HOTĂRÂRE nr. 186 din 16 aprilie 2013privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 10 februarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Finanţarea în perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puţin 1.100 de microîntreprinderi «S.R.L. -D» pe an, în perioada 2010-2012, şi pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi «S.R.L.-D» pe an, în perioada 2013-2020, se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei."2. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzător."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011, sintagmele "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri", "M.E.C.M.A." şi "Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii", "Agenţia" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Economiei", iar sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 16 aprilie 2013.Nr. 186._____