HOTĂRÂRE nr. 215 din 30 aprilie 2013pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 9 august 2005, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:"(2) Dreptul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială poate fi dobândit şi de către persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, având diploma de licenţă cu specializarea psihopedagogie specială."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 215._______