LEGE Nr. 29 din 21 martie 1991pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICTermenul de 30 de zile prevăzut de art. 10 alin. 4 din Legea fondului funciar, nr. 18/1991, pentru introducerea şi înregistrarea cererii de stabilire a dreptului de proprietate se prelungeşte cu 15 zile. În mod corespunzător, se prelungesc şi termenele prevăzute de art. 36 alin. 2 şi art. 93 alin. 1 din aceeaşi lege. Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 21 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991, şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------