navigabile Constanţa", regie autonomă, denumită prescurtat A.C.N.- Exploatarea eficientă a canalelor navigabile Cernavodă - Constanţa şi Poarta Albă - Midia Năvodari.Municipiul Constanţa str. Ecluzei nr. 1 judeţul Constanţa34.456.063Întrep. Administraţia Canalului Dunăre - Marea Neagră.
    a) mijloace fixe
    - Exploatează şi întreţine instalaţiile de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă şi radiolocaţii.21.471.637
    b) mijloace circulante 50.693
    - Programează, urmăreşte şi dirijează controlul traficului naval prin canale şi porturile Medgidia, Basarabi şi Luminiţa.
    - Exploatează şi întreţine ecluzele de pe canale.
    - Exploatează şi întreţine navele tehnice şi de serviciu din parcul propriu.
    - Regularizează debitele de apă din canale şi din bazinul hidrografic adiacent canalelor navigabile.
    - Prelevează probe şi efectuează analize pentru determinarea calităţii apelor luînd măsuri operative pentru depistarea surselor poluante şi prevenirea lor.
    - Coordonează şi gestionează necesarul de apă pentru navigaţie, irigaţii, alimentare cu apă industrială şi pentru consumul populaţiei.
    - Organizează exploatarea şi întreţinerea Staţiei complexe de pompare Cernavodă, precum şi a staţiilor de pompare pentru apărarea contra inundaţiilor a localităţilor Saligny, Făclia şi Mircea Vodă.
    - Planifică, organizează şi conduce activitatea de reparaţii capitale, curente, accidentale şi revizii tehnice la şenalul navigabil, construcţii hidrotehnice, utilaje şi instalaţii.
    - Execută măsurători topometrice şi hidrografice.
    - Asigură strategia atragerii de trafic pe canalele navigabile.
    - Execută lucrări de dragaje a şenalelor navigabile şi acvatorii portuare.
    - Efectuează şi alte lucrări şi servicii din profilul său de activitate.
    21.Compania de remorcare maritimă - S.A. Constanţa.- Remorcajul şi manevrarea navelor în radă şi porturi maritime.Municipiul Constanţa incinta port, Dana O judeţul Constanţa319.234Grupul de remorcare maritimă Constanţa
    a) mijloace fixe
    - Introducerea şi scoaterea navelor româneşti şi străine în porturi maritime.
    314.791
    b) mijloace circulante 17.814
    - Mişcarea navelor de la o dană la alta.
    - Legarea şi dezlegarea navelor româneşti şi străine la şi de la cheu.
    - Pilotarea navelor în timpul manevrelor.
    - Alte prestaţii portuare la solicitarea clienţilor.
    22."Pilot service" - S.A. Constanţa.- Efectuarea pilotajului navelor în porturile maritime, Dunărea maritimă şi fluvială şi canalele navigabile.Municipiul Constanţa incinta port judeţul Constanţa4.406Grupul de pilotaj maritim şi fluvial Constanţa din cadrul Inspectoratului navigaţiei civile
    a) mijloace fixe
    134
    b) mijloace circulante 332
    23."Navrom" - S.A. Constanţa.- Tratarea şi încheierea de contracte de transport maritim de mărfuri şi pasageri cu parteneri români sau străini, în direct sau prin intermediul firmelor de navlositori şi brokeri.Municipiul Constanţa incinta port judeţul Constanţa36.977.772Compania de navigaţie Navrom Constanţa
    a) mijloace fixe
    6.062.374
    b) mijloace circulante 549.968
    - Executarea contractelor de transport mărfuri şi pasageri cu navele din dotare şi/sau închiriate.
    - Operaţiuni de comerţ exterior pentru exploatarea, întreţinerea, repararea, valorificarea navelor şi utilizarea forţei de muncă.
    - Cumpărare şi vînzare de nave, echipamente navale, piese de schimb.
    - Aprovizionarea tehnico-materială a navelor din dotare.
    - Alte activităţi conexe transportului maritim: agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.
    24."Romline" - S.A. Constanţa.- Tratarea şi încheierea, de contracte de transport maritim de mărfuri şi pasageri cu parteneri români şi străini în direct sau prin intermediul firmelor de navlosire sau brokeri.Municipiul Constanţa incinta port judeţul Constanţa7.737.900Compania de navigaţie ROMLINE Constanţa
    a) mijloace fixe
    7.998.697
    b) mijloace circulante 139.344
    - Executarea contractelor de transport maritim de mărfuri şi pasageri cu navele din dotare şi/sau închiriate.
    - Operaţiuni de comerţ exterior pentru exploatare, întreţinere, reparare, valorificare nave şi utilizarea forţei de muncă.
    - Cumpărări şi vînzări de nave, echipamente navale, piese de schimb, aprovizionare tehnico-materială.
    - Alte activităţi conexe transportului maritim: financiare, agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.
    25."Petromin" - S.A. Constanţa.- Tratarea şi încheierea de contracte de transport cu nave petroliere şi mineraliere.Municipiul Constanţa incinta port judeţul Constanţa15.223.832Compania de navigaţie PETROMIN Constanţa
    a) mijloace fixe
    - Operaţiuni de comerţ exterior pentru exploatarea, întreţinerea, valorificarea navelor şi utilizarea forţei de muncă.15.272.293
    b) mijloace circulante 384.088
    - Angajarea navelor în ţară şi străinătate (brokeraj).
    - Achiziţionări-vînzări de nave, echipamente navale şi piese de schimb.
    - Aprovizionarea tehnico-materială pentru nave.
    - Alte activităţi conexe transportului maritim: financiare, agenturare, asigurări maritime, brokeraj, consulting, turism etc.
    26."Navlomar" - S.A. Bucureşti- Navlosirea de nave maritime şi fluviale în cont românesc şi străin, activitatea de brokeraj, asigurări maritime, administrare de nave, exploatare comercială de nave maritime şi fluviale, tranzit maritim şi fluvial prin porturi româneşti şi străine, operaţiuni de import-export, consignaţie, agenturări şi aprovizionări nave în porturile româneşti, vînzări-cumpărări nave, precum şi alte prestaţii la nave cu plata în valută şi lei, vînzări de mărfuri indigene şi din import prin magazine proprii cu plata în valută şi lei precum şi orice operaţiune industrial, comercială, financiară, mobiliară sau imobiliară, servicii care au legătură directă sau indirectă cu obiectul definit mai sus sau cu orice obiect similar sau conex.Municipiul Bucureşti B-dul Republicii nr. 16 sect. 377.091I.C.E. Navlomar Bucureşti
    a) mijloace fixe
    4.772
    b) mijloace circulante 36.319
    27."Apronav" - S.A. Constanţa.- Asigură aprovizionarea tehnico- materială pentru flota maritimă şi fluvială, activităţile de reparaţii şi întreţinere nave şi utilaje şi altor activităţi.Municipiul Constanţa incinta port judeţul Constanţa32.993Întreprinderea de aprovizionare şi valorificare piese de schimb pentru unităţi de transport naval, APRONAV Constanţa
    a) mijloace fixe
    32.993
    b) mijloace circulante
    - Coordonează în perioada în care există balanţe materiale repartizarea cotelor de energie, combustibil şi materiale.
