LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative. (2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, în limita echivalentului în lei al sumei de 310 euro/an. (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (5) Calitatea de membru se exercită începând cu anul 2013.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca membru cu drepturi depline, la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris. (2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în calitate de membru cu drepturi depline, la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an. (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură prin bugetul anual aprobat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru anul 2013.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ca membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerţului (European Business Register - EBR). (2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în calitate de membru cu drepturi depline, la Registrul European al Comerţului (European Business Register - EBR), în limita echivalentului în lei al sumei de 15.000 euro/an. (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (5) Cotizaţia prevăzută la alin. (2) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a membrilor Registrului European al Comerţului. (6) Calitatea de membru se va exercita începând cu anul 2013.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ca membru cu drepturi depline, la Forumul Registrelor Comerţului (CRF), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (4) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru anul 2013. (5) Cotizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a membrilor Forumului Registrelor Comerţului.  +  Articolul 5 (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ca membru cu drepturi depline, la Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă (IAIR), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.052 lire sterline/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/liră sterlină în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (4) Cotizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării Generale a membrilor Asociaţiei Internaţionale a Reglementatorilor de Insolvenţă.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă plata cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Academia Internaţională Anticorupţie (IACA), în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiţiei. (4) Ministerul Justiţiei propune anual Guvernului cuantumul contribuţiei voluntare. (5) Pentru anul 2012, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2013.  +  Articolul 7 (1) Se aprobă plata cotizaţiei de participare a Ministerului Justiţiei, ca membru cu drepturi depline, la Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), în limita echivalentului în lei al sumei de 19.600 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 8Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după punctul 58 se introduc şase noi puncte, punctele 59-64, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiinţarii Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
  "59 Forumul Registrelor Comerţului - CRF Auckland, Noua Zeelandă 2003 2010 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului România participă din anul 2010.
  60 Asociaţia Internaţională a Reglementatorilor de Insolvenţă - IAIR Pontefract, Anglia 1995 2009 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului România participă din anul 2009.
  61 Registrul European al Comerţului (European Business Register - EBR) Roma, Italia 1992 2012 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului România participă din anul 2011.
  62 Academia Internaţională Anticorupţie Muenchendorfer Strasse 2, 2361, Laxenburg, Austria 2010 2010 Ministerul Justiţiei România participă din anul 2010.
  63 Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris Haga, Olanda 2010 2011 Administraţia Naţională a Penitenciarelor România participă din anul 2011.
  64 Asociaţia Internaţională a Înaltei Jurisdicţii Administrative (AIHJA) Place du Palais - Royal 75100 Paris 01, SP-Franţa 1983 2012 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie România participă din anul 2012."
  2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul "Ministerul Justiţiei", punctul 3 va avea următorul cuprins:
  "3. Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 19.600"
  3. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul "Ministerul Justiţiei", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
  "4. Academia Interanaţională Anticorupţie euro 10.000"
  4. La anexa nr. 2.2, subcapitolul "Oficiul Naţional al Registrului Comerţului" va avea următorul cuprins:
  1. Forumul European al Registrelor Comerţului euro 4.000
  2. Forumul Registrelor Comerţului euro 400
  3. Asociaţia Internaţională a Reglementărilor de Insolvenţă liră sterlină 4.000
  4. Registrul European al Comerţului euro 15.000"
  5. La anexa nr. 2.2, după subcapitolul "Oficiul Naţional al Registrului Comerţului" se introduc două noi subcapitole, cu următorul cuprins:                "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
  1. Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative (AIHJA) euro 310
              Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
  1. Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris euro 5.000"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 24 aprilie 2013.Nr. 118.------