ORDIN nr. 568 din 24 aprilie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei contabilitate şi patrimoniu nr. E.N. 4.319 din 24 aprilie 2013,având în vedere prevederile anexei nr. 10 "Tabel de concordanţă între conturile de venituri şi clasificaţia bugetară. Clasificaţia indicatorilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:- La litera C "La nivelul Ministerului Sănătăţii", punctul 1 va avea următorul cuprins: "1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:
      562.02=%
      «Disponibil din veniturile proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006»   719 «Alte venituri operaţionale» 766 «Venituri din dobânzi»"
     +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 24 aprilie 2013.Nr. 568. -----