    28."Sorena" - S.A. Constanţa.- Confecţii, export, import, produse industriale.Municipiul Constanţa incinta port judeţul Constanţa46.278Întreprinderea de reparaţii nave şi utilaj portuar Constanţa
    a) mijloace fixe
    - "Service" tehnic în cont indigen şi străin.
    46.278
    - Depozitare şi marcare mărfuri industrialeb) mijloace circulante 14.067
    - Transporturi şi expediţii interne şi internaţionale.
    - Consulting, engineering.
    - Reparaţii nave şi utilaje.
    - Andocări, furnizare energie electrică prin grupuri autonome.
    - Valorificare piese de schimb şi subansamble din casări şi dezmembrări.
    29."Armar" - S.A. Constanţa.- Confecţii, export, import, produse industriale.Municipiul Constanţa incinta port judeţul Constanţa34.912Întreprinderea de reparaţii nave şi utilaj portuar Constanţa
    a) mijloace fixe
    - "Service" în cont indigen şi străin.
    34.912
    - Depozitare şi marcare mărfuri industriale.b) mijloace circulante 10.612
    - Consulting, engineering.
    - Reparaţii nave şi utilaje.
    - Furnizare de energie electrică prin grupuri autonome.
    - Furnizare de oxigen şi azot.
    - Valorificare piese de schimb şi subansamble din casări şi dezmembrări.
    30."Marea Neagră" - S.A. Midia.- Realizarea de construcţii navale pînă la 2.000 tone, reparaţii şi dezmembrări nave.Municipiul Constanţa incinta port nr. 2 judeţul Constanţa583.277Întreprinderea de reparaţii şi dezmembrări nave Midia
    a) mijloace fixe
    - Comercializarea produselor în condiţiile prevăzute în contractul de societate.575.321
    b) mijloace circulante 8.245
    - Prestarea de servicii în domeniul construcţiilor, reparaţiilor şi dezmembrărilor de nave.
    31."Şantierul naval Orşova" - S.A. Orşova.- Construcţii noi de nave fluviale.Orşova str. Gării nr. 4 judeţul Mehedinţi311.936Şantierul naval Orşova
    - Reparaţii de nave fluviale şi utilaje portuare.a) mijloace fixe
    - Lucrări industriale.255.535
    - Piese de schimb.b) mijloace circulante 132.596
    - Asistenţă service la nave.
    - Piese turnate din fontă.
    - Oxigen tehnic.
    - Diverse lucrări pentru terţi şi particulari.
   +  Anexa 2 a) REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Administraţiei Portului Constanta  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică şi sediul  +  Articolul 1Administraţia Portului Constanta - denumita prescurtat A.P.C. - înfiinţată prin reorganizarea Întreprinderii de Exploatare Portuara pentru Mărfuri Generale, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, aprobată prin hotărîrea Guvernului, la care prezentul regulament este anexa, va funcţiona cu statut de regie autonomă.  +  Articolul 2Administraţia Portului Constanta are personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare.  +  Articolul 3Sediul Administraţiei Portului Constanta este în municipiul Constanta, incinta portului, judeţul Constanta.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate al Administraţiei Portului ConstantaAdministraţia Portului Constanta are ca obiect de activitate:- administrarea întregii infrastructuri a porturilor Constanta, Mangalia şi Midia (diguri, cheiuri, bazine, senale, teritorii cîştigate asupra marii) şi a unei părţi din suprastructura (platforme, magazii, instalaţii şi utilaje, clădiri social-administrative, staţii de transformare, grupuri sociale etc.) care sînt în dotare proprie;- întreţinerea functionalitatii tuturor construcţiilor hidrotehnice;- repararea construcţiilor civile;- menţinerea adincimilor;- asigurarea semnalizarii şi balizarii porturilor;- asigurarea unor facilităţi portuare privind furnizarea de apa, agent termic şi energie electrica;- întreţinerea căilor rutiere de acces;- salubrizarea - depoluarea bazinelor portuare şi preluarea reziduurilor petroliere şi gunoiului de la nave;- intervenţii la incendii terestre;- coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuara sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;- centralizarea informaţiilor referitoare la traficul portuar de la toţi agenţii economici din portul Constanta;- dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor portului Constanta în funcţie de cerinţele de trafic;- avizarea dezvoltarilor pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în port.  +  Articolul 4Administraţia Portului Constanta are următoarele atribuţii:4.1. elaborează studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea portului Constanta, le supune spre aprobare organelor competente şi urmăreşte realizarea acestora;4.2. analizează şi face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane şi platforme în portul Constanta;4.3. elaborează studii şi programe privind nivelurile şi ritmurile traficului portuar de mărfuri în portul Constanta;4.4. întocmeşte programe anuale şi de perspectiva şi asigura urmărirea lucrărilor de întreţinere, reparare şi modernizare a infrastructurii şi suprastructurii portuare din dotare;4.5. pregăteşte elementele necesare negocierii cu reprezentanţii statului, pe baza programului de lucrări, a volumului de activităţi posibil de realizat şi asigurarea acestora în condiţiile existenţei surselor de finanţare şi ale bazei materiale necesare;4.6. pregăteşte elementele negocierii cu reprezentanţii statului a cheltuielilor necesare pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii portuare şi a suprastructurii ce nu aparţin societăţilor comerciale;4.7. urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice prezentate de societăţile comerciale de exploatare portuara, privind modernizarea şi dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;4.8. elaborează norme tehnice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii şi suprastructurii portuare din dotare;4.9. emite acorduri şi autorizaţii pentru instalaţii şi construcţii din apropierea zonei portului Constanta, care ar putea afecta activitatea în zona portuara;4.10. asigura menţinerea adincimilor în bazinul portului şi pe senalul navigabil, precum şi semnalizarea portului;4.11. asigura facilităţi portuare de furnizare cu apa, agent termic, energie electrica şi servicii de telecomunicaţii pentru toţi agenţii economici din portul Constanta;4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;4.13. studiază piaţa interna şi externa pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale şi instalaţii necesare lucrărilor şi urmăreşte derularea contractelor încheiate;4.14. organizează ţinerea de licitaţii pentru contractarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinere portuara în portul Constanta;4.15. elaborează documentaţii şi urmăreşte avizarea acestora, privind concesionarea şi închirierea capacităţilor portuare unor societăţi sau persoane fizice şi juridice române sau străine;4.16. desfăşoară activitatea de colaborare şi control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;4.17. elaborează taxele şi tarifele portuare specifice activităţilor proprii şi le supune aprobării organelor de stat;4.18. centralizează informaţii referitoare la traficul portuar de la toţi agenţii economici de pe platforma portuara;4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuara sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare, preluare reziduuri petroliere şi gunoi de la nave;4.21. intervenţii la incendii terestre;4.22. realizează şi alte activităţi din specificul portuar.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Administraţia deţine în exploatare infrastructura portuara, teritoriile şi bazinele portuare, precum şi o parte din suprastructura, ce nu aparţin societăţilor comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanţului contabil la 30.06.1990 se ridica la 29.070.855 mii lei. Aceasta valoare urmează a fi definitivata după finalizarea acţiunii de reevaluare conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.Fondurile fixe reprezentind infrastructura portuara (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, senale navigabile), precum şi unele fonduri fixe din suprastructura (drumuri de circulaţie în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podeţe, garduri de incinta şi împrejmuiri în port etc.), ce reprezintă bunuri de folosinţă publică, nu se supun amortizarii.  +  Articolul 6Administraţia Portului Constanta este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, foloseşte şi dispune, în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administraţia Portului Constanta are obligaţia de a efectua reparaţii şi intretineri la infrastructura şi suprastructura din dotare.În funcţie de necesităţile economice naţionale, Administraţia Portului Constanta are obligaţia de a dezvolta şi a moderniza infrastructura şi suprastructura portului Constanta.Consiliul de administraţie al Administraţiei Portului Constanta aproba scoaterea din funcţiune, în condiţiile legii, a unor fonduri fixe şi circulante, dezmembrarea şi valorificarea acestora.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 7În cadrul Administraţiei Portului Constanta se pot constitui direcţii, servicii şi birouri în funcţie de necesitatea şi volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 8În scopul realizării obiectului sau de activitate, Administraţia Portului Constanta are în structura sa subunitati. Aceste subunitati au independenta economică, financiară, juridică şi de personal, stabilită de consiliul de administraţie al Administraţiei Portului Constanta prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestor subunitati.Organizarea şi conducerea acestora se stabileşte de consiliul de administraţie al Administraţiei Portului Constanta.