LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 25 aprilie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 10 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 16 octombrie 2012, cu următoarele modificări:1. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - În subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice funcţionează comisariatele de regim silvic şi cinegetic, ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat."2. La articolul III punctul 6, litera a) a alineatului (2) al articolului 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, dintre care un specialist pe probleme de protecţia mediului şi un specialist pe probleme de silvicultură;".3. La articolul III punctul 8, litera z^1 a articolului 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:"z^1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita bugetului aprobat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 24 aprilie 2013.Nr. 117.-------