HOTĂRÂRE nr. 45 din 24 aprilie 2013privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 25 aprilie 2013    Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat,în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 29 aprilie 2013, 5 membri executivi, respectiv preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 12 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 24 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCp. PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE MOGABucureşti, 24 aprilie 2013.Nr. 45.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară    1. Ruşanu Dan Radu - preşedinte - membru executiv    2. Dăianu Daniel - prim-vicepreşedinte - membru executiv    3. Ursache Mircea - vicepreşedinte - membru executiv                                            - sectorul instrumentelor şi                                              investiţiilor financiare    4. Tudor Daniel George - vicepreşedinte - membru executiv                                            - sectorul                                              asigurărilor-reasigurărilor    5. Giurescu Ion - vicepreşedinte - membru executiv                                            - sectorul sistemului de                                              pensii private    6. Mihăilescu Dorina Teodora - membru neexecutiv    7. Marcu Gheorghe - membru neexecutiv    8. Alexe Gavrilă - membru neexecutiv    9. Albu Gheorghe - membru neexecutiv    10. Kralik Lorand-Istvan - membru neexecutiv    11. Mîrzac Marian - membru neexecutiv    12. Sârbu Marian - membru neexecutiv    13. Moldoveanu Corneliu - membru neexecutiv    14. Baltă Tudor - membru neexecutiv    15. Frunzulică Doru-Claudian - membru neexecutiv    16. Puiu Nina - membru neexecutiv    17. Coca-Constantinescu Gheorghe-Cornel - membru neexecutiv-----