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Administraţiei Portului Constanta  +  Articolul 9Conducerea Administraţiei Portului Constanta se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al Administraţiei Portului Constanta.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului şi este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al Administraţiei Portului Constanta.Din consiliul de administraţie fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre inginerii, economistii, juristii şi tehnicienii specializaţi în domeniul activităţii Administraţiei Portului Constanta.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12Atribuţiile consiliului de administraţie sînt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Administraţiei Portului Constanta şi a subunitatilor din structura;- întocmeşte nomenclatoarele de funcţii şi salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare şi reglementările privind drepturile de personal pentru subunitatile din structura;- stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat la Administraţia Portului Constanta şi la subunitatile din structura, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;- aproba domeniile orientative ale activităţii;- aproba politica de dezvoltare a portului Constanta şi tehnologiile specifice;- aproba lucrările de investiţii potrivit competentelor;- aproba propunerile de repartizare a creditelor şi subvenţiilor pe subunitatile din structura;- examinează şi aproba bugetul de venituri, cheltuieli şi bilanţul;- aproba utilizarea fondurilor valutare;- asigura respectarea pentru portul Constanta a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;- aproba încheierea contractelor regiei;- examinează şi aproba competentele privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, tranzacţii comerciale şi financiare, vinzari şi închirieri de bunuri etc.;- examinează şi înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele şi taxele portuare sau pentru servicii prestate către terţi, specifice activităţii proprii;- examinează şi, după însuşire, înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative şi de modificare a celor existente, pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;- aproba orice alte probleme privind activitatea Administraţiei cu excepţia celor date în competenţa altor organe potrivit legii.  +  Articolul 13Activitatea curenta a Administraţiei Portului Constanta este condusă de directorul general numit de consiliul de administraţie, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi la cererea preşedintelui care este şi directorul general al Administraţiei Portului Constanta sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din instituţiile de proiectari şi cercetări, cadre universitare şi specialişti din organisme de profil.Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie, în prima luna a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii Administraţiei Portului Constanta în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 17Administraţia Portului Constanta întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi contul de profit şi pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil annual şi contul de profit şi pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 18Înfiinţarea subunitatilor din structura Administraţiei Portului Constanta se face de către consiliul de administraţie. O dată cu ordinul de înfiinţare se aproba şi regulamentul de funcţionare al acestora. a) Subunitatile din structura sînt conduse de:- director;- comitet director format din 5-7 persoane.Din comitetul director face parte personal cu funcţii de conducere şi specialişti. b) Directorul şi comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administraţie al Administraţiei Portului Constanta.Obiectul de activitate, relaţiile cu Administraţia Portului Constanta şi cu terţii, competentele, atribuţiile şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii, se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare specifice fiecărei subunitati.  +  Articolul 19Relaţiile comerciale ale Administraţiei Portului Constanta cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurente.  +  Articolul 20Administraţia Portului Constanta în raporturile cu terţii practica preţuri decurgind din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei.  +  Articolul 21Administraţia Portului Constanta poate încheia contracte de vînzare-cumpărare, prestări servicii cu firme şi întreprinzători români sau străini.  +  Articolul 22Administraţia Portului Constanta se poate adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun, pentru orice litigii.  +  Articolul 23Subunitati din structura Administraţiei Portului Constanta pot face obiectul unor concesiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 24Administraţia Portului Constanta se poate asocia cu societăţi comerciale din ţara sau din străinătate, cît şi cu persoane juridice sau fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilităţi portuare.  +  Articolul 25Administraţia Portului Constanta este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop. Ea are totodată obligaţia de a urmări respectarea dispoziţiilor legii privind protecţia mediului de către toţi agenţii economici de pe platforma portuara Constanta.  +  Articolul 26Consiliul de administraţie sau directorul general angajează personalul regiei şi conducerile subunitatilor din structura. Personalul subunitatilor este angajat de directorul acestora.  +  Articolul 27Controlul activităţii economico-financiare al Administraţiei Portului Constanta se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.  +  Articolul 28Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi celorlalte reglementări în vigoare.  +  Anexa 2 b) REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Administraţiei Porturilor Dunării Maritime  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică şi sediul  +  Articolul 1Administraţia Porturilor Dunării Maritime - denumita prescurtat A.P.D.M. - înfiinţată prin reorganizarea I.N.F. - N.F.R. Galaţi şi I.N.F. - N.F.R. Brăila din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului şi prin preluarea infrastructurii portuare între Brăila şi Sulina de la Administraţia Dunării de Jos, din cadrul aceluiaşi minister, aprobată prin hotărîre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexa, va funcţiona cu statut de regie autonomă.  +  Articolul 2Administraţia Porturilor Dunării Maritime are personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile gestiunii economice şi a autonomiei financiare.  +  Articolul 3Sediul Administraţiei Porturilor Dunării Maritime este în municipiul Galaţi, str. Porturilor nr. 34, judeţul Galaţi.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate al Administraţiei Porturilor Dunării MaritimeAdministraţia Porturilor Dunării Maritime are ca obiect de activitate:- administrarea întregii infrastructuri a porturilor Dunării maritime între Brăila şi Sulina (diguri, cheiuri, bazine, senale, teritorii) şi a unei părţi din suprastructura (platforme, magazii, instalaţii şi utilaje, clădiri social-administrative, staţii de transformare, grupuri sociale etc.) care sînt în dotare proprie;- întreţinerea functionalitatii tuturor construcţiilor hidrotehnice;- repararea construcţiilor civile;- menţinerea adincimilor;- asigurarea semnalizarii şi balizarii porturilor;- asigurarea prin contract a unor facilităţi portuare privind furnizarea de apa, agent termic şi energie electrica;- întreţinerea căilor rutiere de acces;- activitatea de salubrizare a teritoriului portuar;- salubrizarea - depoluarea bazinelor portuare şi preluarea reziduurilor petroliere şi gunoaielor de la nave;- intervenţii în incendii terestre;- coordonarea traficului portuar în perioada de congestie portuara sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;- centralizarea informaţiilor referitoare la traficului portuar de la toţi agenţii economici din porturile Dunării maritime;- dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor Dunării maritime;- avizarea dezvoltarilor pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în porturile Dunării maritime.  +  Articolul 4Administraţia Porturilor Dunării Maritime are următoarele atribuţii:4.1. elaborează studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea porturilor Dunării maritime, le supune spre aprobare organelor competente şi urmăreşte realizarea acestora;4.2. analizează şi face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane şi platforme portuare în porturile Dunării Maritime;4.3. elaborează studii şi programe privind nivelurile şi ritmurile traficului portuar de mărfuri în porturile Dunării Maritime;4.4. întocmeşte programe anuale şi în perspectiva şi asigura urmărirea lucrărilor de întreţinere, reparare şi modernizare a infrastructurii şi suprastructurii portuare din dotare;4.5. pregăteşte elementele necesare negocierii cu reprezentanţii statului pe baza programului de lucrări, a volumului de activităţi posibil de realizat şi asigurarea acestora în condiţiile existenţei surselor de finanţare şi a bazei materiale necesare;4.6. pregăteşte elementele negocierii cu reprezentanţii statului a cheltuielilor necesare pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii portuare şi a suprastructurii ce nu aparţin societăţilor comerciale;4.7. urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice prezentate de societăţile comerciale de exploatare portuara privind modernizarea şi dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;4.8. elaborează norme tehnice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii şi suprastructurii portuare din dotare;4.9. emite acorduri şi autorizaţii pentru instalaţii şi construcţii din apropierea zonei porturilor Dunării maritime, ce ar putea afecta activitatea în zonele portuare;4.10. asigura menţinerea adincimilor în bazinele portuare şi pe senalele navigabile, precum şi semnalizarea porturilor;4.11. asigura, la cerere, facilităţi portuare de furnizare cu apa, agent termic, energie electrica şi servicii de telecomunicaţii pentru toţi agenţii economici din porturile Dunării maritime;4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;4.13. studiază piaţa interna şi externa pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale şi instalaţii necesare lucrărilor şi urmăreşte derularea contractelor încheiate;4.14. organizează ţinerea de licitaţii pentru contractarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinere portuara în porturile Dunării maritime;4.15. elaborează documentaţii şi urmăreşte avizarea acestora, privind concesionarea şi închirierea capacităţilor portuare unor societăţi sau persoane fizice şi juridice, române sau străine.4.16. desfăşoară activitatea de colaborare şi control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;4.17. elaborează taxele şi tarifele portuare specifice activităţilor proprii şi le supune aprobării organelor de stat;4.18. centralizează informaţii referitoare la traficul portuar de la toţi agenţii economici din zonele portuare;4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuara sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare, preluare reziduuri petroliere şi gunoi de la nave;4.21. intervenţii la incendii terestre;4.22. realizează şi alte activităţi din specificul portuar.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Administraţia Porturilor Dunării Maritime deţine în exploatare infrastructura portuara, teritoriile şi bazinele portuare, precum şi o parte din suprastructura, ce nu aparţin societăţilor comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanţului contabil la 30.06.1990 se ridica la 1.006.244 mii lei. Aceasta valoare urmează a fi definitivata după finalizarea acţiunii de reevaluare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.Fondurile fixe reprezentind infrastructura portuara (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, senale navigabile), precum şi unele fonduri fixe din suprastructura (drumuri de circulaţie în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podeţe, garduri de incinta şi împrejmuiri în port etc.) ce reprezintă bunuri de folosinţă publică, nu se supun amortizarii.  +  Articolul 6Administraţia Porturilor Dunării Maritime este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, foloseşte şi dispune, în mod autonom potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administraţia Porturilor Dunării Maritime are obligaţia de a efectua reparaţii şi intretineri la infrastructura şi suprastructura din dotare.În funcţie de necesităţile economice naţionale, Administraţia Porturilor Dunării Maritime are obligaţia de a dezvolta şi moderniza infrastructura şi suprastructura porturilor Dunării maritime.Consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime aproba scoaterea din funcţiune în condiţiile legii a unor fonduri fixe şi circulante, dezmembrarea şi valorificarea acestora.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 7În cadrul Administraţiei Porturilor Dunării Maritime, se pot constitui direcţii, servicii şi birouri în funcţie de necesitatea şi volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 8În scopul realizării obiectului sau de activitate Administraţia Porturilor Dunării Maritime are în structura sa subunitati. Aceste subunitati au independenta economică, financiară, juridică şi de personal, stabilită de consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestor subunitati.Organizarea şi conducerea acestora se stabileşte de consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Administraţiei Porturilor Dunării Maritime  +  Articolul 9Conducerea Administraţiei Porturilor Dunării Maritime se asigura prin:- Consiliul de administraţie;- directorul general al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului şi este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime.Din Consiliul de administraţie fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre inginerii, economistii, juristii şi tehnicienii specializaţi în domeniul activităţii Administraţiei Porturilor Dunării Maritime.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12Atribuţiile consiliului de administraţie sînt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Administraţiei Porturilor Dunării Maritime şi subunitatilor din structura;- întocmeşte nomenclatoarele de funcţii şi salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare şi reglementările privind drepturile de personal pentru subunitatile din structura;- stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat la Administraţia Porturilor Dunării Maritime şi la subunitatile din structura, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;- aproba domeniile orientative ale activităţii;- aproba politica de dezvoltare a porturilor Dunării maritime şi tehnologiile specifice;- aproba lucrările de investiţii potrivit competentelor;- aproba propunerile de repartizare a creditelor şi subvenţiilor pe subunitatile din structura;- examinează şi aproba bugetul de venituri, cheltuieli şi bilanţul;- aproba utilizarea fondurilor valutare;- asigura respectarea pentru porturile Dunării maritime a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;- aproba încheierea contractelor regiei;- examinează şi aproba competentele privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, tranzacţii comerciale şi financiare, vinzari şi închirieri de bunuri etc.;- examinează şi înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele şi taxele portuare sau pentru servicii prestate către terţi specifice activităţii proprii;- examinează şi după însuşire înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative şi de modificare a celor existente pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;- aproba orice alte probleme privind activitatea administraţiei cu excepţia celor date în competenţa altor organe potrivit legii.  +  Articolul 13Activitatea curenta a Administraţiei Porturilor Dunării Maritime este condusă de directorul general numit de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi la cererea preşedintelui care este şi directorul general al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din institutele de proiectari şi cercetări, cadre universitare şi specialişti din organisme de profil.Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie în prima luna a anului următor prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii Administraţiei Porturilor Dunării Maritime în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 17Administraţia Porturilor Dunării Maritime întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi contul de profit şi pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 18Înfiinţarea subunitatilor din structura Administraţiei Porturilor Dunării Maritime se face de către consiliul de administraţie. O dată cu ordinul de înfiinţare se aproba şi regulamentul de funcţionare al acestora. a) Subunitatile din structura sînt conduse de:- director;- comitet director format din 5-7 persoane.Din comitetul director face parte personal cu funcţii de conducere şi specialişti. b) Directorul şi comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime.Obiectul de activitate, relaţiile cu Administraţia Porturilor Dunării Maritime şi cu terţii, competentele, atribuţiile şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare specifice fiecărei subunitati.  +  Articolul 19Relaţiile comerciale ale Administraţiei Porturilor Dunării Maritime cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurente.  +  Articolul 20Administraţia Porturilor Dunării Maritime în raporturile cu terţii practica preţuri decurgind din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei.  +  Articolul 21Administraţia Porturilor Dunării Maritime poate încheia contracte de vînzare-cumpărare, prestări servicii cu firme şi întreprinzători români sau străini.  +  Articolul 22Administraţia Porturilor Dunării Maritime se poate adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun, pentru orice litigii.  +  Articolul 23Subunitati din structura Administraţiei Porturilor Dunării Maritime pot face obiectul unor concesiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 24Administraţia Porturilor Dunării Maritime se poate asocia cu societăţi comerciale din ţara sau din străinătate, cît şi cu persoane juridice şi fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilităţi portuare.  +  Articolul 25Administraţia Porturilor Dunării Maritime este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloace adecvate acestui scop. Ea are totodată obligaţia de a urmări respectarea dispoziţiilor legii privind protecţia mediului de către agenţii economici de pe platforma porturilor Dunării maritime.  +  Articolul 26Consiliul de administraţie sau directorul general angajează personalul regiei şi conducerile subunitatilor din structura. Personalul subunitatilor este angajat de directorul acestora.  +  Articolul 27Controlul activităţii economico-financiare al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.  +  Articolul 28Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi celorlalte reglementări în vigoare.  +  Anexa 2 c) REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică şi sediul  +  Articolul 1Administraţia Porturilor Dunării Fluviale, denumita prescurtat A.P.D.F., înfiinţată prin reorganizarea I.N.F. - N.F.R. Giurgiu şi I.N.F. - N.F.R. Drobeta-Turnu Severin din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului şi prin preluarea infrastructurii portuare între Calarasi şi Bazias de la Administraţia Fluviala a Dunării de Jos, din cadrul aceluiaşi minister, aprobată prin hotărîre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexa, va funcţiona cu statut de regie autonomă.  +  Articolul 2Administraţia Porturilor Dunării Fluviale are personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile gestiunii economice şi a autonomiei financiare.  +  Articolul 3Sediul Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale este în municipiul Giurgiu, soseaua Portului nr. 1, judeţul Giurgiu.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate al Administraţiei Porturilor Dunării FluvialeAdministraţia Porturilor Dunării Fluviale are ca obiect de activitate:- administrarea, întreţinerea functionalitatii, dezvoltarea şi modernizarea întregii infrastructuri a tuturor porturilor fluviale de la Calarasi la Bazias;- asigurarea la cerere a facilităţilor portuare privind furnizarea de apa, agent termic şi energie electrica, servicii de telecomunicaţii, întreţinerea şi repararea acestora;- întreţinerea şi repararea căilor rutiere de acces, a căilor ferate interioare ce aparţin porturilor şi a căilor de rulare a macaralelor de cheu, pentru porturile industriale Calarasi şi Pirjoaia;- studierea şi avizarea documentaţiilor tehnice privind perspectivele de dezvoltare ale societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul administrat de A.P.D.F. Giurgiu;- asigura dezvoltarea unitară a tuturor porturilor fluviale în concordanta cu traficul de perspectiva;- coordonarea în mod centralizat a sistemului informaţional pe întreaga arie de activitate a administraţiei;- întreţinerea şi gospodărirea bazinelor portuare, asigurarea prevenirii poluarii Dunării în danele portuare şi acvatorii;- urmărirea modului de exploatare a infrastructurii şi suprastructurii de către societăţile comerciale cărora A.P.D.F. Giurgiu le-a închiriat sau concesionat capacităţi.  +  Articolul 4Administraţia Porturilor Dunării Fluviale are următoarele atribuţii:4.1. elaborează studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea porturilor Dunării fluviale, le supune spre aprobare organelor competente şi urmăreşte realizarea acestora;4.2. analizează şi face propuneri privind construirea de noi diguri, cheiuri, dane şi platforme portuare în porturile Dunării fluviale;4.3. elaborează studii şi programe privind nivelurile şi ritmurile traficului portuar de mărfuri în porturile Dunării fluviale;4.4. întocmeşte programe anuale în perspectiva şi asigura urmărirea lucrărilor de întreţinere, reparare şi modernizare a infrastructurii şi suprastructurii portuare din dotare;4.5. pregăteşte elementele necesare negocierii cu reprezentanţii statului pe baza programului de lucrări, a volumului de activităţi posibil de realizat şi asigurarea acestora în condiţiile existenţei surselor de finanţare şi a bazei materiale necesare;4.6. pregăteşte elementele negocierii cu reprezentanţii statului a cheltuielilor necesare pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii portuare şi a suprastructurii ce nu aparţin societăţilor comerciale;4.7. urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice prezentate de societăţile comerciale de exploatare portuara, privind modernizarea şi dezvoltarea suprastructurii din dotarea acestora;4.8. elaborează norme tehnice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii şi suprastructurii portuare din dotare;4.9. emite acorduri şi autorizaţii pentru instalaţii şi construcţii din apropierea zonei porturilor Dunării fluviale, ce ar putea afecta activitatea în zonele portuare;4.10. asigura menţinerea adincimilor în bazinele portuare şi pe senalele navigabile, precum şi semnalizarea porturilor;4.11. asigura la cerere facilităţi portuare de furnizare cu apa, agent termic, energie electrica şi servicii de telecomunicaţii pentru toţi agenţii economici din porturile Dunării fluviale;4.12. contractează cu băncile credite financiare rambursabile potrivit reglementărilor în vigoare;4.13. studiază piaţa interna şi externa pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale şi instalaţii necesare lucrărilor şi urmăreşte derularea contractelor încheiate;4.14. organizează ţinerea de licitaţii pentru contractarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinere portuara în porturile Dunării fluviale;4.15. elaborează documentaţii şi urmăreşte avizarea acestora, privind concesionarea şi închirierea capacităţilor portuare unor societăţi sau persoane fizice şi juridice, române sau străine.4.16. desfăşoară activitatea de colaborare şi control asupra concesionarului potrivit contractului de concesiune;4.17. elaborează taxele şi tarifele portuare specifice activităţilor proprii şi le supune aprobării organelor de stat;4.18. centralizează informaţii referitoare la traficul portuar de la toţi agenţii economici din zonele portuare;4.19. coordonează traficul portuar în perioade de congestie portuara sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale;4.20. salubrizare - depoluare bazine portuare, preluare reziduuri petroliere şi gunoi de la nave;4.21. intervenţii la incendii terestre;4.22. realizează şi alte activităţi din specificul portuar.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Administraţia Porturilor Dunării Fluviale deţine în exploatare infrastructura portuara, teritoriile şi bazinele portuare, precum şi o parte din suprastructura, ce nu aparţin societăţilor comerciale. Valoarea patrimoniului conform bilanţului contabil la 30 iunie 1990 se ridica la 4.704.899 mii lei. Aceasta valoare urmează a fi definitivata după finalizarea acţiunii de reevaluare conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.Fondurile fixe reprezentind infrastructura portuara (diguri, cheiuri, bazine, teritorii portuare, senale navigabile) precum şi unele fonduri fixe din suprastructura (drumuri de circulaţie în porturi, trotuare pentru pietoni, scări de acces, pasarele, pasaje, podeţe, garduri de incinta şi împrejmuiri în port etc.) ce reprezintă bunuri de folosinţă publică, nu se supun amortizarii.  +  Articolul 6Administraţia Porturilor Dunării Fluviale este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, foloseşte şi dispune în mod autonom potrivit legii de bunurile pe care le are în patrimoniu în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.În cadrul administrării patrimoniului din dotare, Administraţia Porturilor Dunării Fluviale are obligaţia de a efectua reparaţii şi intretineri la infrastructura şi suprastructura din dotare.În funcţie de necesităţile economice naţionale, Administraţia Porturilor Dunării Fluviale are obligaţia de a dezvolta şi moderniza infrastructura şi suprastructura Porturilor Dunării Fluviale.Consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale aproba scoaterea din funcţiune în condiţiile legii a unor fonduri fixe şi circulante, dezmembrarea şi valorificarea acestora.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 7În cadrul Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale se pot constitui direcţii, servicii şi birouri în funcţie de necesitatea şi volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 8În scopul realizării obiectului sau de activitate, Administraţia Porturilor Dunării Fluviale are în structura sa subunitati. Aceste subunitati au independenta economică, financiară, juridică şi de personal, stabilită de consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestor subunitati.Organizarea şi conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale  +  Articolul 9Conducerea Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului şi este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale.Din consiliul de administraţie fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre inginerii, economistii, juristii şi tehnicienii specializaţi în domeniul activităţii Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12Atribuţiile consiliului de administraţie sînt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale şi a subunitatilor din structura;- întocmeşte nomenclatoarele de funcţii şi salarii tarifare, indicatoarele tarifare de calificare şi reglementările privind drepturile de personal pentru subunitatile din structura;- stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat la Administraţia Porturilor Dunării Fluviale şi la subunitatile din structura, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;- aproba domeniile orientative ale activităţii;- aproba politica de dezvoltare a porturilor Dunării fluviale şi tehnologiile specifice;- aproba lucrările de investiţii potrivit competentelor;- aproba propunerile de repartizare a creditelor şi subvenţiilor pe subunitatile din structura;- examinează şi aproba bugetul de venituri, cheltuieli şi bilanţul;- aproba utilizarea fondurilor valutare;- asigura respectarea pentru porturile Dunării fluviale a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;- aproba încheierea contractelor regiei;- examinează şi aproba competentele privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, tranzacţii comerciale şi financiare, vinzari şi închirieri de bunuri etc.;- examinează şi înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, pentru a fi supuse aprobării, tarifele şi taxele portuare sau pentru servicii prestate către terţi, specifice activităţii proprii;- examinează şi după însuşire înaintează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului proiectele de acte normative şi modificarea celor existente pentru a fi supuse aprobării potrivit legii;- aproba orice alte probleme privind activitatea Administraţiei cu excepţia celor date în competenţa altor organe potrivit legii.  +  Articolul 13Activitatea curenta a Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale este condusă de directorul general numit de consiliul de administraţie cu avizul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi la cererea preşedintelui care este şi directorul general al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 15Pentru luarea unor decizii complexe poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din institutele de proiectari şi cercetări, cadre universitare şi specialişti din organisme de profil.Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie, în prima luna a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 17Administraţia Porturilor Dunării Fluviale întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi contul de profit şi pierderi pe modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 18Înfiinţarea subunitatilor din structura Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale se face de către consiliul de administraţie. O dată cu ordinul de înfiinţare se aproba şi regulamentul de funcţionare al acestora. a) Subunitatile din structura sînt conduse de:- director;- comitet director format din 5-7 persoane.Din comitetul director face parte personal cu funcţii de conducere şi specialişti. b) Directorul şi comitetul director îndeplinesc sarcinile stabilite de consiliul de administraţie al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale.Obiectul de activitate, relaţiile cu Administraţia Porturilor Dunării Fluviale şi cu terţi, competentele, atribuţiile şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii, se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare specifice fiecărei subunitati.  +  Articolul 19Relaţiile comerciale ale Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale cu alte regii şi societăţi comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe bază de contracte guvernate de principiul liberei concurente.  +  Articolul 20Administraţia Porturilor Dunării Fluviale în raporturile cu terţii practica preţuri decurgind din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei.  +  Articolul 21Administraţia Porturilor Dunării Fluviale poate încheia contracte de vînzare-cumpărare, prestări servicii cu firme şi întreprinzători români sau străini.  +  Articolul 22Administraţia Porturilor Dunării Fluviale se poate adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun, pentru orice litigii.  +  Articolul 23Subunitati din structura Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale pot face obiectul unor concesiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 24Administraţia Porturilor Dunării Fluviale se poate asocia cu societăţi comerciale din ţara sau din străinătate, cît şi cu persoane juridice sau fizice române sau străine pentru realizarea în comun de lucrări sau de utilizarea unor facilităţi portuare.  +  Articolul 25Administraţia Porturilor Dunării Fluviale este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloace adecvate acestui scop. Ea are totodată obligaţia de a urmări respectarea dispoziţiilor legii privind protecţia mediului de către agenţii economici de pe platforma porturilor Dunării fluviale.  +  Articolul 26Consiliul de administraţie sau directorul general angajează personalul regiei şi conducerile subunitatilor din structura. Personalul subunitatilor este angajat de directorul acestora.  +  Articolul 27Controlul activităţii economico-financiare al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.  +  Articolul 28Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi ale celorlalte reglementări în vigoare.  +  Anexa 2 d) REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Administraţiei Canalelor Navigabile  +  Capitolul 1 Denumire, forma juridică, sediu  +  Articolul 1Administraţia Canalelor Navigabile, denumita prescurtat A.C.N. înfiinţată prin reorganizarea întreprinderii "Administraţia Canalului Dunăre - Marea Neagra" din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, aprobată prin hotărîre a Guvernului României, la care prezentul regulament este anexa, va funcţiona cu statut de regie autonomă.  +  Articolul 2Administraţia Canalelor Navigabile este persoana juridică şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile gestiunii economice şi a autonomiei financiare.  +  Articolul 3Sediul principal al Administraţiei Canalelor Navigabile este în municipiul Constanta, strada Ecluzei nr. 1, judeţul Constanta.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate al Administraţiei Canalelor NavigabileAdministraţia Canalelor Navigabile are ca obiect de activitate exploatarea, întreţinerea, modernizarea canalelor navigabile şi a nodurilor hidrotehnice (Cernavoda, Agigea, Ovidiu, Navodari), a porturilor (Medgidia, Basarabi, Luminita), asigurind condiţii optime de derulare a traficului, precum şi necesarul consumului de apa pentru navigaţie, irigaţii, a consumului industrial şi alimentarii cu apa potabilă.  +  Articolul 4Administraţia Canalelor Navigabile are următoarele atribuţii: a) Pregăteşte elementele necesare negocierii pe bază de comenzi emise de agenţi economici cu reprezentanţii acestora, a volumului de prestaţii posibil de realizat şi contractarea în condiţiile asigurării bazei materiale direct pe piaţa libera (prin repartiţii de stat pentru materiale dirijate sau din import). b) Pregăteşte elementele negocierii cu reprezentanţii statului a cheltuielilor de producţie, a preţurilor de livrare şi nivelul subvenţiilor. c) Realizează importul de tehnologii şi de licenţă pentru modernizarea capacităţilor existente. Iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică cu firme străine. d) Fundamentează politica de credite şi alte surse de finanţare a unităţilor. e) Realizează programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor, bugetelor de venituri şi cheltuieli, analiza execuţiei acestora, elaborarea propunerilor privind destinaţia profitului. f) (1) Organizează şi conduce exploatarea eficienta a canalelor navigabile Cernavoda - Constanta şi Poarta Alba - Midia, precum şi a nodurilor hidrotehnice aferente. (2) Pentru derularea în condiţii de siguranţă a navigaţiei pe canale şi în porturi, exploatează şi întreţine instalaţiile de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomanda, telecomunicaţii şi radiocomunicatii. (3) Organizează stocarea şi valorificarea datelor din fluxul informaţional privitoare la siguranţa navigaţiei şi gospodărirea apei din canale şi bazinul hidrografic adiacent. (4) Reprogramează, urmăreşte şi dirijeaza controlul traficului naval prin canale şi porturile Medgidia, Basarabi şi Luminita. g) Organizează şi conduce exploatarea eficienta şi întreţinerea ecluzelor astfel încît să asigure afluirea normală a unităţilor navale şi prevenirea intreruperilor accidentale ale fluxului de navigaţie. h) Organizează şi conduce exploatarea şi întreţinerea navelor tehnice şi de serviciu din parcul propriu. i) (1) Întreprinde măsuri pentru regularizarea debitelor de apa în canale şi în bazinul hidrografic adiacent canalelor navigabile. (2) Preleveaza probe şi efectuează analize pentru determinarea calităţii apelor luînd măsuri operative pentru depistarea surselor poluante şi prevenirea lor. (3) Coordonează şi gestionează necesarul de apa pentru navigaţie, irigaţii, alimentare cu apa industriala şi pentru consumul populaţiei. (4) Organizează exploatarea şi întreţinerea Statiei Complexe de Pompare Cernavoda precum şi a statiilor de pompare pentru apărarea contra inundaţiilor a localităţilor Saligny, Faclia, Mircea Voda. j) (1) Planifica, organizează şi conduce activitatea de reparaţii capitale, curente, accidentale şi revizii tehnice:- Reparaţii la echipamente şi instalaţii de ecluza.- Reparaţii la staţiile de pompare şi stavilele descarcatoare.- Reparaţii la nave tehnice şi de serviciu.- Reparaţii la mijloace de transport auto, utilaje de construcţii şi terasiere.- Reparaţii şi întreţinere la construcţii civile, industriale şi drumuri tehnologice. (2) Planifica, organizează şi conduce activitatea de întreţinere şi reparaţii construcţii hidrotehnice şi senal navigabil:- Executa măsurători topometrice şi hidrografice.- Urmăreşte, prelucreaza şi interpretează datele referitoare la comportarea în timp a construcţiilor.- Executa lucrări de dragaje a senalelor navigabile, acvatoriilor portuare şi lucrări de reparaţii - întreţinere a construcţiilor hidrotehnice.- Executa reparaţii - întreţinere a lucrărilor de consolidare şi protecţie a malurilor. k) În cadrul atribuţiilor sale, Administraţia Canalelor Navigabile, la solicitarea agenţilor economici, organizează şi executa servicii de transport şi variate prestaţii. l) (1) Asigura planificarea, finanţarea şi proiectarea investiţiilor noi şi modernizarea celor existente. (2) Pregăteşte licitarea cu antreprenorii generali a lucrărilor de investiţii cuprinse în plan. m) Asigura aprovizionarea tehnico-materială pentru produsele dirijate prin balante şi a celor achiziţionate prin relaţii de piaţa. n) Asigura strategia atragerii de trafic pe canale prin sondarea permanenta a organizaţiilor economice interesate, din ţara şi din străinătate. o) Efectuează direct operaţii de comerţ exterior prin compartimentele specializate în cadrul administraţiei.  +  Articolul 5Administraţia urmăreşte rentabilizarea maxima şi obţinerea de profit din veniturile provenite din activitatea sa după acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv dobânzilor, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Valoarea patrimoniului conform bilanţului contabil la 30 iunie 1990 se ridica la 34.456.063 mii lei.Aceasta valoare urmează a fi definitivata după finalizarea acţiunii de reevaluare, conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.Fondurile fixe reprezentind infrastructura (senal navigabil, inclusiv construcţii montaj aferente senalului), nu se supun amortizarii.  +  Articolul 7Administraţia Canalelor Navigabile este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.  +  Capitolul 4 Structura regiei  +  Articolul 8În cadrul Administraţiei Canalelor Navigabile se pot constitui direcţii, servicii şi birouri în funcţie de necesitatea şi volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 9În scopul realizării obiectului sau de activitate, Administraţia Canalelor Navigabile are în structura sa subunitati. Aceste subunitati au independenta economică, financiară, juridică şi de personal, stabilită de consiliul de administraţie al Administraţiei Canalelor Navigabile prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestor subunitati.Organizarea şi conducerea acestora se stabilesc de consiliul de administraţie al Administraţiei Canalelor Navigabile.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Administraţiei Canalelor Navigabile  +  Articolul 10Conducerea Administraţiei Canalelor Navigabile, se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al administraţiei.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului şi este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al administraţiei.Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu, cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, numiţi de ministrul de resort.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre inginerii, juristii, economistii, tehnicienii specializaţi în domeniul de activitate al regiei respective.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 13Atribuţiile consiliului de administraţie sînt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a Administraţiei Canalelor Navigabile;- aproba tactica şi strategia de marketing;- aproba domeniile orientative ale prestaţiilor;- aproba politica de dezvoltare şi tehnologii;- aproba politica de taxe şi tarife;- aproba operaţii de credit şi subvenţii;- examinează şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;- aproba utilizarea fondului valutar;- asigura respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;- stabileşte nivelul de salarizare a personalului propriu în funcţie de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;- aproba orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.  +  Articolul 14Activitatea curenta a Administraţiei Canalelor Navigabile este condusă de un director general numit de consiliul de administraţie al acesteia, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna şi la cererea preşedintelui sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 16Pentru luarea unor decizii complexe, Administraţia Canalelor Navigabile poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie, în prima luna a anului următor, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii regiei în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 18Administraţia Canalelor Navigabile întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 19Administraţia Canalelor Navigabile constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, precum şi alte fonduri necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 20Exerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se sfirseste la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Capitolul 7 Relaţiile Administraţiei Canalelor Navigabile  +  Articolul 21Pentru fiecare categorie şi tip de subunitate de prestaţie din structura regiei se vor stabili modalităţile de constituire a subunitatilor, obiectul de activitate, relaţiile, atribuţiile, competentele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcţiile din conducerea lor, organele de conducere şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 22Relaţiile comerciale ale Administraţiei Canalelor Navigabile şi alte regii autonome, societăţi comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertăţii contractuale.  +  Articolul 23Administraţia Canalelor Navigabile va putea practica în raporturile cu terţii, preţuri, tarife, taxe decurgind din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei.  +  Articolul 24Administraţia Canalelor Navigabile poate încheia contracte de prestări servicii cu firme şi întreprinzători străini.  +  Articolul 25Administraţia Canalelor Navigabile se poate adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun, pentru orice litigii.  +  Articolul 26Administraţia Canalelor Navigabile se poate asocia cu societăţi comerciale pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare, precum şi cu terţe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale.  +  Articolul 27Administraţia Canalelor Navigabile este obligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.  +  Articolul 28Consiliul de administraţie sau directorul general angajează personalul regiei şi conducerile subunitatilor din structura. Personalul subunitatilor este angajat de directorul acestora.  +  Articolul 29Controlul activităţii economico-financiare al Administraţiei Canalelor Navigabile se efectuează prin organele de specialitate ale regiei.  +  Articolul 30Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi ale celorlalte reglementări în vigoare.  +  Anexa 3 STATUTULSocietăţii comerciale pe acţiuni  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea societăţiiDenumirea societăţii este *1).În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare şi sediul societăţii.  +  Articolul 2Forma juridică a societăţiiSocietatea comercială este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul societăţiiSediul societăţii este în România, *2).Sediul societăţii va putea fi schimbat în alta localitate din România pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor în condiţiile legii.Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenţii, reprezentante în orice alta localitate de pe teritoriul României sau în alte tari, în conformitate cu legile române şi prevederile prezentului statut.  +  Articolul 4Durata societăţii Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului sau de înfiinţare la Camera de comerţ şi industrie.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate al societăţii  +  Articolul 5Scopul societăţii este efectuarea unor prestaţii în domeniul transporturilor navale.  +  Articolul 6Obiectul de activitateObiectul de activitate al societăţii este: *3)  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al societăţii comerciale este în valoare de *4) .... împărţit în acţiuni nominative în valoare nominală de .... lei fiecare, subscrise în întregime de acţionar.Capitalul social iniţial împărţit în acţiuni nominative cu valoare nominală de .... lei fiecare este în întregime subscris de statul român în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.---------*1) - *4) Denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social sînt specifice fiecărei societăţi comerciale, fiind aprobate prin anexa nr. 1 la prezenta hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 8AcţiunileAcţiunile societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.Acestea vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie; registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea consiliului de administraţie.  +  Articolul 9Reducerea sau mărirea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuniFiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statutul societăţii.Drepturile şi obligaţiile decurgind din deţinerea de acţiuni urmează de drept acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din beneficiul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilorAcţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar.Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se poate face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie al societăţii şi să facă publică pierderea prin presa. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obţine un duplicat al acţiunii.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabileşte remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca; c) alege directorul (directorul general) şi adjunctii acestuia, le stabileşte remunerarea, îi descarca de activitate şi îi revoca; directorul (directorul general) şi adjunctii acestuia pot fi aleşi şi dintre membrii consiliului de administraţie; d) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi comisiei de cenzori; e) stabileşte nivelul de salarizare al personalului angajat la societate în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege; f) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii; g) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii; h) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aproba repartizarea beneficiilor între acţionari; i) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale birouri, agenţii, reprezentante; j) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor; k) hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii; l) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea şi lichidarea societăţii; m) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi; n) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorului general, directorului, adjunctilor acestora şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii; o) hotărăşte în orice alte alte probleme privind societatea.Hotărîrile în problemele prevăzute la literele k) şi l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societăţii, în perioada în care statul este acţionar unic.  +  Articolul 14Convocarea adunării generaleAdunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economic financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul următor.Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor, reprezentind cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii.Convocarea adunării generale a acţionarilor va fi facuta cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele raspindite din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.Cînd, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilorAdunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.Preşedintele consiliului de administraţie desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării.Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor existente în societate.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilorHotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis. Actionarii votează, de regula, prin ridicare de mîini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi ce deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.  +  Articolul 17În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiunile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii.Consiliul imputernicitilor statului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul societăţii.Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine şedinţa de constituire a adunării generale a acţionarilor.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 18OrganizareSocietatea comercială .... este administrată de către un consiliul de administraţie format din 7-15 persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari. Numărul de administratori se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor în raport cu volumul şi specificul activităţii societăţii.Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acţionari, în aceeaşi proporţie cu cota lor de participare la capital.Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acţionarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de acelaşi acţionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte. Componenta consiliului de administraţie şi desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acţionarilor.La prima şedinţa consiliul de administraţie va alege, dintre membrii săi, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.Preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În asemenea situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 19Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii: a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia; b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente; c) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor acordate; d) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri potrivit competentelor acordate; e) aproba încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); f) aproba încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate; g) stabileşte tactica ai strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului; h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor; i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care privesc conducerea curenta a activităţii societăţii.  +  Capitolul 6  +  Articolul 20Comitetul de direcţieConsiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi de consiliul de administraţie, fixindu-le în acelaşi timp şi salariile, potrivit legii.Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director), în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie, în limitele obiectului de activitate al societăţii.Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.Comitetul de direcţie este obligat sa comunice la fiecare şedinţa a consiliului de administraţie registrul sau de deliberări.În comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie.  +  Capitolul 7 Gestiunea societăţii  +  Articolul 21Comisia de cenzoriGestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor, formată din trei membri, care trebuie să fie asociaţi, cu excepţia experţilor contabili.În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanţi care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului societăţii.Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor, se completează cu dispoziţiile legale.Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani iar prima comisie este compusa din 5 membri.  +  Capitolul 8 Activitatea societăţii  +  Articolul 22Exerciţiul economic financiarExerciţiul economic financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.  +  Articolul 23Personalul societăţiiPersonalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de directorul general (directorul) al societăţii.Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie. Premiile, gratificatiile şi alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parţial în valută, în limita disponibilităţilor şi potrivit legii.  +  Articolul 24Amortizarea fondurilorLa amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:- amortizarea se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziţie a fondurilor fixe şi se include, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie şi se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe şi satisfacerea altor nevoi ale societăţii;- prin valoarea de achiziţie a fondurilor fixe se înţelege suma cheltuielilor de cumpărare şi a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcţiune a fiecărui fond fix;- amortizarea se calculează de la data punerii în funcţiune a fondurilor fixe.  +  Articolul 25Reparaţii capitale şi investiţii noiLucrările de reparaţii capitale şi de investiţii noi se vor executa pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie în anul în care au fost executate sau eşalonat pe mai mulţi ani.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabilSocietatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se supun anual spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea beneficiilorBeneficiul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţa între suma totală a veniturilor încasate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanţul anual (constituirea lui efectuindu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum şi alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.Din beneficiul prevăzut în bilanţ se scade impozitul legal, rezultind beneficiul cuvenit acţionarilor, care se repartizează între aceştia, proporţional cu aportul la capitalul social, precum şi pentru alte nevoi ale societăţii.Plata beneficiului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.  +  Articolul 28Registrele societăţiiSocietatea tine registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 29Modificarea formei juridiceSocietatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.În perioada în care statul este unic acţionar transformarea formei juridice a societăţii se va putea face prin hotărîre a Guvernului.Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.  +  Articolul 30Dizolvarea societăţiiUrmătoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii: a) imposibilitatea realizării obiectului social; b) hotărîrea adunării generale; c) faliment; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă; e) numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni; f) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurări de forta majoră şi consecinţele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila; g) în orice alte situaţii, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.  +  Articolul 31Lichidarea societăţiiÎn caz de dizolvare societatea va fi lichidată.Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 32LitigiiLitigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finalePrevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale. -------